Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ …«Εὐχαριστοῦμε τοὺς Ἀμερικανούς»!!!

Ἡ συμφωνία μεταξὺ Λιβύης καὶ Τουρκίας ἀποτελεῖ casus belli!!!
Στὴν Ἑλλάδα μιλοῦν ὅμως γιὰ …«ἀδόκιμο κίνηση»!!!
Καὶ ὅμως συμβαίνει…!
Συνέχεια

Ἕνωσις Δωδεκανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα!

Ἡ Ἔνωσις τῆς Δωδεκανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα τιμᾶται στὶς 17 Μαρτίου ἑκάστου ἔτους. 
Σήμερα ὅμως, 13 Σεπτεμβρίου, τιμᾶται ἡ ἔνωσις τῆς Μεγίστης (Καστελλόριζον) μὲ τὴν Ἑλλάδα! Τιμᾶται δῆλα δὴ ἡ ἔπαρσις τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὴν Μεγίστη, στὶς 13  Σεπτεμβρίου 1943, ἀπὸ τὸν Μπαλτατζή, πλοίαρχο τοῦ ἀντιτορπιλικοῦ μας «Κουντουριώτης».
69 χρόνια δῆλα δή ἀπὸ τὴν πρώτη ἔπαρσιν τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὰ Δωδεκάνησα! 

Συνέχεια

Φανφάρες ἡ ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Φανφάρες ἡ ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Μὴ ψαρώνετε μὲ τὶς φανφάρες τοῦ Ἐρντογᾶν, περὶ δῆθεν ἐπαναδιαπραγματεύσεως τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.
Αὐτὴ ἡ Συνθήκη καθῴρισε τὰ σύνορα τῆς Τουρκίας, ὄχι τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Συνθήκη εἶναι ἕνα διεθνὲς νομικὸ πλαίσιο, ἐξαιρετικὰ ἰσχυρῆς ἰσχύος!
Ἀκόμη κι ἐὰν   κάποιος πῇ: «ἂς τὴν διαπραγματευθοῦμε…», θὰ πρέπη νὰ συμφωνήσουν ὅσοι τὴν ὑπέγραψαν.

Αὐτοὶ ποὺ τὴν ὑπέγραψαν εἶναι: Συνέχεια

Γιατί ὁ Ἐρντογάν τώρα ἀμφισβητεῖ τήν συνθήκη τῆς Λωζάννης;

Ο Ερντογάν εμφανίζεται τώρα με δηλώσεις του να αμφισβητεί την σκοπιμότητα και την ισχύ της συνθήκης της Λωζάννης του 1923.
Η Ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε υποτονικά με δηλώσεις, αγνοώντας την στόχευση του τουρκικού διπλωματικού ελιγμού.
Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να μισεί την συνθήκη της Λωζάννης, γιατί προέβλεψε τον διαμελισμό της τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας και την δημιουργία πλειάδας σημερινών κρατών. Της στέρησε υπηκόους, εδάφη, έσοδα και πολιτική επιρροή.
Τα κράτη αυτά δημιουργήθηκαν επάνω στον χάρτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η φυλετική καταγωγή και η θρησκεία των κατοίκων τους, κατακερματίζοντας συχνά τις τοπικές κοινωνίες σε περισσότερα από ένα «ανεξάρτητα» κράτη.

Συνέχεια

Νυκτερινὲς ἐπισκέψεις καὶ φανταστικὰ σενάρια

Κατόπιν ἐντόνου μυστικῆς διπλωματίας, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν πρόσφατη συνάντηση μὲ τοὺς Ῥοθτσάιλντ καὶ Κίσινγκερ στὴν Νέα Ὑόρκη, ὁ ἐπίδοξος «σουλτάνος» καταφέρνει καὶ παίρνει τὴν τελικὴ ἔγκριση.
Ἔτσι, ἀμέσως  μετὰ τὴν ἐπιστροφή του, ὁ τοῦρκος πρόεδρος ἀνοίγει μὲ δηλώσεις του θέμα Συνθήκης Λωζάννης.
Τὸ πρῶτο μέρος τοῦ σχεδίου ἀπαιτεῖ τὴν ἀμφισβήτηση τῶν θαλασσίων συνόρων μὲ Ἑλλάδα. Πιθανὸς τρόπος διεκδικήσεως ἡ δημιουργία ἐλεγχομένου «θερμοῦ ἐπεισοδςιου» μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὸν μέσον τοῦ Αἰγαίου.

Νυκτερινὲς ἐπισκέψεις καὶ φανταστικὰ σενάρια Συνέχεια

Καραγκιόζηδες τῆς σοσιαληστρικῆς μΠατΣοΚικῆς …«πολιτικῆς» καὶ νοοτροπίας.

Θέτει τὸ ὄνομά του ὁ Γλέζος στὸ εὐρωψηφοδέλτιο, ἄν κι ἔχῃ σκοπὸ νὰ …παραιτηθῇ, πρὶν κἄν πατήσῃ στὴν εὐρωβουλή. Ψηφοθηρία; Ἄ πὰ πά… Πιπππππέριιιιιιιιι!!! Γλέζος καί ψηφοθηρία; Γίνεται; Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε ἀλλοιῶς… Γλέζος δίχως μΠατΣοΚικές σοσιαληστρικές μεθοδεύσεις γίνεται; Πῶς θά ἀποδείξη πώς πέρασε ἀπό τό μΠατΣοΚ ἐάν δέν ἐπαναλαμβάνῃ αὐτά πού ἔμαθε ἐκεῖ μέσα διαρκῶς καί κατ’  ἐξακολούθησιν; Πιό καρεκλοκένταυρος τί; Πεθαίνει; Συνέχεια