Ἕνας ἀκόμη Ἕλλην πρωτεύει!

Κάθε ἑβδομάδα καὶ μία πρωτιά! 

Κάθε ἡμέρα καὶ μία πληροφορία!

Κάθε στιγμὴ καὶ ἕνα  βῆμα πρὸς τὴν μία καὶ ἱερὰ κατεύθυνσι τῆς ἀνθρωπότητος: 

Τὴν ἀναδόμισι τῆς σκέψεως καὶ τῆς ἐπιστήμης. 

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν Γεώργιο Βλᾶχο. Τὰ θερμά μας συγχαρητήρια. Τὶς εὐχές μας γιὰ τέτοιου εἴδους πρωτιές πάντα!

Φιλονόη.

Έλληνας κατέκτησε το χρυσό στη Μαθηματική Ολυμπιάδα

Συνέχεια

Χρυσὸς μαθηματικὸς Ὀλυμπιονίκης.

Οἱ πρωτιὲς συνεχίζονται. Τὰ μυαλὰ ὑπάρχουν. Τὸ αὔριο ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ κτιστῇ μὲ στόχο τὴν ἀνάδειξι τῶν ἐπιστημῶν, τῶν τεχνῶν καὶ τὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος. 

Νὰ τὸ πῶ διαφορετικά;  Ἔχουμε κάθε ὑποδομή πνευματική γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὰ Συνέχεια