Σῶπα σῶπα Κρεμαστινέ, ἐσένα θὰ σοῦ πάρουμε καὶ τὰ σώβρακα!

Σῶπα σῶπα Κρεμαστινέ, ἐσένα θὰ σοῦ πάρουμε καὶ τὰ σώβρακα!Τὸ ὅ,τι δὲν ντράπηκε τὸ καταλάβαμε.

Τὸ ὅ,τι ἀντιμετωπίζει (ἀκόμη, διότι τέτοιαν ἀντίληψιν διαθέτει) τὴν βουλευτικὴ «ἐργασία» ὥς κάτι ποὺ πρέπει νὰ πληρώνεται,

τὸ καταλάβαμε….

Τὸ ὅ,τι διαχωρίζει ούσιαστικῶς τοὺς πολῖτες σὲ βο(υ)λευτὲς καὶ παρακατιανούς, ἐπίσης τὸ καταλάβαμε!!!

Ὅμως, αὐτὸ ποὺ δὲν καταλάβαμε εἶναι τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ γράφει τὰ γράφει διότι ἀξιώνει νὰ εἰσακουστοῦν οἱ προτάσεις του ἤ νὰ μᾶς ἀνεβάσῃ τὴν πίεσιν.

Εἰλικρινῶς, ἄν καὶ διαβάζω ἱστορία μὲ μεγάλη ἀφοσίωσιν, οὐδέποτε, οὔτε κἄν ἐπὶ βυζαντίου καὶ τουρκοκρατίας, δὲν ὑπῆρχαν τέτοιοι θρασεῖς τῦποι!

Ἔκαναν ὅσα ἔκαναν, ἀλλὰ πάντα φρόντιζαν νὰ τὰ κρύβουν…

Πάντα φρόντιζαν νὰ μὴν προκαλοῦν.

Κάτι λιγοστοὶ πανηλίθιοι,  κάπως βγῆκαν νὰ προκαλέσουν, καὶ τοὺς ἔφαγε τὸ μαῦρο σκότος!

Ἀλλὰ ξέχασα, σήμερα βασιλεύει ἡ κτηνωδία!

Ἡ θρασύτης μᾶς τελείωσε!

Ἡ Ὕβρις ξεπεράστηκε!

Ἡ ἀνανδρία ἐπίσης…

Καὶ τώρα φθάσαμε στὴν ἀποκτήνωσιν!

Ὅποιος προλάβει νὰ ἁρπάξῃ πρῶτος ἀπὸ τὰ χρυσαφικὰ τοῦ ξεπεσμένου βασιλείου..

Θά ἔλειπε ὁ Κρεμαστινός καί ἡ φάρα του λοιπόν;

Πάντως, μία καὶ μᾶς ἔγραψε τὶς σκέψεις του, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φτύσιμο ποὺ ἔφαγε, νομίζω πὼς καιρὸς εἶναι νὰ τοῦ κάνουμε καὶ τὶς δικές μας προτάσεις.

Γιὰ παράδειγμα, τό χρῶμα τοῦ κελιοῦ του πῶς τό θέλει; Γκρί ἤ σκατουλί;

Τό χρῶμα τῆς ἁλυσίδος του; Ἀσημί  ἤ μαῦρο;

Τήν ἀποπληρωμή πῶς θά τήν κάνῃ, ἀπό ὅλα αὐτά πού σούφρωσε, μαζύ μέ τά ἄλλα κουδουνισμένα;

Μετρητοῖς ἤ σἐ δόσεις;

Προτείνω, εἰδικῶς γιὰ τὸν Κρεμαστινό, τὰ ἐξῇς:

1. Δήμευσιν τῆς περιουσίας του, ἔως τοῦ σημείου ἐκείνου ποὺ θὰ ἀποπληρωθοῦν ὅλα τὰ χαμένα ἔσοδα τοῦ δημοσίου (δῆλα δὴ τὰ δικά μας), ἀπὸ φακελάκια, μίζες καὶ συνδικαλισμὸ τοῦ χώρου του.

2. Ἐὰν τὰ χρήματα καὶ τὰ περιουσιακά του στοιχεῖα δὲν ἐπαρκοῦν, διότι συζητᾶμε γιὰ κάτι δίς, τότε καταναγκαστικὰ ἔργα, αὐτοῦ καὶ τῆς οἰκογενείας του, ἔως ὅσους ἀπογόνους του ἀπαιτηθῇ, πρὸ κειμένου νὰ καθαρίσουμε τὰ χρωστούμενα.

3. Ὅταν, συντόμως δῆλα δή, ἀλλάξουν τὰ δεδομένα, τότε ἐβδομαδιαίως, αὐτὸς, καθῶς καὶ ὅλο τὸ συνάφι τους,  νὰ μᾶς παρουσιάζουν παράστασιν, κωμωδία κατὰ προτίμησιν, ποὺ θὰ ἀποκαλύπτουν τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς δούλευαν τόσες δεκαετίες.

Άπαιτεῖται, πρὸς ἀποφυγὶν ἐπαναλήψεως αὐτῶν τῶν γεγονότων καὶ πρὸς πεπαίδευσιν τῶν νεωτέρων!

Ἔχω κι ἄλλες προτάσεις…

Ἄς χωνέψῃ πρῶτα  αὐτές, καὶ ἐπανερχόμεθα.

Στὸ μεταξύ, καλὸ εἶναι νὰ προετοιμαζόμαστε….

Διότι πλησιάζουμε στὴν καμπή…

Κάτι ἀρχηγάριοι νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν ἐξουσία, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς γνωρίσουμε κι αὐτούς, κα μετὰ θὰ δοῦν ὅλοι οἱ Κρεμαστινοὶ ποὺ μᾶς κρέμασαν, πόσα ἀπίδια βάνει ὀ σᾶκος.

(Visited 20 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Σῶπα σῶπα Κρεμαστινέ, ἐσένα θὰ σοῦ πάρουμε καὶ τὰ σώβρακα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σῶπα σῶπα Κρεμαστινέ, ἐσένα θὰ σοῦ πάρουμε καὶ τὰ σώβρακα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply