Θάβοντας τὶς ἀνθρωποσφαγὲς πίσω ἀπὸ τὸ «ἀριστερὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα»!!! (η)

18-19 Σεπτεμβρίου 1944. Μαζικὴ σφαγῇ αἰχμαλώτων καὶ ἀμάχων ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ στὸν Ἀχλαδόκαμπο. Ὀλικὸ πλιάτσικο τῆς περιουσίας τους (χιλιάδες αἰγοπρόβατα καὶ 350 φορτωμένα ζῷα)!

Ἀχλαδόκαμπος

Ἡ μαζικὴ σφαγὴ περισσοτέρων ἀπὸ πενήντα (50) αἰχμαλώτων, ταγματασφαλιτὼν καὶ ἀμάχων, κατοίκων τοῦ μικροῦ χωριοῦ, μαζὺ μὲ τὸν θάνατο 10-12 ἀκόμη στὴν μάχη μὲ τὸν ΕΛΑΣ ποὺ προηγήθη (περισσότεροι ἀπὸ 2.000 ΕΛΑΣίτες ἐναντίον 120 ἐντοπίων «ταγματασφαλιτῶν»), καὶ τὸ ὁλικὸ πλιάτσικο τῆς περιουσίας τους ποὺ ἐφορτώθη σὲ 350 μουλάρια, ἔχει χαθῇ μέσα στὶς μεγαλύτερες ἀνθρωποθυσίες ἐκείνης τῆς περιόδου στὸν Μελιγαλά, τοὺς Γαργαλιάνους, τὴν Καλαμάτα, τὴν Πύλο καὶ μετὰ τοῦ Κιλκίς! Ἡ τραγῳδία τοῦ Ἀχλαδοκάμπου μοιάζει μὲ ἐκείνην στὸ Βαλτέτσι, ε’φ΄ ὄσον οἱ ἀφορμὲς ἦσαν ἴδιες καὶ τὰ ἀποτελέσματα τὸ ἴδιο τραγικά. Συνέχεια

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!Μισό ἑκατομμύριο εὐρῶ οἱ τόκοι τεσσάρων (4) μηνῶν, ἀπό τό προθεσμιακά τοκισμένο λιγνητόσημο;;;;
Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;;;

Μισό ἑκατομμύριο εὐρῶ οἱ τόκοι τεσσάρων (4) μηνῶν, ἀπὸ τὸ προθεσμιακὰ τοκισμένο λιγνητόσημο!!!

 Σέ ποιές τσεποῦλες μπῆκαν;;;
Γιατί δέν ἀνατοκίσθησαν ποτέ οἱ τόκοι ἀπό τό 2013 μέχρι σήμερα;
Πότε θά ἐρευνηθῆ ἡ «κλεψιά» τοῦ λιγνητοσήμου τῆς Μεγαλοπόλεως ἀπό τόν εἰσαγγελέα; Συνέχεια