Χορὸς λατρευτικὸς τοῦ Ἡλίου…

Χορὸς λατρευτικὸς τοῦ Ἡλίου...Λικνίζονται οἱ ἠλιακτίδες στὰ Πατραϊκὰ νερά…
Χορὸς λατρευτικὸς τοῦ Ἡλίου…
Πρόκλησις γιὰ χαμόγελο καὶ αἰσιοδοξία…

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply