Ὥρα ὑποδοχῆς τοῦ νέου …«Μεσσία»!!!

Τὸ ἔκανε ὁ ὁβριοσκατόπ@υστας…

Συνέχεια

Ὑποταγὴ ἀπόλυτος στὶς Η.Π.Α….

Ὁ ἀριστερὸς ἀντι-ἀμερικανὸς Τσίμπλας πλέον συνετάχθη πλήρως κι ὁλοσχερῶς μὲ τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸ Ἰσραὴλ (ἐξ οὖ καὶ πρῶτα ἡ στάθμευσίς του στὸν Δήμαρχο τοῦ Σικάγο, ποὺ ἦταν πρώην πράκτωρ τῆς ΜΟΣΑΝΤ) καί, ὁλοφάνερα πλέον, ἐγκατέλειψε πλήρως τὴν ἔως τώρα ὑποταγή του στὴν Κίνα καὶ στὴν Ῥωσσία!!!

Ὁ δήμαρχος τοῦ Σικάγο, ποὺ ἐπεσκέφθη, πρὸ τοῦ Τρᾶμπ, ὁ Τσίμπλας.

Συνέχεια

Ὑψίστη ἐτοιμότης!!!!!!!

~Ἔκτακτον!!! ~~Ἔκτακτον!!! ~~Ἔκτακτον!!! ~

(~~~ALERT~~ALERT~~ALERT~~~)

Ἔρχονται τάχιστες, ῥαγδαιότατες κι ἀσύληπτες ἐξελίξεις, ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἑβδομάδων καὶ στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ τῆς Ἑλλάδος!!! Συνέχεια