Θυσιάζοντας τὴν Μυτιλήνη στὶς «ἀλληλέγγυες» σιωνιστικὲς Μ.Κ.Ο.

Κατάληψις πλατείας Σαπφοῦς.

 

18 Ἀπριλίου 2018: 

Σήμερα τὸ πρωΐ, στὶς 7:00, ὁ ἀντιδήμαρχος καθαριότητος κ. Κατζανός, ἔχει ξεκινήση τὸν καθαρισμὸ τῆς πλατείας Σαπφοῦς.
Οἱ «μετανάστες» μετακινήθησαν ἀπέναντι καὶ ἔχουν στήση σκηνὲς ἐπάνω στὸ πεζοδρόμιο τῆς προκυμαίας!!!

Λίγο ἀργότερα ξαναγύρισαν στὴν πλατεία!!!!!!

Κατάληψις πλατεία Σαπφοῦς, Μυτιλήνη, 19 Ἀπριλίου 2018:

Ὥρα 2:20, ἄφιξις Δημάρχου στὴν πλατεία Σαπφοῦς.
Ἔγιναν …διαπραγματεύσεις γιὰ ἀπομάκρυνση τῶν καταληψιῶν, ὥστὲ νὰ καθαρισθῇ ἡ πλατεία.
Κάποιαν στιγμὴ ἔκαναν πὼς καθαρίζουν ἀπὸ μόνοι τους, ὥστὲ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ ἀπομακρυνθοῦν.
Τελικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἀστυνομίας ὀπισθοχώρησαν καὶ ἡ πλατεία καθάρισε.
Στὴν συνέχεια καὶ κατὰ τὶς 4:00 ἡ ὥρα, οἱ …ἐπισκέπτες ἐπέστρεψαν στὰ καθαρά.
Ἀναμένουμε τὴν συνέχεια…

Υ.Γ. Ἄσκημη ἐντύπωση μοῦ ἔκανε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνᾦ στὸ τέλος ὁ διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας φώναξε τρεῖς φορές, ἥρεμα καὶ μὲ καλὸν τρόπο τὸν «ἀρχηγό» τους, αὐτὸς τὸν ἔγραφε κανονικὰ ἐπὶ δέκα (10) λεπτά…

MORIA NO GOOD, MORIA BIG PROBLEM!!!

Σήμερα τὸ πρωΐ, στὶς 7:00, ὁ ἀντιδήμαρχος καθαριότητος κ. Κατζανός, ἔχει ξεκινήση τὸν καθαρισμὸ τῆς πλατείας Σαπφοῦς.
Οἱ «μετανάστες» μετακινήθησαν ἀπέναντι καὶ ἔχουν στήση σκηνὲς ἐπάνω στὸ πεζοδρόμιο τῆς προκυμαίας!!!

Λίγο ἀργότερα ξαναγύρισαν στὴν πλατεία!!!!!!

 

Οἱ κάτοικοι διαμαρύρονται γιὰ τὴν κατάντια τῆς πλατείας τους.

Ἡ κατάστασις φαινόταν ἀπὸ νωρίς….

Ὁ «πόλεμος» ξεκίνησε στὶς 23:00 (11:00 τὸ βράδυ) στὴν πλατεία Σαπφοῦς.
Ἐκκλήσεις ἀπὸ τοὺς μετέχοντες γιὰ νὰ κινητοποιηθῇ ὁ κόσμος τῆς Μυτιλήνης.

Κατάληψις πλατείας Σαπφοῦς 22 Ἀπριλίου 2014

Ἀπὸ τὸν συνοικισμὸ πέρασαν μὲ καδρόνια καὶ πέτρες λαθρομετανάστες.
Τοὺς σταμάτησαν ΜΑΤατζῆδες, γιατὶ κατέβαιναν πρὸς τὴν προκυμαία.

Νέα ἐπίθεσις (ὥρα 00:05) πολιτῶν ἐναντίον τῶν καὶ νέα δακρυγόντα…
Ἔπεσε καὶ χειροβομβίδα κρότου!!!

Κατεχομένη Μυτιλήνη τὸ βράδυ τῆς 22ας Ἀπριλίου 2018, πλατεία Σαπφοῦς ὑπὸ κατάληψιν ἐδῶ καὶ ἡμέρες ἀπὸ λαθροεποικιστές.
Διαμαρτυρόμενοι πολίτες, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ πάρουν τὸν νόμο στὰ χέρια τους καὶ ἀπὸ κοντὰ τὰ ΜΑΤ καὶ τὰ χημικά τους!!!

Ὑποστολὴ σημαίας τὴν Κυριακὴ 22 Ἀπριλίου, στὴν προκυμαία:

Μόλις ἦλθε λεωφορεῖο γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες, ποὺ τοὺς παίρνει.
Σίγουρα θὰ περιμένουμε ἀντίποινα…

… … …

Σήμερα ξεκίνησε ἡ ἐπανάστασις στὴν Μυτιλήνη, ἀπὸ τὴν πλατεία Σαπφοῦς.
Ὅλοι οἱ σύνδεσμοι τῶν ἑλληνικῶν ὁμάδων συμμετεῖχαν στὴν Ὑποστολὴ τῆς Σημαίας, βλέποντας τὸ πιὸ ἀγαπημένο …ἄθλημα τοῦ κόσμου!!!
Οἱ καφετέριες γεμάτες ἀπὸ …πολεμιστὲς τοῦ φρέντο καὶ τοῦ facebook, γεμάτες ἀπὸ ἀγωνιστὲς τοῦ πληκτρολογίου.

Μπράβο στὸν κόσμο ποὺ πῆγε στὴν πλατεία.
Τὸ ἐπόμενο μάζεμα θέλω νὰ εἶναι σὰν τὴν ὁμιλία τοῦ Καραμανλῆ καὶ τοῦ Παπανδρέου.
Ὅλη ἡ προκυμαία νὰ γεμίσῃ ἀπὸ Ἕλληνες…

… … …

Εἰδοποίησε ἡ Ἀστυνομία τῆς Λέσβου τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ νὰ πάρουν τοὺς λίγους καὶ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν πλατεία, γιὰ νὰ τοὺς πᾷν στὴν Μόρια, ἀλλὰ ἀπάντηση δὲν πῆρε ἡ Ἀστυνομία μας ἀπὸ κάπου.

Ἐπίσης… Ὁ Εἰσαγγελεὺς τὸ βράδυ, ἀφοῦ εἰδοποίησαν γιὰ τὰ συμβάντα, ἀπήντησε καὶ εἶπε νὰ μείνουν ἐκεῖ.

Ποιός εὐθύνεται γιά ὅλα αὐτά;

… … …

Δὲν φεύγουν οἱ λαθρομετανάστες.
Μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μ.Κ.Ο. φωνάζουν καὶ μὲ συνθήματα τὰ γνωστά… 

Μ.Φ.

Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε ἀπὸ ἐδῶ:

Στὴν πλατεία γίνεται πόλεμος…
Μᾶς πέταξαν δακρυγόντα, σπρέι πιπεριοῦ, ἀλλὰ ὁ κόσμος ὅλο κι αὐξάνεται.
Ἦλθε ἡ νεολαία ἀπὸ τὰ χωριὰ γιὰ συμπαράστασή μας…
…καὶ κάναμε ἐπίθεση ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές!!!

Ἔπεσαν νερὰ καὶ βεγγαλικά… Ἔγινε χαμός… Ἀκόμη συνεχίζονται οἱ ἐπιθέσεις…
Τὸ βράδυ θὰ εἶναι μακρὺ καὶ δύσκολο, μέχρι νὰ τοὺς διώξουμε…
Ξηλώθηκαν καὶ κάποια μάρμαρα…

Τὰ ΜΑΤ ἔριξαν πολλὰ δακρυγόντα καὶ μᾶς ἔκοβαν τὴν ἀνάσα καὶ δάκρυζαν τὰ μάτια… Κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς στὶς ἐπιθέσεις ἔφαγαν καὶ πολλὰ κτυπήματα μὲ γκλόμπς.

Ὅποιος μπορεῖ νὰ ἔλθῃ μαζύ μας!!!

Μ.Τ. 

Δακρυγόνα τῶν ΜΑΤ κατὰ τῶν πολιτῶν:

Γεμίσαμε …ἀκροδεξιούς!!!

Ἐνημέρωσις

Στὴν πλατεία Σαπφοῦς συνεχίζονται οἱ ἀψιμαχίες.
Ἔχουν κλείση τὴν προκυμαία ἀπὸ τὴν Μ. Βρεταννία…
Σταμάτησαν ὁμάδα μεταναστῶν, ποὺ ἔρχονταν γιὰ ἐνίσχυση στὴν πλατεία, ὅμως ἔμειναν λίγα ἄτομα.

Κατεβεῖτε ὅσοι μπορεῖτε!

Κατάληψις πλατείας Σαπφοῦς 23 Ἀπριλίου 2014 καὶ προσπάθεια ἐκκαθαρίσεως αὐτῆς ἀπὸ τὶς Ἀρχές.
Τὰ ΜΑΤ κτυποῦν Ἕλληνες, ποὺ διεμαρτύροντο.

Ἡ Μυτιλήνη ὅμως καίγεται:

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

(Visited 214 times, 1 visits today)
Leave a Reply