Ἡ Φύσις φτιάχτηκε γιὰ τοὺς κυνηγοὺς τῶν ὀνείρων.

 

Ἡ Φύσις φτιάχτηκε γιὰ τοὺς κυνηγοὺς τῶν ὀνείρων. Καὶ μόνον ὅσοι ἀτενίζουν τὸ μέλλον μὲ βεβαιότητα, κι ὄχι μὲ ἐλπίδα, μποροῦν νὰ γνωρίζουν πὼς γεννήθηκαν νικητές. Διότι ἡ ἐλπίδα τσακίζει… Σκοτώνει…
Ἄλλως τέ, μέσα στὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας, ὅταν ὅλα τὰ καλὰ ἔφυγαν, παρέμειναν τὰ κακά…
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, μόνον αὐτοὶ ποὺ εἶναι βέβαιοι ἔχουν τὴν τύχη μὲ τὸ μέρος τους. Ἡ τύχη βοηθᾷ τοὺς τολμηρούς…  Ὄχι αὐτοὺς ποὺ κρεμοῦν τὶς ἐλπίδες τους σὲ κάθε τί… Ἀκόμη καὶ στὴν τύχη.

Η φύση φτιάχτηκε για τους κυνηγούς των ονείρων.
Σ΄ αυτούς που χωρίς όπλα κυνηγάνε και το τραγούδι τους δεν έχουν χάσει ανήκουν τα πάντα….

Γιώτα Σούσουλα

 Σὲ αὐτοὺς πράγματι… Ἀνήκουν τὰ πάντα…

Φιλονόη.

(Visited 33 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Φύσις φτιάχτηκε γιὰ τοὺς κυνηγοὺς τῶν ὀνείρων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Φύσις φτιάχτηκε γιὰ τοὺς κυνηγοὺς τῶν ὀνείρων. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Φύσις φτιάχτηκε γιὰ τοὺς κυνηγοὺς τῶν ὀνείρων. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply