Τελικὰ γίνεσαι ὅμοιος μὲ τοὺς ναζὶ καὶ τοὺς φασίστες.

Τελικὰ γίνεσαι ὅμοιος μὲ τοὺς ναζὶ καὶ τοὺς φασίστες.Ἀπὸ μαθητὴς ἄκομα εἶμαι σταθερὸς ὑποστηρικτὴς τῆς φιλελεύθερης, ἀνοικτῆς κοινωνίας ποὺ θὰ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν σκέπη ἐνὸς κράτους δικαίου, ποὺ θὰ σέβεται τὰ δικαιώματα ὅλων καὶ δεν θὰ κάνει διακρίσεις μεταξὺ τῶν πολιτῶν του.

 Γι΄ αὐτὸ πάντα πίστευα ὅτι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῆς ἀνοιχτῆς κοινωνίας, ποὺ ἤλπιζα ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα μας, εἶναι ὁ δογματισμὸς κι οἱ ἀπολυτότητες τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ. Γι΄ αὐτὸ κι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ κι ὅτι πρεσβεύει μου εἶναι ἀπεχθής.

Ὅμως πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ ἀνόητος καὶ συχνὰ ἀντιδημοκρατικὸς τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ διαλύσει τὴν Χρυςῆ Αὐγὴ εἶναι καὶ λανθασμένος κι ἀναποτελεσματικός.
Καὶ δυστυχῶς οἱ δημοσκοπήσεις μὲ δικαιώνουν.
Τὶς ἰδεολογίες, ἄκομα καί τὶς ἀπεχθεῖς, ὅπως ὁ ναζισμός, τὶς ἀντιμετωπίζεις μὲ ἐπιχειρήματα καὶ σωστές, ὑποδειγματικὲς συμπεριφορές. Κι ὄχι μὲ ἀκραῖα καταστολή, ποὺ ἔχει τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα.
Γίνεσαι ὅμοιος μὲ τοὺς ναζι καὶ τοὺς φασίστες.

Γιάννης Λοβέρδος

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply