Δὲν γίνεσαι ἀλλὰ γεννιέσαι τσιπρομητσοτάκουλας…

Πόσα εἶναι ὅμως τά 33 ἑκατομμύρια δραχμές τοῦ 1970 σήμερα;


Ἐὰν τὰ ἔκανες λίρες τὸ 1970 θὰ ἦσαν, μὲ 500 δρραχμὲς ἡ λίρα, 65.000 χρυσὲς λίρες Ἀγγλίας, ἧτοι σημερινὴ τιμὴ 18 ἑκατομμύρια εὐρῶ.

Ἐὰν τὰ ἔκανες δολλάρια μὲ ἰσοτιμία ἔνα δολλάριο ἶσον μὲ 30 δραχμὲς θὰ ἦσαν 1.100.000 δολλάρια καί, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν ΗΠΑ, ἕνα δολλάριο τοῦ 1970 ἔχει ἀγοραστικὴ ἀξία περίπου ἑτπὰ (7) δολλαρίων σήμερα, ἤτοι 7,7 ἑκατομμύρια δολλάρια.

Μὲ 60.000 λίρες τὸ 1970 ἀγόραζες σὲ πράημ τοποθεσία οἰκόπεδο 4.000 τ.μ., μὲ συντελεστὴ 4,5 ποὺ ἦταν περίπου τότε (ἦταν καὶ 7 σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις), ἔκτιζες ἀντιπαροχὴ μὲ 50% (λόγῳ τοποθεσίας) 18.000 τ.μ., ἤτοι 9000 τ.μ ἀντιπαροχή.

Ἀκόμη καὶ σήμερα μὲ τὴν κρίση λόγῳ τῆς πράημ τοποθεσίας θὰ ἄξιζε τοὐλάχιστον 3.000 εὐρῶ τὸ τετραγωνικὸ μέτρο, ἧτοι 27 ἑκατομμύρια εὐρῶ.

Ἡ οἰκογένεια Τσίπρα λοιπὸν εἶναι μία πολὺ πλουσία οἰκογένεια ἀφοῦ σὲ ἕναν μόνον χρόνο ἔβγαλε αὐτὰ τὰ χρήματα.

Σᾶς ἀπέδειξα λοιπὸν ὅτι τὰ 33 ἑκατομμύρια δραχμές, ποὺ ἦσαν κέρδη γιὰ τὸ 1970 τῆς τεχνικῆς ἑταιρείας τῶν ἀδελφῶν Τσίπρα, ἀντιστοιχοῦν τοὐλάχιστον σὲ ἕξι (6) ἑκατομμύρια εὐρῶ σήμερα.
Ἡ οἰκογένεια Τσίπρα λοιπόν, χωρὶς κάποιαν ἀμφιβολία, εἶναι μία πολὺ πλουσία οἰκογένεια καὶ σίγουρα τὰ πῆγε πολὺ καλὰ (ὅπως ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων) στὴν ἑπταετία.

Αὐτὸ εἶναι μία διάστασις, ἀλλὰ νὰ βγαίνῃ μία κυρία μὲ χαρακτηριστικὰ Μητσοτάκουλα καὶ νὰ ἰσχυρίζεται γιὰ τὴν περίφημο φωτογραφία τοῦ Διομήδου Ἀγγελοπούλου (ὑπουργοῦ τῆς ἑπταετίας) ὅτι εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Τσίπρα εἶναι μία ἄλλη διάστασις καὶ οὐ μόνον αὐτὸ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ γυναῖκα τοῦ Στυλιανοῦ Παττακοῦ εἶναι ἀδελφὴ τῶν ἀδελφῶν Τσίπρα παραπάει.
Τελικὰ Τσιπριστὴς ἡ Μητσοτάκουλας δὲν γίνεσαι…. γεννιέσαι.

Ὅλοι ξέρουμε ὅτι ὁ πατέρας τοῦ Τσίπρα ἦταν ἐργολάβος στὴν χούντα, ὅπως ἐπίσης ὅτι ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη εἶναι παρὰ πολὺ εὐκατάστατος.
Τὰ ὑπόλοιπα λέγονται δημοκρατία.

Βρίζω δηλαδὴ τὸν ἀντίπαλο μέχρι νὰ βγάλῃ ὁ κῶλος τοῦ αἷμα καὶ οἱ δύο μαζὺ μετὰ ἐκφράζουμε τὸν φόβο μας γιὰ τὴν ἄνοδο τῆς Ἀκροδεξιᾶς στὴν Εὐρώπη.

«Ἕνας»

 

(Visited 207 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Δὲν γίνεσαι ἀλλὰ γεννιέσαι τσιπρομητσοτάκουλας…

  1. Kαθάρματα! Τὸ μόνο ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ πῆ σὲ δαύτους εἶναι τὸ ἀλησμόνητο τοῦ Γιάννη Κολοκοτρώνη: “Τὸν κακό σας τὸν καιρὸ καὶ τὸν ἀνάποδο, μουρτάτες!”

    • Ἀκριβῶς. Καί, γιὰ ὅσους γνωρίζουν Ἱστορία (καλὴν ὥραν ὅπως ἐσὺ) ἡ Ὀργὴ (μὲ Κεφαλαῖον, βεβαίως-βεβαίως) ἐπερίσσευσε, διότι δὲν μᾶς προέκυψε τώρα, ἀλλὰ καλλιεργεῖται, συντηρεῖται καὶ γιγαντώνεται ἰδίως διότι κάτι Πᾶνοι καὶ κάτι Γιαννάκηδες καὶ κάτι Θεοδωράκηδες Κολοκοτρώνηδες καὶ κάτι Ἀνδροῦτσοι καὶ κάτι Νικηταράδες (κι ὄχι μόνον φυσικά), ἔπαθαν ὅσα ἔπαθαν καὶ δὲν εὑρέθη ἕνα χέρι, ἔνας λόγος ἢ μία πρᾶξις νὰ σταματήσῃ ἤ, ἔστᾦ, νὰ περιορίσῃ τὸ κακό. Ὅλοι ἐλούφαξαν καὶ «δὲν εἶδαν δὲν ἤξεραν».
      Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
      Ὁ χριστιανικὸς λόγος λέει πὼς εἶναι «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» καί, ὡς ἕναν βαθμό, τὸ ἀντιλαμβάνομαι καὶ τὸ κατανοῶ, «συγχωρῶντας» πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα νοῦς ἀνθρώπινος θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιληφθῇ καὶ νὰ ἀνθέξῃ. Μὰ ἀπὸ τὸ «μακάριοι» ἔως τὸ «βγάζουμε τὶς οὐρές μας (γιὰ ἀρχὴ) ἀπ΄ ἔξω καί, ἐν συνεχείᾳ γλείφουμε ἐκεῖ ποὺ φτύναμε» ὑπάρχει ἕνας ὁλόκληρος κόσμος δρόμος, ποὺ ὅσοι ἐπέτυχαν νὰ τὸν διανύσουν παύουν νὰ εἶναι μακάριοι καὶ καθίστανται συνεργοὶ καὶ συνένοχοι. Ἂλλο «λουφάζω» κι ἄλλο προσκυνῶ.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρειάζονται καὶ οἱ τσιπραῖοι «ἀντιστασιακὸ παρελθόν»… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply