Βγῆκε κι ὁ τζανακὸ βόλτα στὴν Κατερίνη…

Καὶ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀποδείξῃ τὰ δημοκρατικά του αἰσθήματα.

Ἐφρόντισε πρῶτα νὰ ἀναλάβουν δεκάδες ἀστυνομικοὶ τὸν «καθαρισμὸ» τῆς περιοχῆς ἀπὸ ἐνοχλητικούς.
Ἐν συνεχείᾳ -κι ἐφ΄ ὅσον εἶχε διασφαλίση τὴν ἀπουσία τῆς δικαιοσύνης- ἐξέδωσε συγκεκριμένες ἐντολὲς ἀπομακρύνσεως κι ἐκτοπισμοῦ τῶν πιθανῶν ἐνοχλητικῶν.
Κατόπιν τούτου, αἰσθανόμενος ἀσφαλής, δίχως ὁρατοὺς ἀντιπάλους καὶ δίχως πιθανότητες ἐμφανίσεως
ἀντιλόγου, ἐξῆλθε σὲ μίαν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) κατάμεστον (ἀπὸ τΣΥΡΙΖΑίους βεβαίως βεβαίως) αἴθουσα γιὰ νὰ μολογονήσῃ.

Στὸ μεταξὺ οἱ ἀποπομπές, οἱ ἀπομακρύνσεις καὶ οἱ δικτατορικὲς τακτικές, σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τους, ξεπέρασαν κάθε ἀναμενόμενον. Φίμωσις, στοχοποίησις πολιτῶν, τακτικὲς τρομοκρατίας, περιθωριοποιήσις, καταπάτησις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίασις τοῦ Συντάγματος…

Ψιλὰ γράμματα… Τζανακὸ εἶναι αὐτὸ καὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν ταγῶν τῆς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνης ἔβγαλε τὶς παρωπίδες του γιὰ νὰ διαπιστώσῃ τὸ αὐτονόητον: ἡ δικτατορία τῆς σοσιαλιστικῆς πλέμπας γ@μάει καὶ δέρνει, αἰσθανομένη πὼς διεσφάλισε, πρὸς ὄφελός της, τὸ ἰσόβιον ἀπυρόβλητον, προστατευομένη ἀπὸ τὴν (κατ’ ἐπίφασιν καὶ χάριν ἀστεϊσμοῦ( «Ἐλληνικὴ Ἀστυνομία».
ΠSoros εἶναι αὐτὸς ποὺ τὴν προστατεύει… Τοκογλύφοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ τῆς δίδουν χῶρο νὰ ἁπλωθῇ. Διαπλεκόμενοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ στραβοκυττοῦν ὅταν ὀλισθαίνῃ.

Κρατᾶ ἡ τΣΥΡΙΖΑιοσαβούρα ἀπὸ τὰ μέζεα τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη καὶ ἀλληλο-ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, χρησιμοποιώντας τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις (καὶ τὴν ΕΛ.ΑΣ. ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου) τῆς χώρας γιὰ νὰ διατηρῇ τὴν χώρα ἐν πλήρῃ καταστολῇ, πιστεύοντας πὼς εἴτε τρομοκρατώτας εἴτε παραπληροφορῶντας θὰ κερδίσῃ νέες εὐκαιρίες…

Ἔτσι, ἐκ τοῦ προχείρου λοιπόν…

Καὶ κάποιοι ἄλλοι οὔτε ποὺ ἐπρόλαβαν νὰ πλησιάσουν στὸ σημεῖο συγκεντρώσεως τῶν κλακαδόρων…

Φυσικὰ οὐδὲ μία παραβίασις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶδαν εἰσαγγελεῖς καὶ οἱ δικαστές.
Οὔτε βεβαίως εἶδαν τὴν κατάργησιν, ἐτσι-θελεικά, βασικῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, πού, λέει, πὼς ἡ ἐλευθέρα ἐπιλογὴ διακινήσεως εἶναι δικαίωμα κάθε Ἕλληνος πολίτου. Οὔτε καταστρατήγησις βασικῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν ὑπῆρξε κάπου ἐκεῖ. Ὅλα καλά… Τὸ τζανακὸ ἔπρεπε νὰ μιλήσῃ δίχως ἀντίλογο…

Αὐτὰ ἔγιναν ἐκτὸς αἰθούσης Ἐπιμελητηρίου.
Ἐντὸς ἔγιναν μερικὰ ἀκόμη πιὸ δημοκρατικὰ εὐτράπελα.

Κι ἀπ’ ἔξω, ἐκεῖ ποὺ ὑπῆρχε τὸ ἀπαγορευτικὸ εἰσόδου, κάποιοι …γραφικοί, ἀπολύτως «ἐλεγχόμενοι ἀπὸ λαϊκιστικὲς προπαγάνδες», «θύματα τοῦ φασισμοῦ» καὶ «ἀκραῖοι ἐθνικιστές» ἀκόμη ἐφώναζαν…

Στοῦ κωφοῦ τήν πόρτα; Ὄχι καὶ τόσο… Ἀλλὰ σίγουρα τὸ τζανακὸ ψιλο-ἐχέσθη.
Κι αὐτὰ σὲ μίαν μόνον προσπάθεα ἐμφανίσεώς του μὲ νέα «ἐλπιδοφόρα μηνύματα».

Καλὰ ξεκίνησε… Θὰ περάση ἀκόμη καλλίτερα, ὅπως δείχνουν τὰ μηνύματα.
Γιὰ τὴν ὥρα ἐπισήμως βαίνουμε πρὸς ἐκλογές.
Γιὰ τὴν ὥρα… Τὸ ἐὰν θὰ γίνουν, τὸ πότε θὰ γίνουν μά, κυρίως, τὸ ποιοὶ θὰ λάβουν μέρος ὡς ὑποψήφιοι, ἂς τὸ ἀφήσουμε στὰ χέρια τῆς Θεᾶς Τύχης… Πρὸς ὥρας!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὅσο γιὰ τὸ τσακαλῶτο, ποὺ μᾶς προέκυψε καὶ μισὸς Μακεδών, κατὰ τὰ λεγόμενά του, ἐνᾦ προβληματίζεται, λέει, γιὰ τὴν «συμφωνία», ἂς μὴν ἀσχοληθοῦμε σήμερα μαζύ του. Ὄχι διότι ἦταν μικροτέρα ἡ ἀσυνομικὴ δύναμις ποὺ τὸν ἐπροστάτευε… Οὔτε διότι δὲν ἔτυχε διαμαρτυριῶν… Οὔτε διότι κατεπιάσθη κυρίως μὲ τὰ οἰκονομικά, παρὰ μὲ τὰ ἐθνικά.
Αὐτὸ τὸ πράγμα γενικῶς ἀρνούμεθα νὰ τὸ ἐξετάσουμε πλέον, διότι ἀποτελεῖ τὴν κυρίως βιτρίνα τῶν τοκογλύφων στὴν χώρα μας. 

«…Υπενθυμίζεται ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπήρξε μαθητής του Γιάννη Στουρνάρα στο London School of Economics, ενώ είχε συναντηθεί πολλές φορές μαζί του στο υπουργείο Οικονομικών….»

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;

Μὲ τέτοια ὄντα δὲν συνδιαλέγεσαι, δὲν κρίνεις, δὲν ἐρευνᾶς… Ξέρεις ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ περὶ τίνος πρόκειται καὶ ἀναμένεις…

εἰκόνα

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply