Ἡ μεγάλη κομπίνα

Ἡ μεγάλη κομπίναΑὐτά πού θά δῇτε καί θά διαβάσετε παρακάτω,  λέμε ἐδῶ καί πολύ καιρό. Κάποτε πρέπει νά ξυπνήσουμε.

Ποιοί καί γιατί ἐπιβάλλουν τά χειρότερα καί πιό ἀπάνθρωπα μέτρα πού γνώρισε ποτέ ἡ σύγχρονη Ἱστορία; Γιατί ἀπέκτησαν τήν ἐξουσία καί μέ ποιό τρόπο χειραγωγοῦν τούς πληθυσμούς τῆς γῆς;

Λοιπόν, ὅσο περισσότεροι ξυπνήσουν τόσο τό καλλίτερο γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ὅσο πιό γρήγορα ξυπνήσουν τόσο πιό γρήγορα θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τούς γῦπες τῆς ἐξουσίας πού ἔχρησαν αὐθαίρετα τούς ἑαυτούς των σωτῆρες καί ἡγέτες τῶν κρατῶν καί τοῦ πλανήτου.

Ὅλοι εἶναι στό κόλπο. Ὅλοι συμμετέχουν στήν μεγάλη κομπίνα. Ὅλοι οἱ κυβερνῶντες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. Ὅλοι εἶναι ἐπιλεγμένοι, ἔξωθεν. Ἀπό τούς παγκοσμιοποιητές. Ἀπό αὐτούς πού θησαυρίζουν πίνοντας τό αἷμα τῶν λαῶν τῆς ὑφηλίου. Δέν τούς ἐπιλέγουμε ἐμεῖς. Ἔτσι νομίζουμε.

Μινώταυρος

Χαρακτηριστικά απάτης με σκοπό τη χειραγώγηση και τον έλεγχο:Παρουσιάζουν μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ένα μεγάλο κίνδυνο ή μία απειλή για να αναγκάσουν τον κόσμο να δεχτεί μία σκληρή αλλά αναγκαία λύση. Καλούν και έναν επιστήμονα να βάλει υπογραφή και την επιστημονική του βούλα.

Δυστυχώς στην εποχή μας μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον Παπά πολύ εύκολα αλλά όχι τον “επιστήμονα” που όμως δεν είναι επιστήμονας αλλά μία διανοούμενη πόρνη.

Δεῖτε ὁπωσδήποτε τό ταινιάκι:

πηγή

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply