Ἡ παγίδα τῆς πρασίνου ἀναπτύξεως!!!

Νέοι φόροι, νέες ἐπιβαρύνσεις καὶ νέοι ἔλεγχοι μὲ τὴν «πράσινη» ὑπ-ἀνάπτυξι…
Δῆλα δή, ὅσοι μπῆκαν, μπῆκαν, στὸ παιχνίδι. Ἀλλὰ γιὰ νὰ βγοῦν δὲν προβλέπεται…
Καὶ μὴ πιστεύετε πὼς οἱ «μεγάλοι» θὰ γλυτώσουν… Τς τς τς… Ἀποκλείεται…
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἀκόμη καὶ οἱ ἐπιστάτες πρέπει νὰ πέσουν στὰ γόνατα…
Ἐάν κι αὐτοί δέν πέσουν στά γόνατα, πῶς θά καταφέρουν οἱ ἄλλοι νά μᾶς ἐλέγξουν ἀπόλυτα;
Συνέχεια