Χρειαζόταν ἡ κατάργησις τοῦ ἀσύλου

Ἄσυλο βαρβαρότητας, βίας καὶ ἀνομίας. Συνέχεια

Μνῆμες ἀπελευθερώσεως…

Μνῆμες ἀπελευθερώσεως...

Ἕνα λιθαράκι ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ποὺ ἐστιβάχθησαν σὲ ἐτούτη τὴν πολυτραγουδισμένη γῆ. Συνέχεια

Δημιουργώντας τὶς νέες στρατιὲς γενιτσάρων

Οἱ ἱερεῖς τῶν Φαραὼ τῆς Ἀρχαίας Αἰγύπτου ἐδημιούργησαν τοὺς Ἑβραίους, ἐκπαιδεύοντάς τους στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ σύστημα μὲ ἀκαταμάχητα τεχνάσματα.

Τὸ Παλάτι τῶν Σουλτάνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔφτιαξε τὸ σῶμα τῶν Γενιτσάρων, γιὰ νὰ εἶναι ἀπολύτως πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Σουλτάνο καὶ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Συνέχεια

Φιλελὲ – ἀν – ἐλευθερισμός…

Ἡ σκόπιμα διαστρεβλωμένη καὶ πονηρὰ καμουφλαρισμένη ἔννοια τοῦ «λιμπεραλισμοῦ» (liberalism) στὰ ἑλληνικά, μὲ ἀπόδοση τῆς λέξεως «φιλελευθερισμός», ἀποτελεῖ τὴν αἱχμὴ τοῦ δόρατος – βασικὸ ἐργαλεῖο τῆς προπαγάνδας τῆς ἑλλαδικῆς κομματοκρατίας, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ ὁ Ἕλλην γιὰ πάντα δέσμιος καὶ δικός τους ὅμηρος, μπερδεμένος καὶ ἀμήχανος μὲ μυαλὸ «κουβάρι» – ἀνίκανος νὰ ἀντιδράσῃ σὲ ὅλα τὰ παράλογα καὶ καταστροφικά, στὰ ὁποῖα τὸν καταδικάζουν ὅλα τὰ κόμματα, δίχως κάποιο ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἀποτελῇ ἐξαίρεση. Συνέχεια

Ψεύδη ἐπαναλαμβανόμενα ποὺ δὲν …βλέπει ἡ δικαιοσύνη!!!

Ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη τί λέει γιά τήν κατ᾽ ἐξακολούθηση ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ ἀπὸ αὐτούς τούς πράκτορες τῶν προτεσταντῶν;

Τὴν Ἑλλάδα καταστρέφουν, βάσει ὀργανωμένου σχεδίου ἑλληνόγλωσσες μαριονέτες τῆς εὐρωπαϊκῆς τραπεζοκρατίας, δασκαλεμένοι στὰ προτεσταντικὰ κολλέγια, πράκτορες τῆς προτεσταντικῆς Δύσεως ἡ ὁποῖα στόχο ἔχει τὴν λεηλασία τῆς Ἑλλάδοςς καὶ τὴν ὑποδούλωση τῶν Ἑλλήνων.
Συνέχεια

Ὧρες ἀπολογισμοῦ…

Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Ἕλληνος Ζησίμου Λορεντζάτου:

Συνέχεια