Φοβοῦνται οἱ Τοῦρκοι τό μένος τῶν Η.Π.Α.;

Πρέπει νὰ ἔχουν …«κλάση πολὺ μαλλί» οἱ Μογγόλοι τὶς τελευταῖες ἡμέρες…

Δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί εντελώς σχετική νύξη να έχει γίνει και από αμερικανικής πλευράς (Βαθὺ κωλ@δακτυλάκι), ή απλά, η ανάγκη για εξεύρεση συμμάχων στην πιο δύσκολη στιγμή της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες, να έκανε τον Ερντογάν να προβλέψει ότι θα μπορούσε να βρει την υπόθεση μπροστά του και να προχώρησε σε προληπτικό μέτρο αποφορτίσεως της καταστάσεως. Συνέχεια

Φθάνοντας στὴν ἀναβίωσιν τοῦ νέου «Βυζαντίου»

Τὸ ὁβριοχριστιανικὸ γεωπολιγικό-οἰκονομικό-στρατιωτικὸ νέο «Βυζάντιο» (ποὺ θὰ ἁπλώνεται ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔως τὴν Σιβηρία, βάσει τῶν ὑπαρχόντων σχεδιασμῶν), εὐρίσκεται ἤδη στὰ τελευταία στάδια προπαρασκευῆς τῆς ὑλοποιήσεώς του.
Μόνη ἐκκρεμότης αὐτοῦ ἡ (λανθασμένη κατ’ ἐμέ) βεβιασμένη καὶ ἄρον-ἄρον «διευθέτησις» τῶν «ζητημάτων» τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἴμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐκκινήσουν ἀμέσως μετά, στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Νοτιο-Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (ἡ Κύπρος εἶναι ἤδη ἄλλωστε, σχεδὸν ἐπισήμως, De jure, ἡ νέα καὶ ὑπὸ τὴν προστασία, γιὰ τὴν ὥρα πάντα, ἐπαρχία τοῦ Ἰσραῆλ), ἡ πολεμικὴ ὑλοποίησίς του.

Μόνος, μελλοντικὸς (καὶ γιὰ τὴν ὥρα) ἀντίπαλος αὐτοῦ, ποὺ θὰ φέρῃ ἀργότερα τὸν Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ Κίνα…

Ἰράν-Κύπρος-Αἰγαῖον Πέλαγος- Ἐρυθρὰ Θάλασσα…

Συνέχεια

Δυσχεραίνει ἡ διεθνὴς θέσις τῆς Τουρκίας

Ἔκτακτον!!!!

Μὲ πρόσχημα τὸν πάστορα Μπράνσον, νέες ἐπιθέσεις τοῦ Τρᾶμπ κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Ἐρντογᾶν ἐξαπολύονται!!!
ΝΑΤΟ καὶ Τουρκία ὁδεύουν σὲ πλήρη ῥήξη!!!

Συνέχεια

Θρασίμια ἀηδιαστικὰ ποὺ προκαλοῦν ἐμμετό…

Ζῆτα τους καὶ  συγγνώμη ἀπὸ ἐπάνω πατριώτη…

Ἤμουν ἕτοιμος νὰ δεχθῶ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις τους…
Ναί, πράγματι, ἦταν κάτι ἀσύληπτο καὶ πρωτοφανὲς καὶ μὴ ἀντιμετωπίσιμο… δὲν διαφωνῶ… Συνέχεια

Διαλύονται ταχύτατα τὰ Σκόπια!!!

Σφάζονται στὰ Σκόπια… Χὶ χὶ χί…

Το φιλορωσσικό κόμμα των Σκοπίων, «Μοναδική Μακεδονία»-[Εντίνστβενα Μακεντόνια], επιτίθεται κατά του επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας, Γιοβάν ή Ιωάννη Β΄ (Βρανισκόφσκι) χαρακτηρίζοντας τον ως «πράκτορα γειτονικής χώρας» και συγχρόνως αναφέρει την (σχισματική) «Ορθόδοξη Εκκλησία της Μακεδονίας», ως νόμιμη, αν και δεν αναγνωρίζεται από καμμία εκκλησία.

πηγὴ

Ἂς καταλάβῃ ἐπὶ τέλους ἡ Δύσις καὶ τὸ ΝΑΤΟ πὼς μόνον ὁ διαμελισμὸς καὶ ὁ διαμοιρασμὸς τῶν Σκοπίων (σὲ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καὶ Ἀλβανία) εἶναι ἡ ὁριστικὴ λῦσις.

 

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ μάθουμε τὰ …μελλούμενα!!!

Ξανὰ λέω (κι ἂς χαρακτηρισθῶ ὅσο τρελλο-μ@λάκας θέλετε) πὼς τὸ τέλος-τέλος ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἐξελίσσονται σήμερα, θὰ ἔχη ὡς ἐξῆς:
(μὴν μὲ ἐρωτησῃ κάποιος γιὰ τὸ πότε θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ τέλος… Ὅλα εὑρίζονται διαρκῶς ἐν εξελίξεια καὶ παραμένουν, σὲ ἕναν βαθμό, ῥευστὰ χρονικῶς) Συνέχεια