Οἱ μαίανδροι τῶν …Ἴνκας.

Τί ἔχουμε μάθῃ ἔως σήμερα; Μήπως πώς οἱ Ἴνκα ἀπό τό πουθενά ἐμφανίσθηκαν καί στό …πουθενά κατέληξαν;
Χμμμ… Εἶχαν τελικῶς ὅμως σχέσεις μέ τούς Ἕλληνες; Καί ποιές;

Οἱ μαίανδροι τῶν ...Ἴνκας.1

Βλέπετε κάτι σάν …μαιάνδρους ἤ βλέπετε μαιάνδρους;

Οἱ μαίανδροι τῶν ...Ἴνκας.2

Ἴνκας. Ὁ Δεξιὰ πολεμιστής, ποὺ νίκησε, φέρει μαιάνδρους.

περιοδικὸ ἀναζήτησις ἀπὸ  ἐδῶ κι ἐδῶ

Κι αὐτά συμπτώσεις; Μά πόσες συμπτώσεις πιά;

Φιλονόη

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply