Ἡ καλλιτέρα ἄμυνα εἶναι ἡ ἐπίθεσις!

Ὁ Ἀγαθοκλῆς, μία ἐξαίρετος μορφὴ τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιπαρέλθῃ μίαν πολιορκία ποὺ τὸν καθήλωνε, μαζύ μὲ τὸν λαό του, ἐντὸς τῶν Συρακουσῶν, ἐπέλεξε νὰ …μεταφέρῃ τὴν πολιορκία στὸν χῶρο τοῦ ἐχθροῦ, τὴν Καρχηδόνα.

Συνέχεια

Ὁ Μέγας -ἄγνωστος Ἕλλην- Ἀρχύτας Ταραντῖνος.(428-347 π.κ.ε.)

Στη μινωική αποικία της παρακείμενης του βορείου μέρους του κόλπου του Τάραντα χερσονήσου είχε κτισθεί πόλη, στην οποία δόθηκε από κάποιον ήρωα το όνομα Τάρας. Μετά τον Πρώτο Μεσσηνιακό Πόλεμο οι Σπαρτιάτες αποίκισαν εκ νέου την πόλη. Ο Τάρας δεν άργησε να διακριθεί μεταξύ των πόλεων της Μεγάλης Ελλάδας τόσο από οικονομικής – εμπορικής άποψης, όσο και από πολιτικής κι επιστημονικής. Στον Τάραντα γεννήθηκε ο Μέγας Αρχύτας.

Για το βίο και το έργο του Αρχύτα έγραψαν ειδικές πραγματείες ο Αριστοτέλης (« Η φιλοσοφία τού Αρχύτα») και ο  Αριστόξενος. Τα έργα όμως αυτά, εκτός από λίγα αποσπάσματα, χάθηκαν. Γι’ αυτό οι πληροφορίες μας Συνέχεια

Οἱ μεγαλοφυεῖς κατασκευές τοῦ Ἀρχιμήδους

Οι μεγαλοφυείς κατασκευές τού Αρχιμήδη,που είχαν σκορπίσει το φόβο στους ρωμαίους κατά την πολιορκία των Συρακουσών.

γράφει ο Λάζαρης Γιάννης Συνέχεια

Συρακουσία – Τό μεγαλειῶδες πλοῖο τοῦ Ἀρχιμήδους

Συρακουσία 1798 – Φανταστική αναπαράσταση του πλοίου «Συρακουσία» κατά το 18ο αιώνα

Σημαντικότερος ερευνητής της ελληνιστικής εποχής είναι αναμφίβολα ο Αρχιμήδης (285-212 π.Χ.) από τις Συρακούσες, ο οποίος είχε επισκεφτεί για κάποιο χρονικό διάστημα την Αλεξάνδρεια. κατασκεύασε αντλίες νερού (κοχλίες), πολύσπαστα, έλικες, γερανούς και καταπέλτες, τους τελευταίους για την υπεράσπιση της ιδιαίτερης πατρίδας του. Συνέχεια