Περὶ τοῦ «Φιλονόη καὶ Φίλοι».

Περὶ τοῦ «Φιλονόη καὶ Φίλοι».Οὐδέποτε φιλοδοξήσαμε νὰ γίνουμε ἕνα εἰδησεογραφιικὸ ἱστολόγιον.
Στόχος μας πάντα παρέμενε ἡ προσωπικὴ τοποθέτησις καὶ ἡ ἔκφρασις τῶν ἰδεῶν, τῶν σκέψεῶν μας, τῶν ὀνείρων μας καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ ἔκφρασις τῶν προβληματισμῶν μας, τῶν ἀνησυχιῶν μας ἤ ἀκόμη καὶ τῶν … «φόβων» μας!!!
Κάποιες φορὲς τὸ καταφέρνουμε καὶ κάποιες ὄχι.
Σὲ κάθε περίπτωσι ὅμως πασχίζουμε πάντα συνειδητῶς γιὰ νὰ παραμένουμε ἔξω ἀπὸ κλουβιά, κόμματα, χρώματα, ἀπόψεις, δοξασίες καὶ καπελώματα.

Δύσκολο ἐγχείρημα.
Δύσκολη πορεία.
Δύσκολη ἡ ὕπαρξις.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ ὅ,τι ὁπουδήποτε γύρω μας ἐπικρατεῖ ἡ κατήφεια, ἡ μονομέρεια, ἡ περιορισμένη ὀπτική, τότε ἴσως νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ πόσο «παράλογον» εἶναι νὰ γίνουν κατανοητὲς οἱ δικές μας προσπάθειες ἀναζητήσεως «παραθύρων στὸ Φῶς» καὶ ἡ πεποίθησίς μας στὴν κατακρήμνισι τῆς Ὕβρεως. Διότι τὰ παράθυρα ὑπάρχουν… Ἁπλῶς ἐμεῖς πρέπει νὰ τὰ ἐντοπίσουμε…
Καὶ σαφῶς δὲν εἶναι ἕνα τὸ παράθυρον ἀλλὰ πολλά… Ἴσως ἕνα γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς… Μὰ πρέπει νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε… Δὲν μᾶς προσφέρεται κάτι… Μόνοι μας τὸ κερδίζουμε!!!

Τὰ θέματά μας, ἄν καὶ κάποιες φορὲς φαίνονται ὥς ἀναδημοσιεύσεις, οὐδέποτε εἶναι πραγματικὰ ἔτσι.
Φροντίζουμε  νὰ ἐπιλέγουμε πολὺ προσεκτικὰ θεματολογία, πρὸ κειμένου νὰ βροῦμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ τμήματα ἀπὸ τὸ «ΠΑΖΛ» ποὺ ἀπουσιάζουν. Στόχος μας; Ἡ πλήρης εἰκόνα…. Ὄχι αὐτοῦ ποὺ φαίνεται ἀλλὰ αὐτοῦ ποὺ εἶναι… Στὸ OΛΟΝ του.

Τὰ χρόνια ποὺ κύλησαν, καθῶς ἐπίσης κι αὐτὰ ποὺ ἔπονται, ὅσον ἀφορᾶ στὸ τὶ ἔχουμε δημοσιεύσῃ σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα, καταδεικνύουν μία προσωπικὴ πορεία, τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς, Φιλονόης καὶ Φίλων… Ἀργὴ πορεία κάποιες φορές, ταχυτέρα κάποιες ἄλλες, ἀναλόγως τῆς στιγμῆς μας, ἀλλὰ οὐδέποτε σταστική… Πάντα ζωντανή, ἀναλόγως τῆς ἀτομικότητος καὶ τῆς συγκυρίας.

Εὐχόμαστε κι ἐλπίζουμε (κακὴ λέξις!!!) νὰ παραμένουμε ἔτσι διαρκῶς.
Ἡ προσπάθειά μας εἴπαμε, δύσκολη, ἀλλὰ πάντα μὲ καλὴ πρόθεσι…
Κι ἐὰν κάποιες φορὲς πικράναμε κάποιους, ἤ ἐὰν θὰ πικράνουμε κάποιους ἄλλους στὸ μέλλον, ζητοῦμε συγγνώμη. Ἡ ὅποια «ἐπίθεσις» δὲν εἶχε προσωπικὰ κίνητρα ἀλλὰ στόχευε μόνον τὴν ἀλήθεια… Τὴν μία καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια… Αὐτὴν ποὺ ξεχάσαμε καὶ ἀδυνατοῦμε ἀκόμη καὶ νὰ τῆς ἐπιτρέψουμε χῶρο καὶ τόπο ὑπάρξεως…

Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply