Σχολιάζοντας δύο …«προφητικὰ» μυθιστορήματα.

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ …σενάρια,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις!!!

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014 λοιπόν, δύο φίλοι, σὲ διαφορετικὲς στιγμές, μοῦ προσέφεραν σὰν δῶρο ἀπὸ ἔνα βιβλίο. Εἶχα χρόνια νὰ ἀσχοληθῶ μὲ μυθιστορήματα κι ἔτσι μᾶλλον …στραβομουτσούνιασα. Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χρειαζόμουν ἕνα διάλειμμα, ξεκίνησα τὸ διάβασμα γιὰ νὰ …τρομάξω. Δύο βιβλία «σταθμοὶ» στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἔβλεπα ἔως τότε τὸν κόσμο καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, «πατοῦσαν» ἐπάνω σὲ ἢδη γνωστές μου πληροφορίες. Ὅμως ἕνα μυθιστόρημα χρειάζεται χρόνο γιὰ νὰ γραφῇ καί, εἰδικῶς αὐτὰ ποὺ κρατοῦσα στὰ χέρια μου εἶχαν πρὸ πολλοῦ κυκλοφορήση στὶς παγκόσμιες ἀγορές. Συνεπῶς ἢ οἱ μυθιστοριογράφοι εἶχαν …ἐπιφοιτήσεις ἤ εἶχαν …εἰδικοῦ τύπου πληροφορίες. Συνέχεια

Μποροῦν, ἀλλά θά τολμήσουν νά καταστρέψουν τόν πλανήτη;

Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ κτυπήσουν, μὲ βάσιν τὴν Νέα Ὑόρκη ἤ τὴν Νεβάδα ἤ τὸ Σικάγο, τὴν Κίνα, τὸ Ἀφγανιστὰν ἤ τὴν Ἰταλία.
Οἱ Ῥῶσσοι πάλι ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν, μὲ βάσιν τὴν Μόσχα, νὰ κτυπήσουν ἤ τὴν Νέα Ὑόρκη, ἤ τὸ Σίδνεϋ ἤ τὸ Μπουένος Ἄιρες.
Οἱ Κινέζοι ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν, μὲ βάσιν τὸ Πεκίνο, νὰ κτυπήσουν τὴν Ἀθήνα ἤ τὸ Λονδίνο ἤ τὴν Βεγγάζη.
Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὸν Ἀραβικὸ κόσμο, τὸν Κινεζικὸ καὶ τὸν Ῥωσσικό.
Οἱ Ἰρανοὶ ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὴν Κίνα ἤ τὴν Ἰνδία ἤ τὴν Εὐρώπη.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν Ἀφρικὴ ἤ τὴν Ἀσία ἤ τὴν Ὠκεανία.
Κι αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπισήμως γνωστὰ ὅπλα καταστροφῆς καὶ ἰσοπεδώσεως.

Συνέχεια

Ξεχνᾶμε τοὺς πολέμους ποὺ γνωρίζαμε καὶ τοὺς μαθαίνουμε …ἀλλοιῶς!!!

Τελικῶς ἕνα πόλεμος, κατὰ πῶς τὸν γνωρίζαμε, δὲν εἶναι καὶ ἡ καλλιτέρα μέθοδος ἀποπληθυσμοῦ.
Θὰ πολεμήσουν κάποιες χιλιάδες, θὰ σκοτωθῇ ἕνα τμῆμα τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν καὶ …πάπαλα!!!
Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι τὸ ἐπιθυμητόν, γιὰ τοὺς σχεδιαστὲς τοῦ ἀποπληθυσμοῦ, ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ ξεκινήσῃ, παγκοσμίως. Διότι τὸ ἐπιθυμητὸν ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν, σὲ ὅ,τι φυσικὰ ἀφορᾲ στὶς δράσεις τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν λοιπῶν κοσμοεξουσιαστῶν, νὰ περάσουμε στὸν ἀπόλυτο ἀποπληθυσμό. Ὄχι σὲ κάτι …ψιχουλάκια!!!
Διότι ὁ ἀποπληθυσμός, σὰν ἔννοια, δηλώνει τοὐλάχιστον ἕνα 80-90% μείωσιν τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.
Οἱ πλάκες τῆς Γεωργίας τὸ δηλώνουν σαφῶς:

Συνέχεια

Βιολογικά ὅπλα πού …διαφεύγουν καί σκοτώνουν;

Εἶναι πολλὰ χρόνια τώρα ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο (μυθιστόρημα) μὲ θέμα τὴν πανώλη (δὲν θυμᾶμαι οὔτε τὸν τίτλο, μὰ οὔτε καὶ τὸν συγγραφέα…!!!).
Ὁ πρωταγωνιστὴς (πάντα μὲ τοὺς …«καλούς» τῆς CIA!!!) ἦταν ἕνας κατάσκοπος, ποὺ κυνηγοῦσε κάποιους …«ἰδεολόγους» (;;;) παρανοϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ δολοφονήσουν, λέει, μαζικῶς, μερικοὺς ἀπὸ τοὺς …περιττούς, ποὺ σήμερα συνιστοῦν …ἀπειλὴ γιὰ τὴν κρατούσα τάξιν τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου.

Συνέχεια

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (β)

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη... (β)…ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ ἰσλάμ!!!

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (α)

Ἂς συνειδητοποιήσουμε, γιὰ ἀρχή, πὼς ἐμεῖς …«ἔτυχε» νὰ εἴμαστε πέρασμα, νὰ ἔχουμε γείτονα τὴν Τουρκία, νὰ κατοικοῦμε σὲ μίαν περιοχὴ τοῦ πλανήτου ποὺ θέλουν νὰ κομματιάσουν σὲ ἀμέτρητα μικροκρατίδια καί, φυσικὰ πὼς δὲν μᾶς κυβερνοῦν Ἕλληνες, ἀλλὰ ἑλληνόφωνες μαριονέτες.
Μὲ αὐτές, τὶς ἐπίσημες δικαιολογίες, θὰ ἔχουμε νὰ χορτάσουμε ἀπὸ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου, ἰδίως τώρα ποὺ ἔκλεισαν τὰ σύνορα (διὰ παντὸς λέμε!!!)

Συνέχεια

Χαμηλὴ δίαιτα σὲ λιπαρὰ καὶ στατίνες μπορεῖ νὰ προκαλέσουν Ἀλτσχάιμερ

Χαμηλὴ δίαιτα σὲ λιπαρὰ καὶ στατίνες μπορεῖ νὰ προκαλέσουν Ἀλτσχάιμερ 1
Πρόσφατα η Ελληνική εταιρεία Ανοίας ζητά:
«Την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσεως για την άνοια ζητά η Ελληνική Εταιρεία Ανοίας και το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, επισημαίνοντας ότι η νόσος Αλτσχάιμερ συνεχίζει να λαμβάνει «εκρηκτικές» διαστάσεις, καθώς προσβάλλει συνολικά περισσότερους από 39 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η «έκρηξη» αυτή αναμένεται να συνεχιστεί με το συνολικό αριθμό των πασχόντων να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια έως το 2050»

Συμβάλλοντας σ’ αυτή την εκπόνηση θα παρουσιάσουμε σε συνέχειες το δοκίμιο της εργασίας της Δρ Στέφανι Σένεφ όπου παρουσιάζει «εκλαϊκευμένα» τις αιτίες που οδηγούν  στο Αλτσχάϊμερ Συνέχεια