Ὁ Τάφος τῶν Λακεδαιμονίων στὸν Κεραμεικό.

Τάφος τῶν Λακεδαιμονίων (403 π.Χ.).
Κεραμεικός.
Ὁ Τάφος τῶν Λακεδαιμονίων στὸν Κεραμεικό.

«Πρόκειται για επίμηκες κτίσμα μικρού βάθους, κατασκευασμένο από ορθογωνίους λίθους στην δυτική παρυφή της λεγόμενης Εγκαρσίας Οδού του Κεραμεικού.
Η ταύτισή του με τον Τάφο των Λακεδαιμονίων πολεμάρχων, που έχασαν την ζωή τους στην μάχη κατά των Αθηναίων δημοκρατικών στον Πειραιά το 403 π.Χ., κατέστη δυνατή χάρη στα υπολείμματα μιας ενεπίγραφης μαρμάρινης πλάκας, που ανεσκάφη σε γειτονικό σημείο και διασώζει τα ονόματα Χαίρων και Θίβραχος καθώς και την λέξη ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ.
Η πλάκα, αρχικού μήκους 11 μ., άλλοτε κάλυπτε ολόκληρο τον τοίχο της προσόψεως του περιβόλου του τάφου, εντός του οποίου βρέθηκαν τα λείψανα δεκατριών σκελετών ανδρών, στους οποίους διακρίνονται ακόμη τα σημάδια από τα τραύματα που υπέστησαν.»

Πληροφορίες ἀπὸ Ἀρχαιολογία τῶν Ἀθηνῶν ἐδῶ ὄπου μπορεῖτε νὰ δεῖτε περισσότερες φωτογραφίες

Καὶ διαβάζουμε στὸν Ξενοφῶντα:

«οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ αὐτῶν πολλοὶ
ἐτιτρώσκοντο, μάλα πιεζόμενοι ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα· οἱ δ’
ἐν τούτῳ πολὺ μᾶλλον ἐπέκειντο. ἐνταῦθα καὶ ἀποθνῄσκει
Χαίρων τε καὶ Θίβραχος, ἄμφω πολεμάρχω, καὶ Λακράτης
ὁ ὀλυμπιονίκης καὶ ἄλλοι οἱ τεθαμμένοι Λακεδαιμονίων πρὸ
τῶν πυλῶν ἐν Κεραμεικῷ…»
Ξενοφῶν,
Ἑλληνικά, [2.4.33]

Οἱ ἀρχαῖες ἀναφορὲς δίνουν τὰ στοιχεῖα ταυτοποιήσεως τῶν εὐρημάτων.

Δεῖτε ἐδῶ, τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τάφου.

Χλόη

(Visited 223 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Τάφος τῶν Λακεδαιμονίων στὸν Κεραμεικό.

  1. Αναρωτιέμαι πού βρίσκεται το άκρως ενδιαφέρον σκελετικό υλικό του τάφου των Λακεδαιμονίων….

Leave a Reply