Φώτιος πυροτεχνηματικὴ ἐπιστροφὴ

Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ ἔχετε ἀντιληφθῆ, ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ φθάσαμε πλέον, ἐλλείψει ἄλλων προθύμων ἀπὸ τὶς …ἐφεδρείες τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, ἐπανέρχεται ὁ φώταρος, μὲ προθέσεις …«διασώσεώς» μας, γιὰ τρίτη φορὰ στὴν ἱστορία του!!!!
Βλέπετε… Δὲν εἶναι ἀκόμη ὥρα ἐμφανίσεως τῶν …«ἐλπιδοφόρων» διαδόχων, ποὺ προσεκτικὰ προετοιμάζονται, μακρὰν τῶν φώτων τῆς δημοσιότητος, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …«ἀποσώσουν»*!!!

πηγὴ

Ἐν τάξει… Τὸ «πυροτεχνηματική» ἀφορᾶ στὸ πῶς ἐπέτυχαν νὰ μᾶς τὸν ἀναπροσαρμόσουν σὰν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ …ἀμύνης (ἔλα …τοῦτ στὸν τόπο σου!!!), ἂν καὶ ὁ ἴδιος, ἐδῶ καὶ χρόνια, δηλώνει ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἀπολύτως ἐθνομηδενιστὴς καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐνάντιος στὰ τῶν ἀμυντικῶν μας θεμάτων. Προφανῶς κι αὐτός, ὅπως τόσοι καὶ τόσοι ὅμοιοί του, εἶναι τὸ δόγματος: «σκῦψε εὐλογημένε» γιὰ νὰ περάσουν ἀναίμακτα, ἀνεμπόδιστα μὰ κυρίως ἀπολαμβάνοντας, ἅπαντες οἱ εἰσβολεῖς ἀπὸ ἐπάνω μας, δίχως ἐμεῖς νὰ δικαιούμεθα ἀντιδράσεως. Προφανῶς κι αὐτός, ὅπως καὶ μία ὁλόκληρος σχολή, ἀποκλειστικῶς ἐλεγχομένη ἀπὸ τὸ London School of Economics τῶν Rothschild, εἶναι τῆς γνωστῆς λογικῆς τοῦ «ὅλα τὰ γ@μάω καὶ οὐδέποτε πληρώνω»…

Λογικὸν γιὰ τὴν φάρα τους καὶ τὰ μυαλά τους…

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως πάλι τὸ ποιὸ εἶναι τὸ φώτι…
Τὸ φῶτι μπρέ… τὸ φῶτι…

  1. Ὑπουργὸς δικαιοσύνης στὰ τῆς κυβερνήσεως τζανετάκη. Ναί, ναί, αὐτῆς τῆς ξεπλυματικῆς ποὺ ἐπάτησε στὸ σύνθημα «κάθαρσις» κι ὡς γνωστοὶ πεντακαθαρήδηδες ἔθαψαν ὁριστικῶς ὅλες τὶς λεηλασίες τοῦ μΠατΣοΚ!!!
  2. Πρόεδρος τῆς μνημονιακῆς ΔΗΜΑΡ στὸ «κυβερνητικό» μόρφωμα σαμαράκου τὸ 2012. Ναί, πάλι ἐπὶ «οἰκουμενικοῦ ξεπλύματος» ἔπιασε πρῶτο στασίδι.
  3. Ὑπουργὸς λέει, ἀναπληρωτής, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἐπὶ μνημονιακῆς «οἰκουμενικῆς» κυβερνήσεως τΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛικῶν κουδουνισμένων.

Μίαν ἀδυναμία πάντως στὶς ὑπερκομματικές, μνημονιακές, ἐθελόδουλες, ξεπλυματικές, παραγραφικὲς καί, ἐπισήμως, μεταβατικὲς κυβερνήσεις τὴν ἔχει τὸ φῶτι…
Νά ἀναμένουμε συντόμως τό μεγάλο κόλπο τῆς μεταβάσεως στό νέο καθεστώς; Ἤ βιάζομαι;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὰ τΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛικὰ κουδουνισμένα ἔλαβαν ἤδη ἐντολὴ ἀποχωρήσεως, ἀλλὰ παλεύουν, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, νὰ παρατείνουν, γιὰ ὅσο, τὴν παραμονή τους στὰ πράγματα. Τὸ μεγάλο κεφάλαιόν τους, ποὺ τοὺς προσέδιδε καὶ μίαν μεγάλη ἀσφάλεια, ἀνεχώρησε ὁριστικῶς γιὰ τὶς ΗΠΑ. Ἔμειναν μόνα τους. Στὸ πόδι του ἔμεινε τὸ δραγασάκιον τῶν γνωστῶν κέντρων ἐλέγχου…
Ὄχι διότι δὲν εἶχαν κάτι ἄλλο…
…ἀλλὰ διότι εἴπαμε… Κάποιος πρέπει νὰ φροντίζῃ τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν (τους) ἔως τὸ τέλος!!!

 

Ἀντικατάστασις τοῦ Βαρουφάκη μέ τόν Δραγασάκη;

Τὰ λάθη, ἰδίως τώρα, δὲν ἐπιτρέπονται. Καὶ τὸ δραγασάκιον εἶναι ἔμπειρον κουδουνισμένο… Πολὺ ἔμπειρο…
Σὰν τὴν …γριὰ κόττα ἕνα πράγμα!!!

Ὁ τράγκας-τράγκας πρὸ ἡμερῶν ἀνέφερε πὼς τὰ ἀποδεδειγμένα διαπλεκόμενα συμφέροντα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν γνωστή μας Novartis ἐπεκτείνονται, χρονικά, ἔως τὸ πέρας τοῦ 2016. Αὐτὴ καὶ μόνον ἡ ἀναφορά, δίχως νὰ ἐμπλέκονται πρόσωπα ἐπισήμως, καταδεικνύει πὼς τώρα πιὰ καὶ τὰ κουδουνισμένα αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως ἔλαβαν, ἐπισήμως, ἐντολὴ ἀναχωρήσεως.
Τὸ ποιὸ περιστατικὸ θὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ ἐξέλθουν …«ἐνδόξως» καὶ δίχως …φάπες, ἀναμένεται, συντόμως, νὰ τὸ δοῦμε νὰ λαμβάνῃ κι ἐπισήμως χώρα ἐμπρὸς στὰ …ἔκπληκτα μάτια μας!!!
(Ναί, πρέπει νὰ τοὺς ἀναγνωρίσουμε πὼς δὲν στεροῦνται φαντασίας!!!)

Τί ἀκολουθεῖ;
Εἰλικρινῶς ἀγνοῶ. Πάντως γιὰ νὰ τεθοῦν ἐν ἰσχύει οἱ μηχανισμοὶ ἐκτάκτου ἀνάγκης (ἀποχωρήσεως δῆλα δή) τῶν σημερινῶν κουδουνισμένων, κάτι ἄσκημο (γιὰ ἐμᾶς) ψήνεται παρασκηνιακῶς. Καλὸ θὰ ἦταν νὰ προετοιμαζόμεθα…
Ἰδίως τώρα ποὺ μᾶς φορτώνουν καὶ μὲ διάφορες πολεμικὲς ἐπιχειρηματικὲς ἐκδοχὲς σὲ ὅλα τὰ χερσαία σύνορά μας, ἐνᾦ παραλλήλως ἀπειλῶνται, ἐπισήμως καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῶν τοκογλύφων, ὅλοι οἱ νῆσοι μας πού, ἐν τελῶς «συμπτωματικῶς» κατοικῶνται ἀπὸ κάθε ἔμμισθο μισθοφόρο τῶν πSoro-ἐλεγχομένων ΜΚΟ.

Τὸν νοῦ μας!!! Ἔπονται σοβαρὲς ἐξελίξεις!!!

 

* Ναί, σᾶς τὸ ἐγγυῶμαι… οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν, ἀπ΄  εὐθείας διάδοχοι παλαιοτάτων κοτζαμπάσηδων, μὲ ἀλλαγμένα κι ἀλλοιωμένα ὀνόματα, ἀναμένουν ἤδη τὸ σύνθημα γιὰ  νὰ ὁρμήξουν κατὰ ἐπάνω μας καὶ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν!!! Μία μικρή, ἐκ τοῦ προχείρου ἔρευνα, γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς ἔχουν «κρυφθῆ» γνωστοὶ …«βασιλικοὶ ἀπόγονοι» θὰ μᾶς πείση περὶ τοῦ ἀληθοῦς τῆς σκευωρίας ποὺ ἤδη ἐξυφαίνεται…!!!)

 

 

εἰκόνα

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply