Γιὰ κάθε βρωμοδουλειὰ ἀπαιτεῖται τὸ κατάλληλο πρόσωπο.

Ἔτσι κι ἐμεῖς σήμερα θὰ προτείνουμε τὸν «καλλιτερότερο» γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἐπιλέξετε τὸ πῶς, ποῦ, πότε θὰ πραγματοποιήσῃ τὶς πιὸ βρώμικες φαντασιώσεις σας… Ἤ ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ βρώμικα σχέδιά σας…Γιὰ κάθε βρωμοδουλειὰ ἀπαιτεῖται τὸ κατάλληλο πρόσωπο.Σᾶς παρακαλῶ πολύ…
Μὴν γελᾶτε…
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ βλέπουμε σήμερα μὲ γραβάτες, οἱ γνωστοὶ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες, κάπως ἔτσι ξεκίνησαν…
Τί κι ἐάν τοῦ λείπουν μερικά κιλά;
Μόλις θὰ φάῃ θὰ δυναμώσῃ… Θὰ πετάξῃ καὶ σαπιοκοιλιές…
Ἴσως νὰ μοιάζῃ πολὺ σὲ κάποιους γνωστούς μας, ὀνόματα καὶ μὴ χωριό…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply