Βουλευτὲς μουσουλμάνοι κι Ἕλληνες αἰχμάλωτοι

Τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ μουσουλμάνου βουλευτοῦ Ῥοδόπης Μουσταφᾶ Μουσταφᾶ, ἀπὸ τὴν αἴθουσα τῆς Βουλῆς, ἐζήτησε λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ βουλευτὴς τῆς χρυσῆς αὐγῆς Ἠλίας Κασιδιάρης.
Ὁ Κασιδιάρης κατηγόρησε τὸν Μουσταφᾶ ὡς «πράκτορα τῶν Τούρκων».

Τὸ περιστατικὸ ἔλαβε χώρα, ἐνᾦ εὑρίσκετο ἐν ἐξελίξει ἡ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἐνημέρωσις ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιᾶ, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ εἶχε σὰν ἀφορμή της τὴν σύλληψη τῶν δύο στρατιωτικῶν μας.

Ἀμέσως (καὶ πολὺ σωστὰ κατ’ ἐμέ), ἀντέδρασαν ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα, μὲ τὸ σκεπτικὸ τοῦ ὅτι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ παίζουμε τὸ παιχνίδι τοῦ Ἐρντογᾶν.
Ἔτσι συμπαρεστάθησαν στον συνάδελφό τους ἀπὸ τὴν Κομοτηνή.

Ἀλλά…
Τὴν ἰδίαν τοὐλάχιστον συμπαράσταση θὰ περίμενε κάποιος καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους βουλευτὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς συλλήψεως τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὡς γνωστόν, διατηροῦν πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς Τουρκίας.

Ἁρπάζοντας τῆς εὐκαιρία αὐτήν, θὰ μποροῦσαν μεσολαβώντας νὰ ἀποδείξουν πὼς λειτουργοῦν ὑπὲρ καὶ τῶν Ἑλλήνων συμπολιτῶν τῆς Θρᾴκης.
Δυστυχῶς ὅμως μέχρι στιγμῆς δὲν εἰδαμε, μὰ οὔτε κι ἀκούσαμε, τὸ νὰ προχωροῦν σὲ ὁποιανδήποτε ἐνέργεια.

Κρίμα, πολὺ κρίμα.
Ὁ λαὸς τῆς Θρᾴκης δὲν θὰ τὸ ξεχάση εὔκολα αὐτό…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 229 times, 1 visits today)
Leave a Reply