Θέμα δημογραφικοῦ;

Λὲν γιὰ τὸ δημογραφικό:

«Συῤῥίκνωσις τῶν γεννήσεων!!!»

λήθεια; Εἶναι σοβαροί;

Ἡ 12ετὴς ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευσις, οἱ, κατὰ τρόπον ὑποχρεωτικὸν τελούμενες, Πανελλήνιες ἐξετάσεις καὶ τὸ ὑποχρεωτικό, κοινωνικῶς πλέον, πανεπιστήμιον, ἀνεβάζουν τὴν ἡλικίαν εἰσόδου στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡλικίαν γάμου, στὰ 35 ἔτη!

Τότε ὅμως, στὴν γυναῖκα τῶν 35 ἐτῶν, τὸ ποσοστὸν γονιμότητος εεἶναι 5%
Ναί μόλις 5%!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 362 times, 1 visits today)
Leave a Reply