Ἀντι-εἰδήσεις 13 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 13 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Μεγαλώνει τὸ κενὸν ἐπικοινωνίας τρόικας καὶ ἀξιωματούχων τῆς κυβερνήσεως.
  Εἴμαστε τσαμπουκάδες; Πῶς νά τό κάνουμε;
  Νὰ βάλῃ ἡ τρόικα νερὸ στὸ κρασί της. Ὄχι ἐμεῖς.
  Ἄμ πῶς…
  (Ἐπὶ τῆς οὐσίας… Ἡ «ἐπανάστασις» τῶν πολιτικῶν ξεκίνησε. Ἡ τρόικα πρέπει νὰ ἀποχωρήσῃ ἡττημένη. Τὸ Ἀντωνάκι πρέπει νὰ βγῇ ὡς σωτὴρ ἀπὸ τὴν σύγκρουσι.)
 • Τὸ GAPατο φυτεύει δένδρα.
  Δυστυχῶς δὲν φυτεύτηκε καὶ τὸ ἴδιο.
  Φύτεψε ὅμως καὶ τὴν γλάστρα, μαζὺ μὲ τὸ δένδρο, γιὰ οἰκονομία κινήσεων.
  (Ὄχι καλέ… Δὲν τὸ ἔκανε ἐδῶ… Ἀπὸ ἐδῶ ἀπέχει… Στὴν Τουρκία τὸ ἔκανε. Πάντως ἡ κίνησις πρέπει νὰ θεωρηθῇ συμβολική. Ἐφ΄ ὅσον ἔθαψε τὴν Ἑλλάδα, τώρα ἀνέλαβε νὰ θάψῃ καὶ τὴν γείτονα.)
 • Τὸ Ἀντωνάκι στὴν Γαλλία.
  Κι ἐδῶ ἡ τρόικα ἁλωνίζει.
  Νά πιστέψω πώς εἶναι ὅλα τελειωμένα; Ἤ ἔχουμε ἀκόμη χρόνο; 

 • Ἡ Τζάκρη ἔγινε πιστευτή. (ἥ ἔτσι θέλουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστέψουμε!!!)
  Ἡ ἀνύπαρκτος ἐπανάστασις τῆς Θοδώρας, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἡ μεταπήδησίς της σὲ πιὸ ἀσφαλεῖς κομματικοὺς μηχανισμούς, παρενοήθῃ. Κάποιοι τὴν βάπτισαν ἡρωΐδα, κάποιοι ἄλλοι @ρχιδάτη, κάποιοι ἄλλοι ἀντράκι…
  Σὰς διαβεβαιῶ… Ἡ ἴδια Θοδώρα εἶναι. Δὲν ἔχει ἀλλάξῃ κάτι ἐπάνω της.
  Μεταγραφὴ πῆρε γιὰ νὰ μὴν βρεθῇ στὸν δρόμο!!!
 • Τῆς παρανοήσεως στὴν βο(υ)λή.
  Ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω τὸ ποιὸς βγῆκε κερδισμένος ἀπὸ τὴν πρότασι μομφῆς. Οἱ μὲν ἰσχυρίζονται πὼς δυνάμωσαν, οἱ δὲ(ν) ἐπίσης πὼς δυνάμωσαν ἐπίσης.
  Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἐκεῖ μέσα συμβαίνει μόνον τοῦ Καραγκιόζου ἡ παράστασις, ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ καταλάβουμε.
  Ἀπὸ τὴν ψηφοφορία, καθὼς ἐπίσης κι ἀπὸ τὰ παρελκόμενα, τὸ μόνον ποὺ ζημιώθηκε, γιὰ ἀκόμη μία φορά, εἶναι ἡ ἀλήθεια.
 • Ἡ ἀφίσσα τοῦ μΠατΣοΚ γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο,
  δημιουργήθηκε γιὰ νὰ γελάσῃ κάθε πικραμένος. Ἐμπεριέχει τὰ πάντα. Ἀπὸ Φύσσα ἔως θανάτους γιὰ τὸν φασισμό.
  Νά θεωρήσω πώς καπηλεύονται κάτι; Ἤ ὄχι;
  Μά τί στό καλό πίνουν ἐκεῖ μέσα καί δέν μᾶς δίνουν;
  Θέλω κι ἐγώ… Δὲν παίζω ἔτσι…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τέλος στὴν ἰδιοκτησία, ἀξιώνει ἡ τρόικα.
  Τὴν κατάργησι τοῦ νόμου Κατσέλη ζητοῦν. Τὸ στουρναροΣτουρνάρι ἀντιστέκεται. Τὸ Μάκι συμφωνεῖ. Τὸ Ἀδωναΐ ἐπίσης.
  Τί μένει;
  Νὰ τὸ βουλώσῃ τὸ στουρναροΣτουρνάρι. Δημοκρατία ἔχουμε ἄρα θὰ ὑπερισχύσῃ ὁ λόγος καὶ ἡ ἀξίωσις τῶν πολλῶν.
  (Μὴν θεωρήσετε πὼς οἱ πολλοὶ εἶναι ὁ λαός… Γελαστήκατε!!!)
 • Τὸ ΣτΕ παγώνει τὶς οἰκοδομικὲς ἄδειες στὴν Ἀκαδημία Πλάτωνος.
  Κι ἐπεὶ δὴ στὴν χώρα μας ἡ οἰκοδομὴ ἔχει τελειώσῃ, μὴν νομίζετε πὼς μᾶς κάνουν πλάκα.
  Ἡ οἰκοδομὴ ἔχει τελειώσῃ πράγματι, γιὰ τὸν κάθε ἄλλο Ἕλληνα πλὴν τῶν «ἐκλεκτῶν» καὶ τῶν «ἡμετέρων» τους.
  Περὶ τῶν κτιρίων Λαναρᾶ τὸ θέμα τῆς προσφυγῆς. Γιὰ νὰ δοῦμε…
  Θά ἀνακοποῦν οἱ διαδικασίες;

 • Ἡ Cosco συμφώνησε νὰ ἐπενδύσῃ 230 ἐκατομμύρια εὐρώ.
  Ναί, ἐδῶ.
  Ἀλλὰ νὰ μὴν περιμένουμε θέσεις γιὰ Ἕλληνες. Μόνον γιὰ Κινέζους.
  Γιὰ αὐτὸ χαίρεται καὶ χασκογελᾶ ὁ Βαρβιτσιώτης πατέρα. Ἡ ἀπόλυτος κινεζοποίησις τῆς Ἑλληνικῆς ἀγορᾶς πλησιάζει στὴν ὁλοκλήρωσί της, διὰ χειρὸς Βαρβιτσιώτου.
  (Ποὺ ἐπίσης ἐλέγχεται γιὰ ἀτασθαλεῖες ἐπὶ δημαρχείας του!!!)
 • Ὅλα ἠλεκτρονικὰ θὰ συμβαίνουν στὰ φορολογικά μας.
  Πληρωμές, ἔλεγχοι, δεσμεύσεις περιουσιῶν.
  Τί; Νά ἔχουμε καί ὑπαλλήλους; Πλάκα κάνουμε;
 • Το παράνομον καζίνο τῆς Κυψέλης.
  Ὤ, ναί, τὸ εἴδαμε κι αὐτό…
  Γιὰ κάθαρσι μιλήσαμε, τῆς ἀπάτης συμβαίνει…
 • Ἡ Ferrari στὰ Ζαγοροχώρια.
  Τί τοῦ λείπει εἴπαμε τοῦ ψωριάρη;
  Φούντα μὲ μαργαριτάρι.
  Κι ἐφ΄ ὅσον ἐξήντλησε ὅλες τὶς ἄλλες διαδρομές, στὶς ὁποῖες μποροῦσε νὰ κινηθῇ ἄνετα καὶ γρήγορα ἕνα τέτοιο αὐτοκίνητο, ἀνέβηκε ὁ ὁδηγὸς στὰ Ζαγοροχώρια. Ἐκπληκτικὲς ἀποδόσεις. Τὰ 200 μέτρα σὲ 20 λεπτά!!!
  Πόσα μέτρα ἀναλογοῦν στό λεπτό εἴπαμε;
  Μόλις 10; Πρρρ…. Καὶ μετὰ μᾶς μιλοῦν γιὰ τὰ ταχύτερα αὐτοκίνητα…
  Δὲν ἔκαναν δοκιμὲς στὰ Ζαγοροχώρια βλέπετε… 

Ἐθνικὰ θέματα ἔχουμε… Ἡγέτες γιὰ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν δὲν ἔχουμε…

 • Ἀττίλας ΙΙΙ ἑτοιμάζεται ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ τὴν Κύπρο.
  Οὐδέποτε ἀνεγνώρισαν τὴν Κύπρο. Οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ τὴν ἐποφθαλμιοῦν. Οὐδέποτε ἔκρυψαν τὸ πραγματικό τους εἶδος.
  Τώρα λοιπόν; Τώρα πού φθάνουμε στό διά ταὔτα; Πῶς θά ἀντιδράσουν τά κουδουνισμένα; Μήπως γιά μίαν ἀκόμη φορά θά ἀκούσουμε τό «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν»; Διότι ὁ βεζυροΝταβούτογλου ἤδη ἔχει τοποθετηθῇ. 
 • Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἐρντογὰν ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξιν τῆς Κύπρου, τὸ GAPατο φυτεύει δένδρα στὴν Τουρκία.
  Κάποιος εἰσαγγελεύς; Ὑπάρχει;
  Ἄρσις ἀσυλίας παίζει;
  Ἐπαναφορά θανατικῆς ποινῆς ἴσως;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Ξεκινοῦν οἱ ἀπολύσεις ἰατρῶν ἀλλὰ τὸ Ἀδωναΐ δὲν παραιτεῖται.…
  Κατὰ πῶς εἶχε ὑποσχεθῇ.
  Καί γιατί νά τό κάνῃ ἄλλως τέ;
  Κορόιδο εἶναι; 
 • Οἱ ξηροὶ καρποὶ π
  Γιὰ αὐτὸ τραβ άνομα!!

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • 360 εὐρὼ ἐνιαία σύνταξις.
  Γιὰ ὅλους. Αὐτὰ λέγονται. Τὸ τὶ θὰ ψηφίσουν ὅμως εἶναι ἄλλο…
  Γιὰ τὴν ὥρα ἄς προετοιμαζόμαστε…
  (Πάντως ἀναμένεται νὰ κατέλθουν καὶ μετὰ νὰ ἀνέλθουν οἱ συντάξεις, ὡς  «δῶρο» ἀπὸ τὴν ἐπομένη κυβέρνησι!!!)
 • Ἀνεβλήθῃ γιὰ τὴν Παρασκευὴ ἡ συνάντησις μὲ τὸν τρόικα.
  Τοὺς ἀφήνουν νὰ τὸ ξανασκεφθοῦν.
  Τὸ στουρναροΣτουρνάρι ὅμως ἔχει μουλαρώσῃ…
  Παρασκευή… Παρασκευή… Τί; Παραμονή Σαββατοκύριακου;
  Ἄ πὰ πὰ…
  Κακὲς λέξεις γράφω…

 • Δεσμεύονται οἱ μὴ ἐνεργὲς καταθέσεις.
  Καὶ καθυστέρησαν.
  Καὶ οἱ ἄλλες θὰ δεσμευτοῦν, ἀλλὰ σὲ λίγο…
  Γιὰ τὴν ὥρα μᾶς ἁρπάζουν περιφεριακῶς τὸ χρῆμα.
  Στὸ κέντρο στοχεύουν… Δῆλα δὴ στὸ ὅποιο ἀπόθεμα ἔχουμε… Ἀλλὰ μὴν σκᾶμε…
  Ὅλοι σὲ λίγο τὸ ἴδιο θὰ εἴμαστε… Μὰ ὅλοι…
 • Ἐχθὲς εἴχαμε χρηματιστήριον…
  Κι ἔκανε μίαν βουτιά!!! Μὰ τὶ βουτιά!!! Ἡρωϊκή!!!
  Τί νά πῶ; Στὸ 3,1% ἔφθασε!!!
  Αὐτό τώρα εἶναι καλό ἤ κακό;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τὴν Τρίτη ξεκινοῦν τὰ μαθήματα.
  Εἶπαν…
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Διότι πολλὰ λέγονται… Στὶς πράξεις κολλοῦν τὰ πάντα…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Τὰ δημοψηφίσματα εἶναι προσπάθειες καταργήσεως τῆς δημοκρατίας.
  Γερμανικὰ κόμματα ἀξιώνουν διενέργεια δημοψηφισμάτων, γιὰ σοβαρὰ ζητήματα, ποὺ ἀφοροῦν στοὺς πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἀλλὰ τὸ κόμμα τῆς Μέρκελ θεωρεῖ τὰ δημοψηφίσματα ἐργαλεῖα ἀποδομήσεως τῆς δημοκρατίας. Μήπως δῆλα δή ἀπαντᾶ φασιστικά.
  Κάποιος νά τούς ἐξηγήσῃ γιά τό τί εἶναι ἡ δημοκρατία; Μήπως νά τό ξαναπιάσουμε ἀπό τήν ἀρχή;
 • Τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια ἑτοιμάζονται.
  Ἔμ, ἀναμενόμενον ἦταν.
  Τί; Θά μᾶς πληρώνουν γιά νά μᾶς προσέχουν τά χρήματα;
  Λάθος καταλάβαμε…Τώρα πιά, ὅταν θὰ μᾶς περισσεύουν χρήματα, θὰ τοὺς πληρώνουμε γιὰ νὰ μᾶς τὰ προσέχουν.
  Ἀπό ποιόν θά τά προσέχουν;
  Μὰ ἀπὸ ἐμᾶς βρὲ κουτά.
  Ἀπό ποιόν ἄλλον κινδυνεύουν περισσότερο τά χρήματά μας;  
 • Στὴν Σουηδία κλείνουν τέσσερις φυλακές.
  Τελείωσαν οἱ κρατούμενοι. Ὅσο γιὰ τοὺς βιαστές…
  Ἔ, σιγά, τί πολυπολιτισμική χώρα θά ἦταν ἐάν τούς τιμωροῦσε;
 • 2.500 τελικῶς τὰ θύματα τῶν Φιλιππίνων.
  Θὰ μᾶς τρελλάνουν αὐτοί.
  Οὔτε ἀριθμητική γνωρίζουν;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

Στὴν φωτογραφία  ἡ ferrari…. ἐν δράσει…

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply