Διόδια καὶ «Σύρματα στὰ Λειβάδια».

Διόδια καὶ «Σύρματα στὰ Λειβάδια».Τὸ ἐμβληματικὸν σύνθημα «laissez faire», ἀποτελεῖ τὸ πρωταρχικόν, τὸ ἀρχέγονον ἀπαίτημα τοῦ Φιλελευθερισμοῦ.
Ἐσχάτως, σὲ τούτην τὴν γωνιὰν ὅπου ἔζησαν περιπετειωδῶς οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν ἐφευρέται τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐπιχειρεῖν, οἱ Ἕλληνες, σκαιῶς παραβλέπεται τὸ δεύτερον σκέλος τοῦ συνθήματος-ἀπαιτήματος.
Τὸ …laissez passer.

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply