Βασίλειον ἀνιμαλίων

Ὅταν πῆγε στὴν Ἀλεξάνδρεια ὁ Βασιλεὺς Κλεομένης, τῆς Σπάρτης, ἀντελήφθῃ μὲ τρόμο ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν κατενόουν τὸ τὶ ἔλεγε, ὅταν μιλοῦσε διὰ ἐλευθερίες καὶ πολιτεύματα. Ἦσαν ἀνιμάλια σωστά.

Τέτοιοι εἶναι οἱ νέοι ἄνθρωποι στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἑλλάδα.
Πῶς κατῳρθώθη αὐτό;
Ἐρωτῶ φίλους μας στὴν Γερμανία…
Πολὺ ἁπλᾶ, λέγουν, μὲ τὴν κατάργησι τοῦ γλωσσικοῦ μαθήματος στὰ δημοτικὰ σχολεῖα καὶ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου, τὰ παιδιὰ νὰ γράφουν ὅπως τοὺς ἔρχεται.
Ἀπόρησα!!!
Ὥστε, ὅσα ἔγιναν στήν Ἑλλάδα, τὸ μονοτονικό, ἡ δημοτική, ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ὀρθογραφίας ΔΕΝ ἦσαν ἀπόρροια, ὅπως ἐνόμιζα, τῆς βλακείας τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας!!!
Ὥστε ἦτο σχέδιο βαθειὰ πολιτικό, ἀποκτηνώσεως τῶν νέων.

Παναγιώτης Μαρίνης

 

Leave a Reply