Θέλει καὶ ὁ Προβόπουλος τὸν …Τσακαλῶτο του!!!

Πόσο πιό κάτω ἀκόμη πολιτικοί ἀπατεῶνες ΣΥΡΙΖΑῖοι…;;;
Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία δὲν ἔχει τέλος…

Συνέχεια

Βασίλειον τῶν ἀνευθύνων καὶ τῶν πλιατσικολόγων

Εἴμαστε μίαν ὡραία ἀτμόσφαιρα σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…
Ὁ ἕνας πετᾶ τὴν μπάλα στὸν ἄλλον.
Οὐδεὶς ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ ὁ πολίτης στὴν μέση παρακολουθεῖ τὸ πλιάτσικο ποὺ τοῦ κάνουν.

Δεῖτε κι ἀπολαῦστε ἀπάντηση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπώνυμο καταγγελία καταθέτου πού, ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα τοῦ πῆρε χρήματα ἀπὸ ἀκατάσχετο λογαριασμό.

Συνέχεια

Χειραγωγοῦνται τιμές μετοχῶν ἀπό τήν Blackrock;

Τὴν περιβόητη ἀμερικανική ἑταιρεία Blackrock τὴν θυμάστε;
Αὐτὴν ποὺ ἔβαλε ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης νὰ κάνει ἐσωτερικοὺς ἐλέγχους στὶς συστημικὲς τράπεζες, πρ]o κειμένου νὰ περάσουν τὰ περιβόητα stress tests καὶ βάσει αὐτοῦ του πορίσματος τὶς ἀνακεφαλαιοποίησε τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο;;

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἑταιρεία, ποὺ εἶχε ξεσκονίση ὅλα τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῶν τραπεζῶν καὶ εἶχε ἐσωτερικὴ πληροφόρηση, εὑρέθη ξαφνικὰ νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλομετόχους της ALPHA BANK. Συνέχεια

Χρωστᾶς, θὲς δὲν θές…

Σοῦ πούλησαν τὸ παραμῦθι πὼς χρωστᾶς…
Πὼς μαζὺ τὰ φάγατε καὶ πὼς τώρα ἦλθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσῃς καὶ νὰ ἐφαρμόσῃς μνημόνια…

Ὅμως δὲν σοῦ εἶπε κάποιος γιὰ τὸ πόσα αὐτὸ  τὸ κράτος χρωστοῦσε στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες…
Καί ποῦ ἀκριβῶς εὐρῆκαν αὐτές οἱ τράπεζες τό χρῆμα…
Μά, προφανῶς, ἐψώνισαν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀγόραζαν ὁμόλογα καὶ ΕΓΕΔ…

Συνέχεια

Ψωρο-ὁπαδοὶ νομιμοποιοῦν …ἀνύπαρκτα χρέη!!!

Πόσο ἀνόητοι μπορεῖ νά εἶσθε φρέ σωῤῥαῖοι, πού πέσατε θύματα ἑνός ἀπατεῶνος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τὶς τράπεζες.

Συνέχεια

Χαμένα δισεκατομμύρια

Μήπως πρέπει κάποιος, σοβαρά, νά μᾶς ἀπαντήσῃ σέ αὐτήν τήν χώρα, γιά τό ποῦ εἶναι χαμένα κάποια 50 δισεκατομμύρια;
Μήπως πρέπει, σοβαρά, νά μᾶς ἀπαντήσῃ γιά τό πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ESM νά ἀνακοινώνῃ πώς δανειοδότησε τήν Ἑλλάδα μέ 288,7 δισεκατομμύρια καί, τὴν ἰδίαν ὥρα, ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως τοῦ Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) νά μᾶς λέῃ πώς ἀπό τόν μηχανισμό στηρίξεως πήραμε 238 δισεκατομμύρια;
Μήπως πρέπει κάποιος, σοβαρά, σέ αὐτήν τήν χώρα νά μᾶς πῇ ὅτι τά 50 δισεκατομμύρια, ποὺ πῆγαν στὶς τράπεζες καὶ τὰ πληρώνει ὁ Ἑλληνικὸς λαός, δέν ἔχουν γραφῆ στόν ΟΔΔΗΧ;;; Συνέχεια