Τό Αἰγαῖο ὡς ἀρχιπέλαγος καί ἡ ΑΟΖ

 

Τό εἴχαμε γράψει καί παλαιότερα στό filonoi.gr ὅτι ὁ τρόπος πού χειρίζονται τό θέμα τῆς ΑΟΖ στηρίζεται σέ λανθασμένη νομική βάσι. Τό Αἰγαῖο εἶναι ἀρχιπέλαγος καί ὡς τέτοιο πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται. Ἔτσι ἰσχυροποιοῦνται τά νομικά ἐπιχειρήματα. 

Μινώταυρος

Το Αιγαίο ως Αρχιπέλαγος στο Διεθνές Δίκαιο

Ο νομικός και γεωφυσικός ορισμός του Αιγαίου ως παρακτίου αρχιπελάγους παρέχει τη δυνατότητα για αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματολογίας στο Αιγαίο. Η Ελλάδα στηρίζεται σε λανθασμένη νομική βάση. Απόδειξη τα κενά που παρουσιάζονται στην άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας με τη μορφή των διεθνών υδάτων μεταξύ των νησιών. Ο κανόνας των 6 ή 12 νμ δεν εφαρμόζεται σε αρχιπελάγη, γιατί διασπάται η κυριαρχική συνέχεια και η ενότητα του χώρου. Αντ’αυτού, εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το διεθνές αρχιπελαγικό δίκαιο για τα παράκτια αρχιπελάγη, και ιδιαίτερα το άρθρο 7 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Με την εν λόγω Σύμβαση οι χώρες που έχουν παράκτια αρχιπελάγη εγκατέλειψαν την παρωχημένη επιχειρηματολογία για 6 ή 12 νμ.

Παρωχημένη σε σχέση με τις αρχιπελαγικές διατάξεις θεωρείται και η επιχειρηματολογία για ΑΟΖ, καθώς το αρχιπελαγικό δίκαιο είναι πιο σύγχρονο. Το βασικό μειονέκτημα της ΑΟΖ είναι πως τα νερά από πάνω είναι διεθνή, δεν αποτρέπουν με άλλα λόγια την Τουρκία να στέλνει πολεμικά ή ερευνητικά πλοία, καθώς με την ΑΟΖ ισχύει το καθεστώς των διεθνών υδάτων.

Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο προβλέπει ιδιαίτερα για τις χώρες με παράκτια αρχιπελάγη. Καλύπτει τα κενά της επιχειρηματολογίας της ΑΟΖ, καθώς έχουμε να κάνουμε με αρχιπέλαγος, και λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η γεωμορφολογία. Με την εφαρμογή των 6 ή 12 νμ και της ΑΟΖ, έχουμε το παράδοξο να μη λαμβάνεται η γεωμορφολογία υπόψη στην οριοθέτηση και τα νησιά να είναι απομονωμένα μεταξύ τους.

Η ιδιαίτερη παράκτια αρχιπελαγική γεωμορφολογία κατά το Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση της Νορβηγίας και κατά το άρθρο 7 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι που επιτάσσει την εξαιρετική μεταχείριση και την ένωση των νησιών μεταξύ τους στο αρχιπέλαγος με ευθείες γραμμές.

Η αρχιπελαγική δομή επικαλύπτει ως χωρικά ύδατα όλες τις περιοχές που θεωρούνται διεθνείς, ακόμη και με την εφαρμογή της ΑΟΖ.

Έτσι, εφαρμογή των σύγχρονων αρχιπελαγικών διατάξεων, που είναι το αυτονόητο για όλες τις χώρες με παράκτια αρχιπελάγη, σημαίνει αυτόματη επίλυση του ζητήματος της ΑΟΖ

Γεώργιος Χρήστου, Δικηγόρος (πηγή)

 

 

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τό Αἰγαῖο ὡς ἀρχιπέλαγος καί ἡ ΑΟΖ

  1. Ὡραῖα ὅλα αὐτὰ Μινώταυρε, ἀλλὰ βλέπεις τοὺς πολιτικοὺς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι διαπρυσίως στηρίζουν αὐτὰς τὰς θέσεις, ἐεε, αὐτοὶ τώρα!….
    Συνεπῶς τὶ νόημα ἔχει νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνωμεν διὰ στόματος ἄλλων καὶ νὰ τὰ μυρικάζωμεν;

Leave a Reply