Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα …ῥᾶσο!!!

Τὴν μνήμην τοῦ μαγαριστοῦ ἀρχιδομανδρίτου πατρὸς Δημητρίου ἀνασύρομεν σήμερον.

Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα ...ῥᾶσο!!!2 Συνέχεια

Θρῆνος γιά τόν …«ἐπίτημο»;

…Ἀναλαμβάνει τὴν ὑπεράσπισιν ὑποθέσεων, ἐνώπιον τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοδικείου καὶ τῶν λοιπῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν.

Γιὰ περᾶστε παρακαλῶ γιὰ λαϊκὸ προσκύνημα…!!! Συνέχεια

Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!

Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.

  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;;
    (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!) Συνέχεια
Δευτέρα γλῶσσα ἡ …τουρκικὴ γιὰ τοὺς Πομάκους!!!

Ἡ τουρκοπροσκυνημένη κυβέρνησις ἔχει εἰσαγάγει στὰ Πομακοχώρια τῆς Θράκης ὡς δευτέρα γλῶσσα τὴν …τουρκικὴ κι ὄχι τὴν πομακική!!!

Συνέχεια

Ὑπὲρ Πατρίδος καὶ μόνον!!!

Νὰ κατεβοῦν ὅλες οἱ κομματικὲς σημαῖες καὶ τὰ θρησκευτικὰ λάβαρα.
Ὅλοι Ὑπὲρ Πατρίδος!!!

Συνέχεια

Ἱστορικὲς (προδοτικές) ὁμοιότητες…

1453:
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ῥασοφόρους, ἐδήλωνε: «καλλίτερα τὸ τουρκικὸ σαρίκι, παρὰ ἡ τιάρα τοῦ πάπα»!!!
(«κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν λατινικήν.») Συνέχεια