Τουρκικὴ ἑταιρεία χορηγὸς …ἑλληνικοῦ σχολείου!

Ἡ μεγαλυτέρα τουρκικὴ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας TURKCELL, κατέθεσε στὸν λογαριασμὸ τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου» (Imroz Egitim ve Kultur Dernegi) τὸ ποσὸ τῶν 405.000 λιρῶν Τουρκίας (περίπου 135.000 εὐρῶ) πρὸ κειμένου να ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες διαμορφώσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου στὰ Ἀγρίδια τῆς Ἴμβρου.

Τουρκικὴ ἑταιρεία χορηγὸς ...ἑλληνικοῦ σχολείου! Συνέχεια

Ἴμβρος καί Τένεδος (βίντεο)

Πολύ ἐνδιαφέρον ταινιάκι (μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους) γιά τήν νεώτερη Ἱστορία τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου. Δεῖτε το: Συνέχεια

Μά γιατί μόνον τά δικά μας νησιά πρέπει νά εἶναι ἀποστρατιωτικοποιημένα;

Ἤ δέν εἶναι ἔτσι;
Μήπως τελικῶς ἔχουμε νά κάνουμε μέ θρασυτάτους ὑπανθρώπους, οἱ ὁποῖοι κάθε φορά πού πιστεύουν πώς θίγονται θυμοῦνται τήν διεθνή νομιμότητα καί σέ κάθε ἄλλην περίπτωσιν ἐφαρμόζουν τήν δική τους νομιμότητα τῶν σφαγέων καί τῶν νομάδων;

Συνέχεια

Χατζῆς Γεώργης: ὁ ἡγέτης τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Σαμοθράκη.

Ἄγνωστη Ἑλληνικὴ ἱστορία σήμερα. Ἀπὸ αὐτὴν ποὺ δὲν μαθαίνουμε στὰ σχολεῖα καὶ ποὺ σπανίως ἐντοπίζουμε σὲ ἄλλα πονήματα.
Σαμοθράκη!
Μία σφαγὴ ἐλαχίστως γνωστὴ στοὺς συμπατριῶτες μας, ποὺ ὅμως ἀξίζει τιμῆς καὶ μνήμης! Συνέχεια

Μᾶς χωρίζει τὸ παγκόσμιον δίκαιον!

(Αὐτὸ τὸ ἔγραψε ἡ Σοφία πρὸ χθές. Δὲν προέλαβα νὰ τὸ δημοσιεύσω.. Εἶναι ὅμως πάντα ἐπίκαιρον! 
Φιλονόη.)

Σήμερα τιμοῦμε τὴν Μνήμη τῶν 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ποὺ ἐσφαγιάσθησαν ἀπὸ τίς ὀρδὲς τῶν νεοτούρκων καὶ τὰ τάγματα ἐκκαθαρίσεως τοῦ Σφαγέως κεμὰλ κατὰ τὴν περίοδο 1916 -1923… Συνέχεια

Ὁ Μιλτιάδης.

Θὰ ἦταν καλὸ κάπου κάπου νὰ ῥίχνουμε μίαν ματιὰ στὴν ἱστορία μας. Ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς διδάξῃ. 

Ἡ ἱστορία γιὰ παράδειγμα τοῦ Μιλτιάδου…

Πῶς ἔζησε καὶ πῶς πέθανε!

Ἕνα ἄλλο Ἑλλαδοξεφτιλιστάν καὶ τότε;

Ὄχι ἀκριβῶς.

Ἁπλῶς ἡ …κεκτημένη ταχύτης τῆς δημοκρατίας, ἢ ὀρθότερα τῆς ὀχλοκρατίας.

Συνέχεια