Διαρκεῖς καὶ ἐκτεταμένες Ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις

Οἱ Τοῦρκοι προχωροῦν μέσα στὴν νεκρὰ ζώνη καὶ ἐμεῖς κάνουμε …ἀπαγκίστρωση:

(Καταργοῦμε φυλάκια. Φωτογραφία ἀπὸ τὸ μοναδικὸ καὶ πλέον κατηργημένο φυλάκιο στὴν γειτονιά μας.)

Ἐχθεσινὴ πρωινὴ περιήγησις στὰ …πέριξ:

(Συγγνώμη ἀλλὰ ἡ τελευταία μὲ τὸν Ἀη-Γιώργη τῆς ΕΛΔΥΚ βγῆκε κουνημένη λόγῳ βιασύνης.)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 145 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διαρκεῖς καὶ ἐκτεταμένες Ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις

Leave a Reply