Τὰ μεταλλικὰ σκουπίδια ποὺ βαπτίζονται …ἐξοπλιστικά!!!

Τριάντα (30) Δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά, από την μεριά της Ελλάδας…
Και ποιος ξέρει άλλα πόσα, από την μεριά της Τουρκίας…
…δεν εγκρίνονται εύκολα, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάλληλη συναισθηματική προετοιμασία, αυτών που θα βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει «αυθόρμητα» να απαιτήσουν αγορές νέων οπλικών συστημάτων ή τουλάχιστον να ΜΗΝ αντιδράσουν ακούγοντας τα τερατώδη ποσά που θα ξοδευτούν.

Η παράσταση πρέπει να περιλαμβάνει ΑΙΜΑ και ΤΡΟΜΟ για να είναι αληθοφανής.
Τἐσσερις-πέντε «αναλώσιμοι» στρατιωτικοί, συνήθως από φτωχές οικογένειες, χωρίς πολιτική επιρροή, θα …θυσιαστούν για να ξεκινήσει το πανηγύρι των εξοπλισμών. Συνέχεια

Δὲν εἶναι τόσο ποὺ ἀμφισβητῶνται τὰ Ἴμια…

Κάθε χιλιοστὸ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους, τὸ ὁποῖον οἱ παπποῦδες μας ἐπότισαν μὲ τὸ αἷμα τους, κατ’ ἐμὲ πάντα, πρέπει νὰ θεωρεῖται ἱερὸν καὶ ἀδιαπραγμάτευτον… Ἀλλὰ αὐτὰ πιστεύω ἐγώ…
Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἄλλα συμβαίνουν… Κι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα ντροπή…
Κι αὐτὰ τὰ ἄλλα, αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ συμβαίνουν, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε καὶ δίχως νὰ μᾶς ὑπολογίζουν,  εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα ντροπὴ καὶ παραμένουν εἶναι ξένα πρὸς τὴν ἀντίληψιν τοῦ μέσου Ἕλληνος… Συνέχεια

«Πληρώσαμε» τὸν κάθε νεκρὸ τῶν Ἰμίων μὲ τρισεκατομμύρια.

– Οἱ Γερμανοὶ τὸ 1943, γιὰ κάθε νεκρὸ στρατιώτη τους ἐκτελοῦσαν 50 Ἕλληνες, ὡς ἀντίποινα. – Οἱ ἑλληνόφωνοι πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ , γιὰ κάθε νεκρὸ στὰ Ἴμια … μᾶς χρέωσαν μὲ τρισεκατομμύρια δραχμὲς καὶ μίζες πολλῶν δισεκατομμυρίων…ἐκτελῶντας οἰκονομικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι ὀρατὲς οἱ διαφορὲς στην ἀντιμετώπιση τῆς ἀπωλείας στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ ἀπὸ ἐχθρικὴ ἐνέργεια.
Τὰ «αὐτονόητα» ἐξοπλιστικὰ προγράμματα, ὡς φυσικὴ ἐξέλιξη τῆς τεχνητῆς κρίσης τῶν Ἰμίων, ξεπέρασαν τὰ 10 τρισεκατομμύρια Συνέχεια

Ξεστραβώσου ἀποτυχημένη ἀποβολὴ τοῦ Ἐφιάλτου…

Η φωτογραφία που βλέπετε πιο πάνω είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος χάρτης του 1932, εκπονημένος από τους Ιταλούς και μας δείχνει…τι άλλο;;

Συνέχεια

Ἡ Ἐθνικὴ ἐπιβίωσις εἶναι ὑπὲρ ἄνω ἰδεολογιῶν.

Ἕνα ἄγνωστο σὲ ἐμέναν περιστατικὸν τῆς συγχρόνου ἱστορίας μας, ποὺ μοῦ ἀπαντᾷ στὸ γιατὶ ἀπεχώρησε ἡ Ἑλληνικὴ μεραρχία ἀπὸ τὴν Κύπρο, εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω. Ἕνα κομμάτι τοῦ πᾶζλ μπαίνει στὴν θέσι του καὶ δικαιολογεῖ, ἄν κι ὄχι μὲ τὸν καλλίτερον τρόπο, ἀκόμη καὶ τὰ γεγονότα στὴν Κοφίνου. 
Θεωροῦσα πάντα παράλογη τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Γρίβα. Ἔμπειρος ἀξιωματικός, ποὺ ἐπελέγῃ μετὰ μεγάλης προσοχῆς, πρὸ κειμένου νὰ διοργανώσῃ τὴν στρατιωτικὴ ἀντίστασι τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων, δὲν δικαιολογεῖται νὰ συμπεριφέρεται Συνέχεια

Ὁ σιωπηλὸς πόλεμος τοῦ Αἰγαίου.

φίλος ποστόλης ἠσχολήθη σοβαρ μ τν πόθεσι τν μίων κι πεφάσισε ν μοιρασθ μαζύ μας τς διαπιστώσεις του. 

Πιστεύω πς χρήζουν μεγάλης προσοχς κα σαφς μεγαλυτέρας ρεύνης!!!! 
Στ τέλος τς δημοσιεύσεως παρουσιάζεται να κείμενον πο περιγράφει να π τ πολλπεισόδια πο τόσο συχν συμβαίνουν στρχιπέλαγος. 
Κρατστε ατς τς πληροφορίες.
Εναι νδεικτικς γι τ εδος ατν πο μς κυβερνον κα γι τσα μς κρύβουν.
Μάλιστα, σάφεια, «μνησία» κανετοιμότης δν εναι χαρακτηριστικ τέτοιων στρατιωτν.
Γιατί τώρα; Νομίζω πς δν χρειάζονται παντήσεις… Εναι λες μπρός μας….
Ετε παραδεκτον ετε χι, μες γνωρίζουμε!
Συνέχεια