Ἐὰν γνωρίζῃς τὰ Ἑλληνικά, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι εὔκολα!

Ἐὰν γνωρίζῃς τὰ Ἑλληνικά, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι εὔκολα!Ἕνας νεαρὸς ἄντρας, ὁ  Alex Rawlings,  μόλις 20 έτῶν,  διαβάζει, ἀντιλαμβάνεται κι ὁμιλεῖ  ἔντεκα γλῶσσεες!!! Ἔντεκα!
Οὔτε μία, οὔτε δύο, οὔτε τρεῖς!
Ἑλληνικά, Ἀγγλικά, Γαλλικά, Ἰταλικά, Ἰσπανικά, Ῥωσσικά, Ἑβραϊκά, Γερμανικά, Καταλανικά, Ὁλλανδικὰ καὶ Ἀφρικανολλανδικά. Κι ὅπως τὸ πάει, συντόμως θὰ γνωρίζῃ κι ἄλλες τόσες. 
Ἐν τάξει, ἴσως νὰ παίζῃ ῥόλο καὶ τὸ ἰδιαίτερον ταλέντο. 

Ἀλλὰ τυγχάνει νὰ γνωρίζω δύο ἀδελφάκια, ποὺ ἀπὸ τὴν βρεφική τους ἡλικία μάθαιναν ἀρχαῖα ἑλληνικά. 
Στὰ 17 του ὁ ἕνας καὶ στὰ 14 ὁ ἄλλος, ὁμιλοῦσαν ἀπὸ ὀκτὼ γλῶσσες.
Λέτε κι αὐτό νά εἶναι σύμπτωσις;

Κι ἐδῶ πασχίζουν νὰ μᾶς μάθουν τουρκικά…
Ἀνεγκέφαλοι θὰ μοῦ πεῖτε…
Τὸ ξέρω.. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πᾶθος τους, νὰ θάψουν δῆλα δὴ διὰ παντὸς τὴν Ἑλλάδα, καταστρέφει ἐν τελῶς ὁλόκληρες γενεές.
Εἶναι πλεον δικός μας δρόμος καὶ κόπος τὸ νὰ στραφοῦμε στὴν αὐτοεκπαίδευσίν μας.

Πηγὴ πληροφορίας

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐὰν γνωρίζῃς τὰ Ἑλληνικά, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι εὔκολα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν γνωρίζῃς τὰ Ἑλληνικά, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι εὔκολα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply