Βουλγαρικὲς ὑστερίες μὲ πρόσχημα τὸ Μακεδονικό…

Αὐτοὶ ἔχουν στὰ μυαλά τους, μονίμως, τὴν συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (τῶν γ@μο-Ῥώσσων), ποὺ τοὺς ἐκχωροῦσε ὁλόκληρο τὴν Μακεδονία… Ἀλλά, δέν…

Συνέχεια

Χιλιο-κομματιάζονται τὰ Σκόπια ὁσονούπω…

Ὁ Κοτζιᾶς κατέθεσε (γιὰ νὰ τὰ ἔχῃ καλὰ μὲ ὅλους, ἀλλὰ καὶ καταληκτικῶς  ἐπίσης γιὰ νὰ τοὺς κάνῃ ὅλους …ἀχταρμᾶ), πρόταση ποὺ νὰ ἐξυπηρετῇ, ἔστὧ καὶ γιὰ λίγους μῆνες μόνον, τὸ ΝΑΤΟ (μέσῳ συνεπαγομένου κατευνασμοῦ καὶ τῆς ΝΑΤΟϊκῆς Βουλγαρίας). Σκοπός τους εἶναι νὰ τοὺς  βάλουν τοὺς Σκοπιανοὺς μέσα στὸ ΝΑΤΟ καὶ μετὰ ἂς διαλυθοῦν…
Αὐτὸ βέβαια σαφῶς καὶ τὸ γνωρίζουν ὅλοι, ἀκόμη καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Σκοπιανοί. (Γνωρίζουν δηλαδὴ πὼς δὲν ἔχουν μέλλον μὲ τέτοιο ὄνομα…)
Ἀλλά… καὶ τὰ ἀντικρουόμενα ξένα συμφέροντα, ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν μίαν πιὸ κοντινή, ὁ καθεὶς δική του «λύση» (γιὰ παράδειγμα οἱ Ῥῶσσοι τὸ σκέτο Macedonia, ἢ ἀκόμη καὶ τὸ Vardarska. Δὲν θὰ ἔλεγαν ὄχι καὶ οἱ Ῥῶσσοι στὸ Gornamakedonja, ἐὰν οἱ Βούλγαροι ἦσαν ἀκόμη στὴν σφαίρα ἐπιῤῥοῆς τους -καὶ ὄχι στὸ ΝΑΤΟ- ἀλλὰ δὲν εἶναι. Ἢ ἀκόμη καὶ οἱ Ἀλβανοὶ ἕνα Makedonia μὲν θὰ τὸ ἀποδέχοντο, στὰ ἀγγλικὰ καὶ ὄχι στὰ σλαυϊκά). 
Συνέχεια