ΒόΗδια ΝουΔουλικὰ

Ἐὰν ὁ ἀείμνηστος κυβερνήτης εἶχε ὑποπτευθῆ ὅτι ἡ ὑπουργὸς παιδείας Κεραμέως, 79 χρόνια μετὰ τὸ ΟΧΙ, θὰ τὸ ἐξηγοῦσε ὡς ἀγῶνα γιὰ τὴν Δημοκρατία ….
Ἀφ’ ἐνὸς μὲν θὰ αὐτοκτονοῦσε ἐπὶ τόπου….
Ἀφ’ ἐτέρου δὲ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς θὰ ζητοῦσε μὲ ἐπέμβουν καὶ οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Γιουγκοσλαῦοι γιὰ νὰ τελειώσῃ αὐτὸς ὁ γ@μημένος τόπος νὰ βγάζῃ Κεραμέως….

Μάθαμε μάλιστα προσφάτως, ὅτι ὁ ἀείμνηστος κουμπάρος μου Θόδωρας ἀπὸ τὸ Τροβατὸ Εὐρυτανίας, ποὺ ὑπηρέτησε ὡς ἱππέας στὸν τομέα Θεσπρωτίας τὸ 1940 καὶ ἔως τὸ τέλος τῆς μακρᾶς ζωῆς του μὲ ὑπερηφάνεια ἔδειχνε τὴν μεγάλη φωτογραφία του ἐπὶ τοῦ ἵππου στὸ φτωχικὸ σαλόνι του, ὑπηρέτησε τὸν ἐθελοντισμό.

Μάθαμε ἐπίσης, ὅτι ὁ μπάρμπα Μῆτσος, παντοπώλης, σκληρὸς Μεταξικὸς μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἐπὶ κεφαλῆς τμήματος ΕΟΝ ἔως τὸ 1939, ποὺ ἐστρατεύθη ὡς πυροβολητὴς στὰ ἀλβανικὰ βουνά, ὑπεράσπισε τὴν δημοκρατία.
Ἂν ὑπάρχει θεὸς ἂς μᾶς λυπηθῇ…..
Ἐγὼ πάλι νίπτω τὰς χείρας μου.

Διαπιστώνουμε βέβαια πὼς δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀποϊδεολογικοποιημένη νεολαία ἀπὸ αὐτὴν τῆς ΝΔ.
Αὐτὰ τὰ ἠλίθια, παιδιὰ ἠλιθίων δὲν μπόρεσαν νὰ εὕρουν μίαμ ἄλλη φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία νὰ ἀναρτήσουν τὶς κοινοτυπίες τους.

Μετὰ ὅλοι μαζὺ «ἀγανακτοῦν» γιὰ τὴν πολιτικὴ ἡγεμονία τῆς ἀριστερᾶς.
Κανονικὰ ἡ ἀριστερὰ αὐτὰ τὰ ἠλίθια ἔπρεπε νὰ τὰ γ@μᾷ γιὰ νὰ βάλουν μυαλό, ἀλλὰ φοβᾶται ὅτι θὰ τοὺς ἀρέση.
Βόηδια ἐεεὲ βόηδια.

Πάντως σέ, ὄχι μεγαλύτερο διάστημα ἀπὸ 5-6 μῆνες ἀπὸ σήμερα, αὐτὰ τὰ σοσιαλιμπερᾶλ φρικιὰ τύπου Δόμνας Μιχαηλίδου, ποὺ μᾶς ἐφόρτωσε ὁ Κυριάκος γιὰ ἀρίστους, θὰ τὰ πηγαίνουμε φακεύοντας καὶ ξυλεύοντας κυρίως στὰ κοινωνικὰ δίκτυα.
Ἀπελπισμένες δὲ φωνὲς ἀπὸ τὰ γνωστὰ βόηδια θὰ ἐκλιπαροῦν τὸν Κυριάκο νὰ ὑπουργοποιήσῃ τὴν Σοφία Βούλτεψη, ἴσως καὶ τὸν Γιακουμᾶτο.
Τὸ ἀστεῖο δὲ τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι τὰ βόηδια γιὰ μίαν φορὰ στὴν ζωή τους θὰ ἔχουν δίκιο.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “ΒόΗδια ΝουΔουλικὰ

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *