Οἱ δημοσκοπήσεις καί ἡ κατάρρευσις!

Δημοσκοπήσεις (κατά τίς δημοσιεύσεις το διαδικτύου) μφανίζουν τό ΠΑΣΟΚ νά χ κατρακυλήσ σέ τόσο χαμηλά πίπεδα, πού οσιαστικς χουν πλέον μφανή ξαφάνισι ο ποιες διαφορές μέ τήν ΝΔ! Μάλλιστα, ναφορικς μέ τήν καταλληλότητα το κυβερνήτου, τά ποσοστά παίζουν μεταξύ Οδενός καί Γ.Παπανδρέου (κόμη!!!).

Δν γνωρίζω κριβς τά ποσοστά πού μφανίζονται νά φέρουν τά διάφορα κόμματα (καί ο τελεες) λλά πολύς κύριος Πάγκαλος μέ τό τόσο κτόπισμά του, τόσους μνες, πς νά τό κάνουμε… Μίαν θησι πρός τά κάτω τήν χει δώσει!

Εναι σν νά χ διοριστε κπρόσωπος τύπου το ΠΑΣΟΚ κι ντί νά βγαίν νά χαϊδέψ τά ατιά τν ψηφορόρων, πρός γραν ψήφων, ατός βγαίνει καί τά δαγκώνει!! Τόσο καλά!!!

Θυμήθηκα καί κάτι λλα περιστατικά, σέ κάτι δημόσιες πηρεσίες, μέ κάτι αχμηρότατες φράσεις το ντιπροέδρου πρό τν…

Τότε μως… Θές πό φιλότιμο… Θές πό φιλοδοξία…. Θές πό ρρηκτη σχέσι μέ τό κόμμα του, λίγες μέρες ργότερα βγαινε καί ζητοσε να μεγαλοπρεπέστατο συγγνώμη…

Τώρα πνε ατά!

ντιπρόεδρος δν μς χει νάγκη!!! Βαράει (καί δαγκώνει) στ ατιά καί μς ….σοπεδώνει κάθε λίγο καί λιγάκι!

λλοι το δίδουν να δίκαιον βουνό… Καί κάποιοι λλοι θέλουν νά το ξηγήσουν, μέ ναν «δικό τους τρόπο» τίς διαφωνίες τους!

Βέβαια ντιπρόεδρος, κατ’ μέ, χει ναν περίεργο όλο ατήν τήν στιγμή!

χει τόν χαρο όλο το κφραστο τν σων πιστεύει λο τό κυβερνητικό σχμα γιά τόν λαό μας! (ς θυμηθομε τά περυσινά ταξείδια νά τόν κόσμο το πρωθυπουργο μας καί τίς πελπισμένες του κραυγές γιά τό πόσο διεφθαρμένος εἶναι ὁ Ἑλληνικός λαός!!!) Κι ὂχι μόνον!

Ἡ κυρία Διαμαντοπούλου τόσο πολύ ἐκτιμᾶ  τό σύστημα ἐκπαιδεύσεώς μας πού θέλει νά τό ναδομήσ κ θεμελίων! Γιατί, πς νά τό κάνουμε; να τέτοιο σύστημα παρήγαγε τούς πολτες πού σήμερα κυβερν κυρία Διαμαντοπούλου καί τό ΠΑΣΟΚ! « θλιοι καί νόητοι» μείς (συμπερασματικῶς, κατά τήν κα Διαμαντοπούλου)! ς γλυτώσουν (κατά τήν κα Διαμαντοπούλου πάντα καί τήν φιλτάτη της κα Δραγώνα) τά παιδιά μας τολάχιστον!

Ὁ κύριος Χρυσοχοΐδης πάλι, βάσει δημοσιευμάτων πού εἶδαν τό φῶς τοῦ ἀσθενικοῦ μας (πλέον) ἡλίου, χαρακτηρίζει τήν ΕΥΠ ἓνα τίποτα. Κι αὐτός ἐκφράζει μέ τόν δικό του τρόπο τήν ἐκτίμησί του γιά τίς δομές τοῦ κρατικοῦ μας μηχανισμοῦ!

Γενικῶς… Ἀπό ὃπου κι ἐάν κάποιος πιάσῃ τήν κυβέρνησι καί τούς συμμετέχοντες αὐτῆς, ἀνακαλύπτει μίαν δυσφορία γιά τούς ἀπαρτίζοντες τό ἐκλογικόν σῶμα….  Δῆλα δή ἐμᾶς!

Θά τολμήσω λοιπόν σήμερα νά πῶ ἓνα μεγάλο εὐχαριστῶ στήν κυβέρνησι τοῦ ΠΑΣΟΚ!

Τόσες δεκαετίες μέλη αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως ἀλώνιζαν τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια καί μᾶς παραμύθιαζαν γιά τίς ἰδιαίτερές τους ἱκανότητες! Πάσχιζαν νά μᾶς πείσουν γιά τό πόσο ἱκανοί καί ἂξιοι εἶναι νὰ μᾶς κυβερνοῦν καί νά τούς προτιμοῦμε!

Κρίνοντας κ τν ποτελεσμάτων καί μόνον (φυσικά τά δια πιστεύω γιά λα τά στελέχη τς Ν.Δ., το ΛΑΟΣ, το ΚΚΕ, το τΣΥΡΙΖΑ, τν τρεμοΟΙΚΟΛΟΓΩΝ καί κάθε λλου πού πέρασε θέλει νά περάσ πό ατό τό πρίσμα, μέσα πό κυβερνητικά καί βουλευτικά σχήματα) , συνειδητοποι μερικά πολύ νδιαφέροντα:

1ον. αὐτοί πού δὲν μᾶς ἐκτιμοῦν, εἶναι οἱ ἲδιοι πού τόσες δεκαετίες μᾶς κυβερνοῦν!

2ον. αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν, εἶναι οἱ ἲδιοι πού τόσες δεκαετίες μᾶς ὠθοῦν νά συντηροῦμε τό σύστημά τους!

3ον. αὐτοί πού μᾶς ὠθοῦν στήν συντήρησι τοῦ στραβοῦ  καί ἀνηθίκου ἐτούτου συστήματος, εἶναι οἱ  ἰδιοι πού θὰ μᾶς τάξουν λαγούς μέ πετραχήλια πρό κειμένου νά ἐπανεκλεγοῦν καί νά μᾶς ξανά-κυβερνήσουν.

Εναι οσιαστικς νας φαλος κύκλος! Ἡ κότα ἒκανε τό αὐτό ἢ τό αὐγό τήν κότα;

Μεγάλη συζήτησις!

Ἐπιμένω ὃμως στο εὐχαριστῶ πρός τήν κυβέρνησι!

Ἐάν δέν ἦταν αὐτή ἡ κυβέρνησις πού εἶναι, τό πιθανότερον πού θὰ συνέβαινε θά ἦταν νὰ ἐξακολουθήσουμε τὸν βαθύτατό μας ὗπνο! Ἓναν ὗπνο ἂχαρο πού μᾶς κρατοῦσε δεσμίους σὲ καταστάσεις πού δέν μᾶς ταιριάζουν!

Εὐχαριστῶ λοιπόν πολύ τήν κυβέρνησι μας! Εἶναι πράγματι θαυμάσιο τό ἒργο της!! Λίγο ἀκόμη καί δέν θά ὑπάρχῃ Ἓλλην πού νά μήν ἀναγνωρίζῃ τούς πραγματικούς της στόχους!!

Ὃσο γιά τό ἐὰν θά γίνουν ἢ ὂχι ἐκλογές…..

Δὲν ἒχει καί πολύ μεγάλη σημασία!!

Εἶτε γίνουν, εἶτε δέν γίνουν, ἡ «πολιτειακή» δομή ἒχει καταρρεύσει ἢδη! Μόνον ἀπό τά ποσοστά τῆς ἀποχῆς βγαίνουν ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα!

Ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτό! Ἡ χύτρα εἶναι ἓτοιμη γιὰ τήν ἒκρηξι. Ὃλα τά ὑπόλοιπα εἶναι οἱ τελευταῖες σπασμωδικές κινήσεις ἑνός καταρρέοντος κόσμου! Ὁ ὁποῖος δέν θά ἀφήσῃ φυσικά εὒκολα τήν κουτάλα…. Ἀλλά, ὃσα πονήματα κι ἐάν σκαρφισθῇ, γνωρίζει  βαθύτατα πώς ἒχει τελειώσει!

Ἡ διαισθητική καθαρῶς ἀντίδρασις τοῦ πληθυσμοῦ, πού τόσες δεκαετίες ὑπνωτισμένα σχεδόν «στήριζε» τόν καταχραστή καί καταπατητή του, εἶναι ἐμφανεστάτη! Δέν ὀπισθοδρομεῖ πλέον. Ἲσως κάποιες κινήσεις «τακτικῆς» νά διατηρήσουν γιά λίγο ἀκόμη κάτι ἀπό αὐτό πού ὃλοι μας ἀντιλαμβανόμαστε ὡς τετελεσμένον! Ἀλλά εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ πλήρης κατάρρευσις!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἲσως ἒτσι νά ἐξηγεῖται κι ὁ ῥόλος τοῦ ἀντιπροέδρου! Κατά βάθος ξέρει!

(Visited 8 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ δημοσκοπήσεις καί ἡ κατάρρευσις!

  1. Α, δεν τά ‘μαθες; Ο Παν-κάλος, ζήτησε συγνώμη. Είπε πως η έκφραση “Κοπρίτες” ήταν μάλλον πολύ βαριά κι ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη λέξη “τεμπέληδες” ή “ανίκανοι”.

    Εγώ θα πω αυτό: ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ

Leave a Reply