Οἱ κομματικὲς καταβολὲς τοῦ Καζάκη.

Ἔχω γράψει πολλὲς φορὲς γιὰ τὸν Καζάκη. Ἔχω ἀναφερθεῖ στὶς διαφωνίες μου μαζί του γιὰ πολλὰ ζητήματα. Ἕνα σοβαρότατο ἀγκάθι σὲ ὅσα λέει (καὶ γράφει) εἶναι ὁ μὴ ὑπολογισμὸς τῶν κοινωνικῶν δεδομένων στὶς οἰκονομικές του μελέτες. 

Καλὸς φίλος, ἐπιτυχημένος οἰκονομολόγος (καὶ δίχως κομματικὲς καταβολὲς οἱουδήποτε χρώματος), ἔχει ἀπαντήσει ἤδη στὸν Καζάκη μὲ τὸ σημείωμα Ἕνας ἁπλὸς πατριώτης χονδρομπακάλης μπορεῖ νὰ σώσῃ τὴν οἰκονομία  καὶ στὸ Δὲν μᾶς τὰ λὲς καὶ τόσο καλὰ κύριε Καζάκη…

Ἐγὼ πάλι ἔχω σχολιάσει ἀρκετὲς φορὲς τὴν ἀδιαφορία του γιὰ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα τῶν «οἰκονομικῶν» του μελετῶν κι ἀπόψεων.  Ἔγραφα πρὸ μερικῶν μηνῶν στὸ  Ὁ Καζάκης ποὺ λέει… Ἀλλὰ τελικῶς τί λέει; :

«….Νὰ γίνω σαφέστερη; Ἔχουμε ὡς χώρα, ἂς ποῦμε, 1.000.000 θέσεις ἐργασίας. Γενικῆς φύσεως. Ὅπου θέλεις ἐσύ νὰ τὶς  ἔχουμε. Πόσοι μποροῦν νὰ ἐργαστοῦν σὲ αὐτὲς τὶς θέσεις ἐργασίας; Φαντάζομαι μόνον 1.000.000. Οὖτε ἕνας περισσότερος. Οὖτε ἕνας. Ὅμως συμβαίνει τὸ ἐξῆς περίεργο: Οἱ ὑποψήφιοι γιὰ τὶς θέσεις ἐργασίας εἶναι 5.000.000. (Ἢ ὅσα ἑκατομμύρια θέλεις…) Τί ἀκριβῶς συμβαίνει κύριε Καζάκη ὅταν ὑπάρχῃ πολύ μεγάλη προσφορὰ γιὰ μίαν μόνον θέσι ἐργασίας; Ἔλα, μὴν ντρέπεσαι… Πὲς το… Πέφτουν οἱ τιμές;  Στὴν δική σου γλώσσα δὲν τὸ λένε αὐτό; Δῆλα δή;Πέφτουν τὰ  ἡμερομίσθια; Μᾶλλον… Καὶ τί γίνεται ὅταν πέφτουν τὰ ἡμερομίσθια κύριε Καζάκη; Ποιός ἀκριβῶς χαίρεται; Αὐτὸς ποὺ πέφτει αὐτομάτως τὸ βιοτικό του ἐπίπεδο ἢ αὐτὸς ποὺ θὰ πληρώσῃ πολύ φθηνότερα μεροκάματα γιὰ νὰ κάνῃ τὴν δουλειά του;

Ξέρεις πώς λέγεται αὐτό κύριε Καζάκη; Ὄχι στὴν δική σου γλώσσα, ἀλλὰ στὴν δική μου; Κατάργησις τοῦ ἱεροτέρου ἀνθρωπίνου δικαιώματος στὴν ἐργασία!  Δῆλα δή κατάργησις τοῦ ἱεροτέρου ἀνθρωπίνου δικαιώματος στὴν ἐπιβίωσι! Μήπως κύριε Καζάκη οἰκονομολόγε μας γνωρίζεις ποῦ ὁδηγεῖ κάτι τέτοιο; Γνωρίζεις… Στὴν δουλικὴ σχέσι ἐργαζομένου ἐργοδότου… Φαντάζομαι κάτι θὰ γνωρίζῃς ἀπό ἐργασιακά… Ἂς μὴν τὸ προχωρήσω λοιπόν κύριε Καζάκη…»

Φυσικά, ἀπάντησι δὲν ἔχω λάβει… Δικαιολογημένα ὅμως… Οὔτε ὁ Θεοδωράκης γράφει ἢ λέει κάτι γιὰ τὴν δουλοποίησι τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Οὔτε ἡ Παπαρρήγα. Οὔτε ἡ Κανέλλη. Οὔτε ὁ Ἀλαβᾶνος. Οὔτε ὁ Τσίπρας… Οὔτε ὁ Τρεμόπουλος… Οὔτε ὁ ΓΑΠ.. Οὔτε ὁ Σα-ραγκούσης… Οὔτε ἡ ἐξαδελφούλα του Ἄννα Σα-ραγκούση-Νταράλα… (Ἀλήθεια, τί ἀπέγινε αὐτή; Κάπου διάβαζα πὼς κτίζει τσαρδάκι… Ἐλπίζω ὄχι μὲ τὰ δικά μας χρήματα… Διότι δὲν ἔχω μάθει τί ἀκριβῶς ἔγινε μὲ τὰ 300 χιλιαρικάκια ποὺ χρωστᾶ ὁ σύζυγός της κι αὐτή στοὺς Ἕλληνες πολίτες!!!)

Καὶ ὤωωωω, κάτι συμπτώσεις… Ποιοί ἀκριβῶς εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἀναφέρονται στὸ φλέγον ζήτημα τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως; Αὐτοὶ ποὺ πράγματι νοιάζονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν; Ὄοοοοοχι φυσικά!!!  Διότι ὅσοι δὲν ἀναφέρονται σὲ ὅλα ἐτοῦτα, δυστυχῶς, τελικῶς, διόλου ἀνθρωπιστὲς δὲν εἶναι!!!! Κάποιοι ἔχουν σπίτια ποὺ  ἐνοικιάζουν μὲ τὸ κεφάλι (καὶ φυσικὰ θησαυρίζουν) σὲ περιοχὲς τοῦ κέντρου… Κάποιοι ἄλλοι λαμβάνουν ὑψηλότατες προμήθειες κι ἀμοιβὲς ἀπὸ τὸ δουλεμπόριο. Κάποιοι ἄλλοι λαμβάνουν αὐτὲς τὶς προμήθειες μέσῳ ΜΚΟ. Κάποιοι ἄλλοι ἔχουν στήσει ὁλόκληρες ἐπιχειρήσεις εἰσαγωγῆς καὶ διακινήσεως ΛΑΘΡΟμεταναστῶν. Κάποιοι ἄλλοι, μέσῳ τῶν ἐπιχειρήσεών τους καὶ τῶν «ἀνθρωπιστικῶν» τους δράσεων, ὁδηγοῦν στὴν ἀνεργία καὶ τὴν μείωσι τῶν ἀμοιβῶν κάθε ἐργαζομένου. Κάποιοι ἄλλοι, ὢωωω ναί, θησαυρίζουν μὲ τὸ νὰ ἀγοράζουν σὲ εὐτελιστικὲς τιμὲς τὶς κατοικίες τῶν Ἑλλήνων ποὺ διώκονται ἐπισήμως ἀπὸ τὶς γκετοποιημένες περιοχές…Κοινῶς; Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἕνα κύκλωμα, ἀλλὰ γιὰ πολλὰ κυκλώματα, ἀλληλένδετα μεταξύ τους, ποὺ στὸν βωμὸ τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ» θησαυρίζουν καὶ ταὐτοχρόνως ἐξαθλιώνουν ὁλόκληρες κοινωνίες…

 

Ἐδῶ λοιπόν, ὁ κυρ-Καζάκης δὲν ἀπαντᾶ… Τί σόι οἰκονομολόγος ὅμως εἶναι αὐτὸς ποὺ «ἀγνοεῖ» τὰ 5.000.000 ΛΑΘΡΟμεταναστῶν; Αὐτοὶ δὲν πρέπει νὰ ἐργαστοῦν; Νὰ ζήσουν; Ἢ θὰ ζήσουν ληστεύοντας καὶ σκοτώνοντας; 

Εὔλογα ἐρωτήματα ποὺ κάποιοι ἀρνοῦνται νὰ ἀπαντήσουν… Τόσο πολὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ποὺ τὸ μεγαλύτερό της πρόβλημα, τὸ ἀντιμετωπίζουν ὡς μὴ ὑπάρχον…. (Χὶ χὶ χί… «καθυστερημένοι» πατριῶτες εἴπαμε!!!)

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς ζαλίζω ὅμως, ἂς δοῦμε τί γράφει ὁ ΣΤΟΧΟΣ:

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η : ΠΡΩΗΝ ΚΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ “ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ”

 

ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ “ΣΤΟΧΟ”: Ο ΚΑΖΑΚΗΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΑΜ, “ΕΦΥΓΕ” ΤΟ 2000 ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ “ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ”

Για ένα δημοκρατικό και λαϊκό κίνημα, αγωνίζεται ο Οικονομολόγος Δημήτρης Καζάκης που έχει γίνει “σύμβολο” των αγανακτισμένων και πίνουν νερό στο όνομα του ακόμη και πλανεμένοι πατριώτες. Ο Καζάκης ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό μέχρι να ξεσπάσει η… επανάσταση του Συντάγματος, ήταν όμως έτσι κι αλλιώς γνωστός στον χώρο του και όχι μόνο γιατί ήταν βασικός συντελεστής της εφημερίδας “ποντίκι”. Κι όταν λέμε “χώρο” δεν εννούμε βέβαια μόνο τον επαγγελματικό αλλά και τον… πολιτικό. Γιατί ο Καζάκης ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο από τον οποίο έντεχνα το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να διαφοροποιηθεί ή και να αποκρύψει στο ευρύ κοινό. Κι αυτός ο χώρος δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος.

Μέλος του ΚΚΕ μέχρι το 2000 ήταν ο Δημήτρης Καζάκης και μέχρι πέρυσι, ήταν ομιλητής σε εκδηλώσεις της πλατείας Εξαρχείων και ασφαλώς εκεί δεν μιλούσε σε πατριώτες…

Οι κακές γλώσσες μάλιστα του ευρύτερου “γνωστού χώρου” μιλάνε για στημένη αποδέσμευση του Καζάκη από το ΚΚΕ το 2000, με συγκεκριμένη αποστολή, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, αφού τα στεγανά στον Περισσό έχουν Σταλινικά χαρακτηριστικά. Οπωσδήποτε όμως σε αυτή την ιστορία κάτι δεν στέκει…

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΗ “ΣΠΙΘΑ” Ο ΚΑΖΑΚΗΣ

Μετά το πέρασμα από το ΚΚΕ και τα Εξάρχεια ο Καζάκης είπε να κάνει μιά βόλτα και από την “Σπίθα” του Θεοδωράκη, που Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή κατεβαίνει στις εκλογές, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή δεν κατεβαίνει και το Σαββάτο ξεκουράζεται όπως οι Εβραίοι!

Εκεί κι αφού έκανε πλήθος διαλέξεων, ανακάλυψε ότι το επιτελείο του Μίκη Θοδεωράκη είναι διαβρωμένο από παρακρατικούς Αμερικάνους, ενώ αυτός πίστευε ότι η κίνηση τους εξυπηρετούσε τον Γερμανορωσσικό άξονα! Και με μιά παραίτηση που στέλνει “εμπιστευτικά” στον Μίκη, αλλά αυτή διαρρέει, ξεκαθαρίζει την στάση του…

Αγαπητέ Μίκη,
Όπως σας έχω εξηγήσει λεπτομερώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ως οργάνωση δεν είχε σχέση τόσο με πρόσωπα, όσο με έναν μηχανισμό παρακράτους, ο οποίος ήθελε να αλώσει την Σπίθα και να την μετατρέψει σε μια νέου τύπου φασιστική οργάνωση. Τα ηνία κρατά συγκεκριμένο «ίδρυμα» πέραν του Ατλαντικού. Το ίδιο που κατασκεύασε την otpor στην Γιουγκοσλαβία και συνέβαλε στις «πορτοκαλί επαναστάσεις» στην Ουκρανία, την Γεωργία και αλλού. Όμως, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις θεωρώ πλέον ότι το παρακράτος υπερίσχυσε. Έκανα ότι περνούσε από το χέρι μου για να προστατέψω το όνομα, την ιστορία και κυρίως την υστεροφημία σας. Δυστυχώς απέτυχα. Όπως σας είχα εξηγήσει εξαρχής, προσωπικά έχω αφιερωθεί στην ιδέα του νέου ΕΑΜ. Την παλεύω, με τις λιγοστές δυνάμεις που διαθέτω, πολύ καιρό πριν υπάρξει η Σπίθα. Θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο με την ακλόνητη πεποίθηση ότι το νέο ΕΑΜ θα γεννηθεί. Όχι γιατί το θέλω εγώ, αλλά γιατί είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για το λαό και την Ελλάδα. Όταν δημιουργηθεί – μιας και είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο θα γίνει – προσωπικά θα βρίσκομαι στις γραμμές του, απλός στρατιώτης όπως ήμουν πάντα. Το δυστύχημα είναι ότι θα έχει απέναντί του και τους μελανοχιτώνες του παρακράτους που έχει διαλέξει τη Σπίθα για να τους εκκολάψει.
Αποχωρώ από την Σπίθα και την συμβουλευτικής σας, μιας και ο δρόμος που έχετε επιλέξει δεν έχει καμμιά σχέση με τον δικό μου.

Ευχαριστώ,
Δημήτρης Καζάκης

Ώστε ένα νέο ΕΑΜ αγωνίζεται για να γεννηθεί ο Καζάκης. Και μετά ίσως ένας ΕΛΑΣ κι ένας νεός ΔΣΕ που θα τελειώσει ότι άρχισε το 44 και ανεστάλει το 49.Αμετανόητος κομμουνιστής είναι και ο Καζάκης που τον λιβανίζουν κορόϊδα και πλανεμένοι πατριώτες και που εκφράζει τον οικονομικοπολιτικό λόγο των περισσότερων “αγανακτισμένων” του Συντάγματος. Ένας αμετανόητος κομμουνιστής ήταν και παραμένει αφού σε μιά αλλή επιστολή του δεν ξεχνάει να καταλήξει…

“Τόσο εγώ, όσο και όλοι οι άλλοι εξακολουθούμε να δίνουμε το παρών και να παλεύουμε για τον συντονισμό και τη συλλογική δράση ενός αυθεντικά δημοκρατικού και λαϊκού κινήματος για την ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στους δρόμους του αγώνα. 27/4/2011 Δημήτρης Καζάκης”

Αν αυτή η κατάληξη παραπέμπει σε άνθρωπο που έχει αγανακτήσει γιατί η Πατρίδα του ξεπουλιέται σε ξένους και τα λαμόγια του καθεστώτος έχουν πάρει τις μίζες τους για το ξεπούλημα και έφτασαν την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού… Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αν πάλι μοιάζει περισσότερο με ινστρούχτορα συγκεκριμένης ιδεολογικοπολιτικής καταβολής και μάλιστα διόλου αποστασιωποιημένο από την πολιτική του κάστα ίσως να συμφωνήσετε μαζί μας πως κι ο γυαλός είναι στραβός και στραβαρμενίζουμε… Και να σας μεταφέρουμε την υποχρέωση να ξυπνησετε κι άλλους “αγανακτισμένους” πατριώτες από τον ύπνο και την προπαγάνδα που του πετάει κατάμουτρα η διεθνιστική λαίλαπα της αριστεράς που η μόνη της διαφορά από τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι στο ποιός θα συγκεντρώνει τον πλούτο. Η νομελκλατούρα του κόμματος ή ιδιωτικά τράστ και μονοπώλια…

Για τον επιστήμονα Καζάκη δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Πέραν του χωρατού που λέγεται για την κάστα του… “Οικονομολόγος είναι ένας άνθρωπος που θα ξέρει αύριο γιατί αυτά που προέβλεψε χτες δε συνέβησαν σήμερα”. Να συμπληρώσουμε μόνο πώς ή πολλά λεφτά βγάζει ή καποιος του χρηματοδοτεί τις περιοδείες -και είναι πολλές- ανα την Ελλάδα, ειδικά το τελευταίο δάστημα!

Τὴν διαβάσατε τὴν ἀπάντησι τοῦ ἐρωτήματος ποὺ ἔθεσα; 
Εἰλικρινῶς, δὲν ἔχω κανένα προσωπικὸ πρόβλημα μὲ τοὺς ἀριστερούς. Ἄλλως τε ἔχω πάρα πολλοὺς φίλους ἀριστερούς, τοὺς ὁποίους σέβομαι καὶ ἐκτιμῶ. Ὅμως ἔχουν καὶ πατριωτική συνείδησι. Τώρα, τί σόι πατριωτική συνείδησι ἔχει ὁ Καζάκης, εἰλικρινῶς δὲν ἔχω καταλάβει. 
Τὸ πρόβλημά μου εἶναι στίς προβιές. Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας.. Ἂς εἴμαστε πιὸ προσεκτικοὶ στὶς ἐπιλογές μας… Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ χάσουμε τὸ δᾶσος ὅταν πέσουμε ἐπάνω σὲ ἕνα δένδρο.
Φιλονόη.
Υ.Γ. Μεταξύ μας… Ξέρετε ποῦ θὰ βρεθῇ ὁ κάθε Καζάκης μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται;

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ
(Visited 27 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Οἱ κομματικὲς καταβολὲς τοῦ Καζάκη.

 1. Τὶ γίνεται ἐδῶ βρὲ παιδιά; Ἔχω χάσει ἐπεισόδια; Πέραν τῆς ὅλης βαβούρας, τύρβης καὶ ἀνεμοζάλης, πληροφοροῦμαι ὅτι ὁ κ. Καζάκης ἔχει ἀφιερωθεῖ εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ νέου ΕΑΜ. Ὅμως, ἔχω ὑπ’ ὄψιν κάποιον ἄλλον κύριον ἔχοντα φλύαρον γραφίδα ὅστις συμπτωματικῶς εἶναι καὶ αὐτὸς ἀφιερωμένος εἰς τὴν αὐτὴν ἰδέαν τοῦ νέου ΕΑΜ. Τὶ εἰς τὴν εὐχήν; Μανητάρια εἶναι αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι νεοΕΑΜίτες φυτρώνοντες ταχέως καὶ παντοῦ, ἤ ἕτερόν τι πονηρὸν συμβαίνει; Μήπως ἐσὺ ἀγαπητὴ Φιλονόη γνωρίζεις κάτι;
  ΥΓ Δὲν χρειάζεται, Φιλονόη, νὰ ἀνησυχεῖς διὰ τὸ ποῦ θὰ βρεθῆ ὁ κάθε Καζάκης μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται. Τὰ ἀσπόνδυλα χωροῦν παντοῦ!

  • Ξέρω σὲ ποιόν καὶ τί ἀναφέρεσαι. Δὲν γνωρίζω. Ἴσως νὰ ἔχουν σχέσι… Διαβάζω κι ἐγὼ ὅσα κι ἐσύ καὶ ἀναμένω.
   Πάντως ναί, ὅλα τὰ ἀσπόνδυλα θὰ τὸν βροῦν εὔκολα τὸν δρόμο τους συντόμως.

 2. Ο κ. Δημ. Καζάκης είναι χρήσιμος για το ξεκίνημα της επανάστασης. Δηλαδή χρήσιμος σε ό,τι έχουν κοινό όλες οι επαναστάσεις της υφηλίου τα τελευταία 300 χρόνια, τον οικονομικό παράγοντα. Όμως, στην ανέλιξή της, καθώς εκείνη θα σχηματίζεται και θα διακρίνεται ως Ελληνική Επανάσταση, κάπου ο φίλος θα ξεμείνει λόγω διεθνισμού, και ίσως ακόμα να αποπειραθεί να παρεμποδίσει την πορεία της ως προοδευτικός. Τι ιστορική ειρωνεία! Ε, τότε θα βρεθούν (ήδη υπάρχουν) οι θερμοκέφαλοι που θα τον κλωτσίσουν μια κι έξω από την Ελλάδα.

  • Συμφωνῶ Πολύδωρε. Ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ λέμε τίς ἀλήθειες μήπως καὶ κάποιοι κοιμοῦνται βαθύτατα ἀκόμη.

Leave a Reply