Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Παγκόσμιο σὸκ καὶ θλίψις.
Συγκλονίζει τὸ ἐχθεσινὸ πρωτοσέλιδό της Liberation, κάνοντας παράφραση τῆς Notre Dame….«ΝΟTRE DRAME» (σὲ «Τὸ δράμα μας»).

Ἀεροφωτογραφία σὲ σχῆμα …σταυροῦ:

Βέβαια ὅλα αὐτά, μὲ τὸν τρόπο ποὺ συμβαίνουν, χάνουν τὸν βαθμὸ τυχαιότητός τους, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν ἤδη …«προφητευθῆ» ἀπὸ τὸν Louis Lefebvre, τὸ 2012.

Ὁλόκληρο τὸ βίντεο (αὐθεντικὸ) ἀπὸ τὴν Heliofant:

Ὁ Louis Lefebvre ξεκίνησε τὴν παραγωγή του στὸ I, Pet Goat II τὸ 2006. Μέχρι τὸ 2008, ἵδρυσε τὸ στούντιο Heliofant στὸ Μόντρεαλ τοῦ Κεμπέκ, μὲ τὴν χρήση διαφόρων 3D animators καὶ τὸ Tanuki Project ποὺ σημείωσε τὴν ταινία. Ὁ Lefebvre χρησιμοποίησε κυρίως τὰ λογισμικὰ Autodesk Maya, V-Ray, FumeFX καὶ RealFlow γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν sprites καὶ animation. Τό, i Pet Goat II κυκλοφόρησε στὶς 24 Ἰουνίου 2012. Χρόνος τοῦ βίντεο 7 λεπτά…( Ἔξι χρόνια γιὰ 7 λεπτὰ βίντεο…!!!) τὸ Pet Goat II κέρδισε τὰ ἑξῆς βραβεῖα:

  • Ocelot Φεστιβὰλ κινηματογράφου ῥομπὸτ 2012 – καλλιτέρα ταινία μικροῦ μήκους
  • Fubiz – Καλλίτερος τοῦ 2012 (14ος ἀπὸ 100)
  • Τὸ Μέλλον τοῦ Animation – Τὸ βραβεῖο τῆς ἑβδομάδος
  • 4ο Διεθνὲς Φεστιβὰλ Κινουμένων Ταινιῶν Μικροῦ Μήκους “Cine court anime” (Roanne) – Δημιουργία 3D Ταινίας Καλλιτέρα διάκρισις κινηματογράφου
  • Φεστιβὰλ Bitfilm – Βραβεῖο 3D Ταινίας
  • Τὸ Διεθνὲς Φεστιβὰλ Κινηματογράφου τοῦ Τορόντο
  • Σύντομο Φεστιβὰλ Κινηματογράφου & Ἀσίας 2013
  • 20ο Φεστιβὰλ ταινιῶν μικροῦ μήκους στὴν Γρανάδα – Διεθνὴς διαγωνισμός.

Ὅσο γιὰ τὴν ἐκκλησία σύμβολο τῶν Παρισίων, γιὰ τὴν ἱστορία, ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ τὰ ἐξῆς:
Τὴν Πέμπτη εἶχαν μετακινηθῆ 16 θρησκευτικὰ ἀγάλματα. Οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς σταμάτησαν στὶς 18:45 τὸ ἀπόγευμα (ὥρα Παρισίων) καὶ μετὰ ἀπὸ πέντε ἢ ἔξι λεπτά, ξέσπασε ἀπὸ ἄγνωστο αἰτία, ἡ φωτιά. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν γαλλικὴ πυροσβεστικὴ ὑπηρεσία, ὑπάρχει σοβαρὴ πιθανότης ἡ φωτιὰ νὰ ξεκίνησε σὲ σημεῖο ποὺ διεξάγοντο ἐργασίες ἀνακαινίσεως τοῦ κτιρίου, ἡλικίας 850 ἐτῶν, τὸ ὁποῖο κινδύνευε νὰ καταῤῥεύσῃ, λόγῳ κακῆς συντηρήσεως τὰ προηγούμενα χρόνια.

Εἶναι τυχαῖο; Εἶναι ἀτύχημα; Μπορεῖ…

Μόργκαν Χρῆστος

Σημειώσεις

Προσωπικές μου ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ παραπάνω γεγονός, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ἔχει ἡ κατάστασις, πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες.
Σκοτώνονται οἱ «ποδίτσες» μεταξύ τους. Ἔχει ἀνοίξη πόλεμος ἄγριος μὲ τὶς δύο μεγαλύτερες στοὲς τῆς μασσονίας. Τὴν Γαλλικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική. Ἐκτύπησαν πρὶν ἀπὸ ἕναν μήνα ἀκριβῶς… (παρὰ δύο ἡμέρες) στὶς 17 Μαρτίου, τὸν Ἅγιο Σουλπίκιο, τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῶν Παρισίων, μὲ τὴν μεγάλη πυρκαϊὰ ποὺ «ἐξέσπασε» ἐκεῖ.
Εἶναι ὁ ναός, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποιήθη καὶ στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Κώδικας Ντὰ Βίντσι».  καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν μεγάλη μασονοφωλιά.
Τώρα ἔρχεται τὸ δεύτερο κτύπημα στὴν Notre dame.
Λογικὰ λοιπόν, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ ὑπάρξουν ἀντίποινα εἰδικῶς δὲ καὶ μὲ τὸ Brexit. Τώρα ξεκινᾶ ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία. Θὰ γίνη, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, κτύπημα (κτυπήματα) τώρα, μέσα στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply