Μὴν βιάζεσαι νὰ φύγῃς…

Ἔχεις πολλὰ ἀκόμη νὰ γευθῇς, νὰ μοιραστῇς καὶ νὰ δώσῃς…
Μὴν βιάζεσαι νὰ φύγῃς… Δὲν εἶναι ὅλα σκοτάδι… Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὅλα σκοτάδι…
Τὸ σκοτάδι εἶναι μόνον ἀπουσία φωτός… Μπορεῖς μόνον νὰ ἀνοίξῃς ἕνα παράθυρο…
Μὴν βιάζεσαι νὰ φύγῃς… Στὴν ὤρα του ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς…Μὴν βιάζεσαι νὰ φύγῃς...

Ἔχουμε μάχη νὰ δώσουμε…
Σημαντικὴ μάχη…
Πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ ἐσέναν κι ἀπὸ ἐμέναν…
Πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ ἐπίπλαστα ἀγαθά…
Πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ κάθε τὶ ποὺ θὰ μποροῦσες νὰ φανταστῇς ἤ νὰ φοβηθῇς…
Καὶ ἔχουμε ἀκόμη μίαν νίκη νὰ κερδίσουμε… Μίαν Πατρίδα νὰ σώσουμε…
Ἐσύ ποῦ θά εἶσαι; Δέν θά γλεντήσῃς μαζύ μας;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Μὴν βιάζεσαι νὰ φύγῃς…

Leave a Reply