Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!! (ἀνανέωσις)

Ἤ τώρα ξεκινᾶ…
Ὁ πόλεμος τῶν θρησκειῶν!!!

Τὰ γαλλικὰ ΜΜΕ ἀνέφεραν ὅτι δὲν ὑπῆρχαν ἐργάτες κατασκευῶν τὴν ὥρα τῆς φωτιᾶς στὸ Cathedrale Notre Dame καὶ ἡ ἐκκλησία ἦταν κλειστή. Ὅποτε γιατί ὑπάρχει βίντεο μέ ἄτομο σέ ἕναν ἀπό τούς δύο πύργους, μισή ὥρα μετά τήν ἔναρξη τῆς φωτιᾶς;


πηγὴ

Τώρα ποὺ τὸ ἀρχικὸ σὸκ τῆς πυρκαϊᾶς ἔχει ὑποχωρήση, τὸ διαδίκτυο βουίζει μὲ εἰκασίες σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση τῆς φωτιᾶς, γιὰ τὴν ὁποίαν μόνον δύο ἐπιλογὲς ὑπάρχουν: Εἴτε αὐτὸ ἦταν ἕνα ἀτύχημα, εἴτε κάποιος σκόπιμα ξεκίνησε τὴν φωτιά.

Ὁ Christopher J. Hale, συνεργάτης τῶν TIME & Fox News, δημοκρατικὸς πρώην ὑποψήφιος του Κογκρέσου, ἀνέβασε ἕνα tweet ποὺ ἔλεγε ὅτι ἕνας φίλος του ποὺ ἐργάζεται στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ εἶπε: «τὸ προσωπικὸ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ εἶπε ὅτι ἡ φωτιὰ ἦταν σκόπιμα ῥυθμισμένη…»

πηγὴ

Λίγα λεπτὰ ἀργότερα διέγραψε τὸ τιτίβισμα.
Ἦταν ψέμματα αὐτό πού τοῦ εἶπαν;

Γιὰ ἕναν ἐπαγγελματία δημοσιογράφο δὲν φαίνεται καὶ τόσο πιθανό.
Ἀντίθετα, εἶναι πολὺ πιθανότερο ὁ Hale νὰ κατάλαβε γρήγορα ὅτι εἶπε κάτι ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ πῇ. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι πρὶν ἕνα μήνα πάλι εἶχε ξεσπάση φωτιὰ στὸν Ἅγιο Σουλπίκιο, τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῶν Παρισίων, ἡ ὁποία εἶχε χρησιμοποιήθη καὶ στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Κώδιξ Ντὰ Βίντσι».
Περίεργες «συμπτώσεις».

Τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, τὴν Πέμπτη, εἶχαν μετακινηθῆ 16 θρησκευτικὰ ἀγάλματα.

πηγὴ

Θαῦμα!!! Θαῦμα!!!
Πρόλαβαν καὶ πῆραν καὶ τοὺς 12 ἀποστόλους!!!

Τί συμβαίνει λοιπόν μὲ τὶς ἐκκλησίες στήν Γαλλία (καὶ ὄχι μόνον);

Ὑπάρχει ἕνα βίντεο 3d animators τὸ ὁποῖο τὸ ἔφτιαξε ἕνας Καναδὸς ὀνόματι Louis Lefebvre. Ξεκίνησε τὴν παραγωγή του τὸ 2006 καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ 2012. Ἔξι χρόνια γιὰ 7 λεπτὰ βίντεο. Λέγεται i Pet Goat II. Τὸ βίντεο βρίθει συμβολισμῶν καὶ πολλοί του ἀποδίδουν προφητικὲς ἱκανότητες. Ὁ τίτλος προέρχεται ἀπὸ τὸ παιδικὸ βιβλίο The Pet Goat, αὐτὸ ποὺ διάβαζε ὁ πρόεδρος Τζὸρτζ Μποὺς τὴν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 2001 στὸ δημοτικὸ σχολεῖο Emma Booker School στὴν Φλόριντα, λίγο πρὶν τὴν ἐπίθεση στοὺς διδύμους πύργους.

Κάποια πράγματα εἶναι ἀνατριχιαστικά. Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, στὸ 6:00 τοῦ βίντεο ὅπου φαίνεται ἡ κατάῤῥευσις σὲ αὐτὸ ποὺ παραπέμπει στὸ κωδωνοστάσιο τῆς «Παναγίας τῶν Παρισίων».
Μάλιστα πέφτει μὲ τὴν ἰδίαν φορά, ποὺ ἔγινε καὶ στὴν πραγματικότητα.
Ἐδῶ εἶναι ἡ συγκεκριμένη σκηνή:

Θὰ μοῦ πῆς τί σχέση ἔχει αὐτό, μία σκηνὴ ἀπὸ 3d βίντεο, ποὺ δείχνει τυχαία κάτι, ποὺ μοιάζει μὲ τὸ πραγματικὸ γεγονός. Συνωμοσίες.. Ἐὰν κάτσῃ κάποιος καὶ δῇ ὅλο τὸ βίντεο, τὸ τί συμβολισμοὺς χρησιμοποιεῖ καὶ σὲ τί γεγονότα ἀναφέρεται, μόνο γιὰ ἕνα ἁπλὸ «συνηθισμένο» βίντεο δὲν μιλᾶμε.

Ἐδῶ τὸ 7λεπτο βίντεο ἀπὸ τὴν κεντρικὴ σελίδα τῆς Heliofant:

(Ἡ σελίς τους, ἐδῶ, ποὺ κάποιες φορὲς δὲν …ἀνταποκρίνεται!!!)

Δὲν εἶναι ὁ κόσμος ποὺ ζοῦμε, αὐτὸ ποὺ φαίνεται…καὶ βλέπουμε.

Χρῆστος Μόργκαν

Σημειώσεις

Δὲν τὰ δείχνουν τὰ Μ.Μ.Ε. ἀλλὰ ἐδῶ καὶ καιρὸ μαίνεται πόλεμος θρησκειῶν. Ἔδειξαν τὸ κτύπημα στὴν Νέα Ζηλανδία τοῦ Τάραντ ποὺ ἦταν false flag ἐπίθεσις καὶ δὲν δείχνουν τὶς ἐπιθέσεις στὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Ἐὰν ψάξουμε γιὰ νὰ μάθουμε τὸ πόσες χριστιανικὲς ἐκκλησίες ἔχουν βανδαλισθῆ, καθὼς καὶ πόσοι εἶναι οἱ νεκροί τους, μόνον τοὺς τελευταίους δύο-τρεῖς μῆνες, θὰ χάσουμε τὸν ἀριθμό. Δὲν τὰ δείχνουν.

πηγὴ

Ἐδῶ ὅμως εἶναι καὶ κάτι ἄλλο.
Ἔχει ἀνοίξη πόλεμος ἄγριος μὲ τὶς δύο μεγαλύτερες στοὲς τῆς μασσονίας. Τὴν Γαλλικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική. Κτύπησαν πρὶν ἕνα μήνα ἀκριβῶς. στὶς 17 Μαρτίου τὸν Ἅγιο Σουλπίκιο τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῶν Παρισίων, μὲ τὴν μεγάλη πυρκαϊὰ ποὺ «ἐξέσπασε» ἐκεῖ. Πρόκειται γιὰ τὸν ναό, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποιήθη καὶ στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Κώδικας Ντὰ Βίντσι». Ἕνας ναὸς ποὺ ἦταν μεγάλη μασσονοφωλιά.
Τώρα τὸ δεύτερο κτύπημα στὴν Notre dame.
Ὁπόταν λογικὰ θὰ ὑπάρξουν ἀντίποινα. Τώρα ξεκινᾶ ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία. Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι θὰ ὑπάρξουν σὸκ κτύπημα(τὰ) τώρα μέσα στὸ Πάσχα μὲ νεκρούς.

Δώδεκα ἐκκλησίες ἔχουν βανδαλισθῆ στὴν Γαλλία μέσα σὲ μίαν μόνον ἑβδομάδα:

πηγὴ

Πῶς γίνεται ἕνας χῶρος ποὺ φυλάσσεται 24 ὧρες συνεχόμενα ἀπὸ τὴν «Λεγεώνα τῶν ξένων», ἀπό τίς μυστικές ὑπηρεσίες καί ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τῶν Παρισίων, ἡ ὁποία εἶναι στρατοφυλακὴ καὶ διαθέτει ὁπλοπολυβόλα, νά δεχθῇ τέτοιαν ἐπίθεση ἀλλά καί νά μήν ἀντιληφθοῦν ὅλοι αὐτοί ἐγκαίρως τήν φωτιά;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!! (ἀνανέωσις)

  1. Στημένα εἶναι ὅλα, βρὲ παιδιά. Ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχουνε προαναγγείλει αὐτὸ ποὺ γίνεται σήμερα. Νὰ σκεφτῆτε ὅτι σὲ γαλλικὸ βιβλίο που ἐκδόθηκε τό… 1972 διευκρινίζεται ὅτι ἡ Γεωργία (τοῦ Καυκάσου) θὰ δυστυχήση κατὰ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες. Ἀλλὰ καὶ πάλι… τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι αὐτοί. Τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ ἄνθρωποι σὰν καὶ ἐμᾶς οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουνε νὰ “βγάλουν τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα”.

    • Συμφωνῶ μαζύ σου. Τὸ ζήτημα ὅμως δὲν εἶναι ἐὰν θὰ συμφωνήσουμε ἀλλὰ τὸ τί ἀντιλαμβάνεται γενικῶς ὁ κόσμος γύρω μας.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Κύττα, Φιλονόη: Σήμερα το πρωί, σε Γάλλο φίλο μου, που τώρα θυμήθηκε να ανησυχήση για το μέλλον της Γαλλίας, εξήγησα ότι το μέλλον της
    Γαλλίας μπήκε σε φάση μεγάλου κινδύνου, αφ’ότου ο Γαλλικός Λαός ανέχτηκε όντα σαν τον Σαρκοζύ καιτον Μακρόν. (Το “Σαρκοζύ” είναι ουγγρικό. Το “Μακρόν” δεν έχω καταλάβει ακόμη.)

Leave a Reply