Γιατί νά μήν κλέψῃ;

Ἐφ΄ ὅσον δέν ὑπάρχει περίπτωσις νά τιμωρηθῇ;
Ποιός ὁ λόγος νά μήν ἁρπάξῃ τό κάτι του ὁ κάθε δημόσιος γυμνοσάλιαγκας, πού ἐπί πλέον ἔγλειψε ὅποιαν κατουρημένη ποδιά ἀνευρέθη ἐμπρός του, πρό κειμένου νά διορισθῇ;

Ο έκτακτος έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, διενεργήθηκε μετά από καταγγελία «για εσκεμμένη, μη λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, των ακτινολογικών διαγνωστικών μηχανημάτων στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, προς όφελος των δύο ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων του νησιού και των υπαλλήλων του Κέντρου Υγείας».

Το πόρισμα των Επιθεωρητών

Μάλιστα, στο πόρισμα των Επιθεωρητών του ΣΕΥΥΠ, υπάρχει αναφορά εργαζομένου του Κέντρου Υγείας, σύμφωνα με την οποία το ακτινολογικό μηχάνημα υπέστη βλάβη τρεις φορές μέσα σε πέντε μήνες, ενδεχομένως λόγω απειρίας του υπαλλήλου, με αποτέλεσμα το Κέντρο Υγείας να «αδυνατεί» να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, το ακτινολογικό μηχάνημα «εξαφανίστηκε» από το Κέντρο Υγείας, καθώς «δεν ανευρέθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου ελέγχου», ενώ επιπρόσθετα «δεν βρέθηκε καταγεγραμμένο στις καταστάσεις παγίου εξοπλισμού, δεν βρέθηκαν παραστατικά αποξηλώσεως και πιθανής αχρηστεύσεώς του και δεν δόθηκαν σχετικές πληροφορίες από τους παρευρισκομένους υπαλλήλους του ΚΥ».

Μία, ἐκ τοῦ προχείρου, ἔρευνα στὸ διαδίκτυον, θὰ μᾶς ἀποδείξη τὸ αὐτονόητον: γιὰ νὰ «ξηλωθῇ» δημόσιος ὑπάλληλος πρέπει νὰ ἔχῃ σκοτώσῃ τὴν …μάννα του. Διαφορετικῶς δὲν τὸν κουνᾶ κάποιος. Πλακώνουν τὰ συνάδελφά του, πλακώνουν οἱ συνιστῶσες τῶν συνδικαλιστικῶν φορέων, πλακώνουν οἱ …ἀνθρωπιζτές…
…καὶ καταντᾶ φούσκα συντόμως τὸ ὅλον θέμα. Μόνον κάτι φουκαράδες, ποὺ ἔτυχαν τὴν λάθος στιγμὴ στὸν λάθος τόπο, δίχως ἄκρες καὶ διασυνδέσεις, πληρώνουν καὶ νῦφες καὶ γαμβροὺς καὶ τὸν κακό μας τὸν καιρό.
Αὐτά, γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς διαβιοῦμε καί, ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε (ἐπὶ τέλους) τὸ ἐὰν πρέπῃ (ἢ ὄχι) νὰ διασωθῇ κάτι ἀπὸ τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν ποὺ γνωρίζουμε.
(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply