Χαμένα …«ἀνήλικα»;

Ἐντάξει…
Ἐξηφανίσθησαν δύο ἀφγανὰ …«ἀνήλικα».

πηγὴ

Τὸ ἕνα ἦταν γεννημένο 1η 1ου [1/1] (ὡς εἴθισται) καὶ τὸ ἄλλο τὴν 6η 6ου [6/6] (ἔτσι, γιατὶ  πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ …ἐξαιρέσεις!!!).

Ὅποια θὰ τὰ δῆ ἂς ἀλλάξῃ δρόμο, εἰδικὰ ἐὰν εἶναι νεαρὴ κοπέλλα!!!
Ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν κινδυνεύσουν τὰ ἕρμα…!!!

Ἐὰν ὅμως ἐχάθησαν πρὸς …Βοῤῥᾶ μεριά, μὴν ἀνησυχεῖτε!
Οἱ Γερμανοὶ θὰ μᾶς τὰ ἐπιστρέψουν!
Πιὸ εὔκολα χάνεις σήμερα ἐλέφαντα, παρὰ «ἀπροστάτευτα ἀνήλικα ἀφγανάκια»!!!
Ἂς εἶναι καλὰ ὁ ἀλέκσις μας ποὺ ἐφρόντισε γιὰ αὐτό!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply