Λίγο μεγαλύτερος κύκλος δὲν εἶναι πρόβλημα…

Ὡραῖος ὁ Ἰταλὸς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν μὲ τὴν Γερμανικὴ ΜΚΟ lifeline……

Ἔγινε διάσωσις ναυαγῶν στὶς ἀκτὲς τῆς Λιβύης καί, παρὰ τὶς ἐντολὲς τῆς Λιβυκῆς ἀκτοφυλακῆς, προσεπάθησαν νὰ τοὺς ὁδηγήσου σὲ …Ἰταλικὸ λιμάνι, ὅπως κάνουν ἐδῶ καὶ καιρό.

Καί τί τούς ἀπήντησε ὁ Ἰταλός;

«Θελήσατε νὰ πιέσετε τὴν κατάσταση καὶ νὰ μὴν ἀκούσετε τήν ἰταλική καί τήν λιβυκή ἀκτοφυλακή; Ὡραία, αὐτὸ τὸ φορτίο ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων θὰ τὸ πᾶτε στὴν Ὁλλανδία. Λοιπόν, θὰ κάνετε ἕναν λίγο μεγαλύτερο κύκλο.»

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 473 times, 1 visits today)
Leave a Reply