Χαμένα δισεκατομμύρια ποὺ ἔγιναν …γαργάρα!!!

Γαργάρα θά τό κάνετε καί αὐτὸ ἀδέρφια τῆς κυβερνήσεως;
Σέ ποιές τσέπες πῆγαν τά δισεκατομμύρια πού μᾶς ἔστειλε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις γιὰ τὴν στέγαση καὶ σίτιση στὰ hot spot τῶν μεταναστῶν-προσφύγων;
Ποιές ἑταιρεῖες πῆραν τὶς δουλειές;
Πῶς ἐστήθησαν οἱ ἑταιρεῖες καί ἀπό ποιούς;
Τί σχέσεις εἶχαν οἱ …ἱδρυτὲς τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν μέ μεγαλοστελέχη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως;
Γιατί ἀπεκλείσθησαν οἱ ἐντόπιοι προμηθευτές ἀνᾴ περιοχῇ πρό κειμένου νά δοθοῦν οἱ «δουλειές» σὲ συγκεκριμένα ἄτομα;
Καί πῶς εὐρέθη ὁ …ἀδέκαστος καί πολυμήχανος Μπάνος, ποὺ ἐδήλωσε εἰσοδήματα 72.000 εὐρῶ καὶ ἄλλες 72.000 ἀπὸ εἴσπραξη ἐνοικίων, νά ἀγοράζῃ πολυτελές σκάφος Ferreti ἀντὶ 530.000 εὐρῶ;

Ὁ ὁποῖος ἔχει, ἐπίσης, στὴν κατοχή του ἕνα φουσκωτὸ 8,3 μέτρων καὶ ἕνα αὐτοκίνητο 4.970 κυβικῶν ἑκατοστῶν…
Τί ἀκριβῶς ἐργασία κάνει ὁ Μπάνος γιὰ νὰ μπορῇ νά ἀγοράσῃ καί νά συντηρῇ τέτοιο σκάφος;

Ὁ …κεντρῶος πολιτικὸς μὲ τὰ ἀκριβὰ γοῦστα.
Ὁ στυλοβάτης τῆς πρώτης φορᾶς ἀριστερά.

Ἐρωτῶ ἐγὼ ὁ ἁπλὸς πολυφορολογούμενος συνταξιοῦχος.

Κοντόπουλος Χάρης

ΥΓ: Μὲ τὴν εὐκαιρία… Ἐκεῖνες οἱ ἐπιστολὲς Καμμένου καὶ Κοτζιᾶ, γιὰ τὶς ὁποῖες ἡ ΝΔ τοῦ Μητσοτάκη ἔσκιζε τὰ ἱμάτια της, θά δοθοῦν -ἄραγε- στήν δημοσιότητα; Ἤ τίς ἔφαγε ἡ μαρμάγκα;

 

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply