Νέες ἀμερικανιές ἤ κάτι χειρότερον ἡ «ὀνοματοδοσία» κακοκαιριῶν;

Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε καὶ στὴν Ἑλλάδα αὐτὴ ἡ ἀμερικανιὰ τῆς βαπτίσεως τῶν καιρικῶν φαινομένων, παρακολουθῶ τὰ ὀνόματα ποὺ ἐπιλέγουν.

Αὐτὸ τὸ «Τηλέμαχος» μοῦ προεκάλεσε ἰδιαιτέρα ἐντύπωση. Εἰδικὰ ἀφοῦ ἕπεταί της… «Σοφίας».

Τηλέμαχος: τηλὲ + μάχομαι= ἐκεῖνος ποὺ δίδει μάχη ἀπὸ μακρυά!!! Προφανῶς μᾶς λὲν ἔμμεσα περὶ τίνος πρόκειται…

Ἕπεται δὲ τῆς «Σοφίας», ἡ ὁποία ἕπεται τοῦ «Ῥαφαήλ». Σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ διευθυντοῦ τῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσίας, ἐπιλέγονται ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματα.
Ὡστόσο, τὸ «Ῥαφαὴλ» δὲν εἶναι ἀρχαιοελληνικό. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ ἀνήκουν στὴν «γλῶσσα τῶν Μακάρων» καὶ ὑπέστησαν ἐξεβραϊσμό. Ῥαφαήλ: Ῥάφα + Ἢλ= θεραπεύω + Θεὸς (θυμηθεῖτε τὸ «Ἠλί, Ἠλί… Λαμὰ σαβαχθανὶ) = ὁ θεραπευτὴς Θεός.

Ἂς δοῦμε λίγο τὴν σειρὰ λοιπόν:

Ῥαφαὴλ -> Σοφία -> Τηλέμαχος.

Ἑρμηνευτικά:

Ὁ θεραπευτὴς Θεὸς ποὺ μὲ Σοφία μάχεται ἀπὸ μακρυά…

Ἀναρωτιέμαι ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο ὄνομα καὶ ποιὰ σχέση θὰ ἔχει μὲ αὐτὰ τὰ τρία…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὰ Ζαγοροχώρια, ἀπὸ τὴν φίλη Δ.Τ..

(Visited 237 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Νέες ἀμερικανιές ἤ κάτι χειρότερον ἡ «ὀνοματοδοσία» κακοκαιριῶν;

  1. Στὰ πλαίσια τῆς “παγκοσμιοποίησης” πρέπει παντοῦ νὰ ὑπάρχουνε οἱ ἴδιες καιρικὲς συνθῆκες. Πράγματι, ἀμερικανιὰ τῶν ἐγχώριων σαπρόφυτων εἶναι ἡ ὀνομασία τῶν ἰδιαιτέρως δυσμενῶν καιρικῶν φαινομένων μὲ ὀνόματα ἀρχαῖα, θηλυκά, ἀρσενικὰ κ.λπ. Τὸ χειρότερο ὅμως ΔΕΝ εἶναι αὐτό: Εἶναι τὸ ὅτι αὐτὰ τὰ φαινόμενα συμβαίνουνε τώρα καὶ στὴ Μεσόγειο, ἀπὸ τοὺς πολὺ Ἀρχαίους Χρόνους γνωστὴ γιὰ τὸ ἤπιο κλῖμά της. Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ τσουνάμι ἔπληξε (ἐὰν ἔχετε τὸν Θεό σας) τή… Γένοβα τῆς Ἰταλίας, σὲ μυχὸ τῆς Μεσογείου! Ποτὲ δὲν εἶχε γίνει κάτι τέτοιο στὸ παρελθόν. Ὁ Ἡσίοδος γράφει στὴ Θεογονία του πὼς οἱ θύελλες στὴν Ἀμερικὴ τὶς φοβοῦνται ἀκόμα καὶ οἱ θεοί… Καὶ τώρα, τὸν 21ο αἰώνα, οἱ θύελλες αὐτὲς ἔφτασαν καὶ στὴ Μεσόγειο, περισσότερο ἤρεμη -κατὰ τοὺς παλιοὺς ναυτικοὺς- ἀκόμα καὶ ἀπὸ λίμνη.
    Ὅμως, ἐπιτρεπούσης τῆς Φιλονόης μας, θὰ τὸ ξαναπῶ: ΔΕΝ φταῖνε αὐτοὶ ποὺ μηχανεύονται τὶς ἐν λόγῳ τερατώδεις καταστάσεις. Εἶμαι σαφής;

Leave a Reply