Ῥεαλισμὸς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα

Τὸ 79 μ. Χ. ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Πομπηΐα καὶ ἡ πόλις Herculaneum (Ercolano, Ἡράκλεια) κατεστράφη ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ Βεζουβίου καὶ ἐκαλύφθη ἀπὸ τὴν λάβα. Ἕνα ἀπὸ τὰ κτίρια ποὺ ἀνεσκάφηκαν στὴν πόλη αὐτὴ ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους ἦταν μία ἔπαυλις ὅπου εὑρέθησαν ἑκατοντάδες πάπυροι ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη της. Στὰ εὐρήματα συμπεριελαμβάνοντο καὶ δύο χάλκινα ἀγάλματα δρομέων, ἀπὸ τὰ πιὸ ὄμορφα καὶ ῥεαλιστικὰ γλυπτά της ἀρχαιότητος.

Συνέχεια

Στὰ Μακεδονικὰ συμπόσια.

(φωτογραφίες, ἀπὸ τὸ Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον Θεσσαλονίκης)

H εἰκόνα τοῦ πλούτου ποὺ εἰσέῤῥευσε στὴν Mακεδονία, ὅπως μᾶς τὴν ἐφανέρωσαν οἱ τάφοι της Bεργίνος καὶ τοῦ Δερβενίου, εἶναι ἕνα μικρὸ δεῖγμα του τί συνέβη λίγο ἀργότερα, στὸν 3ο αἰῶνα π.X. στὴν ἐποχῇ τῆς ἀκμῆς τῶν βασιλείων τῶν διαδόχων τοῦ Ἀλεξάνδρου. Συνέχεια

Ὁ Ναὸς τῆς Ὁμονοίας…


Ὁ Ἀκράγας εἶναι πόλη στὴ νότια ἀκτὴ τῆς Σικελίας καὶ ἰδρύθηκε γύρω στὸ 582-580 π.Χ. ἀπὸ ἀρχαίους Ἕλληνες ἀποίκους τῆς Γέλας (κατὰ τὸν Θουκυδίδη) ἢ Ροδίους (κατὰ τὸν Πολύβιο)

Στὸν Ἀκράγαντα (Ἀγκριτζέντο), κτίστηκε τὸν 5ο αἰ. π.Χ. ὁ τεραστίων διαστάσεων δωρικὸς ναὸς τῆς Ὁμονοίας (39×17μ.). Στὰ νεώτερα χρόνια μετετράπηκε σὲ καθολικὴ ἐκκλησία καὶ διετήρησε αὐτὸν τὸν χαρακτῆρα ἔως τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνος.. Συνέχεια

Ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐξάπλωσις…

Κύτταζε τὸν ὀρίζοντα ὁ Ἓλληνας· καὶ δὲν ἒβλεπε τὴν ἀπόσταση, οὒτε τὶς θάλασσες ποὺ ἒπρεπε νὰ διασχίσῃ. Ἒβλεπε τὰ εὒφορα τὰ χώματα καὶ τὶς πόλεις ποὺ θὰ ἒστηνε μὲ τὰ χέρια του. Καὶ ἦταν καὶ ὁ χρησμὸς τῆς Πυθίας ποὺ τοῦ ἒδινε ἀέρα στὰ πανιά του, γιατὶ καὶ οἱ Θεοὶ στὸ πλευρό του ἦταν, καὶ τὸν συντρόφευαν…

Συνέχεια

Ἀφελληνίζουν τήν Ἑλληνική Παιδεία – Ἀφαίρεσαν τούς χάρτες τῶν ἑλληνικῶν ἀποικιῶν ἀπ’ τά βιβλία Ἱστορίας.

Σας ενοχλεί Νεοταξικοί λακέδες, η ιδέα της Μεγάλης Ελλάδος έτσι;
Οι επόμενες γενιές κατ’εντολήν των αφεντικών σας,πρέπει να ζουν  και να μαθαίνουν  στην ιδέα της μικρής ασήμαντης Ελλάδος,αυτήν που κατά ”λάθος” ξεχνάνε να προσθέσουν στους χάρτες τους ή την προσθέτουν αλλά χωρίς Θράκη…Κρήτη…Ιόνια…κτλ . ..σωστά; 

Κρύψτε την όσο θέλετε…κάψτε την,απομονώστε την,εξαθλιώστε την…ξέρετε και ξέρουμε πως ούτως ή άλλως το παιχνίδι αυτό εσείς μια φορά ΔΕΝ θα το κερδίσετε,οπότε συνεχίστε να ”θάβετε τον χρυσό”. Συνέχεια

Ἡ κοιλάδα τῶν Ἑλληνικῶν ναῶν!

Ἕνα μαγικὸν τοπίον, μία ὄασις ἀπὸ εἰκόνες ἄλλης ἐποχῆς. 
Ναοὶ ποὺ διεσώθησαν σὲ καλλιτέραν κατάστασιν αὐτῶν ποὺ γνωρίζουμε.
Ἄλλες συνθῆκες… Ἄλλες λογικές.. Ἄλλες στοχεύσεις..

Δὲν ἔχω ταξειδεύσει ἔως ἐκεῖ, ἄν καὶ θὰ τὸ ἤθελα πάρα πολύ. 
Ἴσως ἀπὸ τὰ λιγοστὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου ποὺ θὰ ἤθελα νὰ ἐπισκεφθῶ. 
Εἶθε….  Συνέχεια