Λάθος καὶ ὀρθόν…

Χαρούμενο βράδυ!!!

 

«Ἡ μειοψηφία μπορεῖ νὰ ἔχῃ δίκαιον…
Ἡ πλειοψηφία πάντα κάνει λάθος…»

Ἐῤῤίκος Ἴψεν,
1828-1906.
Νορβηγὸς θεατρικὸς συγγραφεύς.

Φάνης Ἀμπαζῆς

(Visited 273 times, 1 visits today)
Leave a Reply