Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ …«Εὐχαριστοῦμε τοὺς Ἀμερικανούς»!!!

Ἡ συμφωνία μεταξὺ Λιβύης καὶ Τουρκίας ἀποτελεῖ casus belli!!!
Στὴν Ἑλλάδα μιλοῦν ὅμως γιὰ …«ἀδόκιμο κίνηση»!!!
Καὶ ὅμως συμβαίνει…!
Συνέχεια

Ἕνωσις Δωδεκανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα!

Ἔνωσις Δωδεκανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα!1Ἡ Ἔνωσις τῆς Δωδεκανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα τιμᾶται στὶς 17 Μαρτίου ἑκάστου ἔτους. 
Σήμερα ὅμως, 13 Σεπτεμβρίου, τιμᾶται ἡ ἔνωσις τῆς Μεγίστης (Καστελλόριζον) μὲ τὴν Ἑλλάδα! Τιμᾶται δῆλα δὴ ἡ ἔπαρσις τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὴν Μεγίστη, στὶς 13  Σεπτεμβρίου 1943, ἀπὸ τὸν Μπαλτατζή, πλοίαρχο τοῦ ἀντιτορπιλικοῦ μας «Κουντουριώτης».
69 χρόνια δῆλα δή ἀπὸ τὴν πρώτη ἔπαρσιν τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὰ Δωδεκάνησα! 

Συνέχεια

Φανφάρες ἡ ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Φανφάρες ἡ ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Μὴν ψαρώνετε μὲ τὶς φανφάρες τοῦ Ἐρντογᾶν, περὶ δῆθεν ἐπαναδιαπραγματεύσεως τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.
Αὐτὴ ἡ Συνθήκη καθῳρισε τὰ σύνορα τῆς Τουρκίας, ὄχι τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Συνθήκη εἶναι ἕνα διεθνὲς νομικὸ πλαίσιο, ἐξαιρετικὰ ἰσχυρῆς ἰσχύος!
Ἀκόμη κι ἐὰν   κάποιος πῇ: «ἂς τὴν διαπραγματευθοῦμε…», θὰ πρέπη νὰ συμφωνήσουν ὅσοι τὴν ὑπέγραψαν.

Αὐτοὶ ποὺ τὴν ὑπέγραψαν εἶναι: Συνέχεια

Ψοφώντας ὁ γάιδαρος …κ@υλώνει!!!

psof%e1%bd%bdntas-%e1%bd%81-g%e1%bd%b1idaros-kil%e1%bd%bdniὍπως φαίνεται οἱ δηλώσεις Ἐρντογὰν στὰ περὶ Λωζάννης ἔχουν κάνει αἴσθησ ὄχι μόνον στὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας.

Σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα σήμερα τὸ πρωΐ μὲ Τοῦρκο συν Συνέχεια

Λεονταρισμοὶ …ἐσωτερικῆς καταναλώσεως!!!

Ὥρα μὲ τὴν ὥρα οἱ βαθύτεροι φόβοι μας, γιὰ σύγκρουση, ἐπαληθεύονται.
Ἡ ὥρα πλησιάζει.

Μετὰ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἄμεση ἐνθάῤῥυνση τῶν Τούρκων ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τὶς Η.Π.Α., ἔγινε σοβαρὴ  πιθανότης ἡ σύγκρουσις.
Μετὰ ὅμως κι  ἀπὸ τὶς δύο Νόταμ, ποὺ ἐξέδωσε ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις στὸ Αἰγαῖο, οἱ φόβοι μας γίνονται βεβαιότης.

Λεονταρισμοὶ ...ἐσωτερικῆς καταναλώσεως!!! Συνέχεια

Γιατί ὁ Ἐρντογάν τώρα ἀμφισβητεῖ τήν συνθήκη τῆς Λωζάννης;

Ο Ερντογάν εμφανίζεται τώρα με δηλώσεις του να αμφισβητεί την σκοπιμότητα και την ισχύ της συνθήκης της Λωζάννης του 1923.
Η Ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε υποτονικά με δηλώσεις, αγνοώντας την στόχευση του τουρκικού διπλωματικού ελιγμού.
Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να μισεί την συνθήκη της Λωζάννης, γιατί προέβλεψε τον διαμελισμό της τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας και την δημιουργία πλειάδας σημερινών κρατών. Της στέρησε υπηκόους, εδάφη, έσοδα και πολιτική επιρροή.
Τα κράτη αυτά δημιουργήθηκαν επάνω στον χάρτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η φυλετική καταγωγή και η θρησκεία των κατοίκων τους, κατακερματίζοντας συχνά τις τοπικές κοινωνίες σε περισσότερα από ένα «ανεξάρτητα» κράτη.

Συνέχεια