Δικαιολογίες καπνοαπαγορεύσεως;

1005162_538068732908957_2064876375_n

Βλέπω καὶ σὲ συζητήσεις περὶ καπνίσματος, μερικοὺς πλανημένους νὰ ψελλίζουν περὶ «σεβασμοῦ».
Συγνώμη τὶ πάει νὰ πεῖ σεβασμός;
Ἐφόσον δὲν τίθεται θέμα ὑγείας (καὶ δὲν ὑφίσταται, ὡς γνωστόν, ἀφοῦ τὸ passivrauchen δὲν στηρίζεται ἐπιστημονικά, εἶναι μόνον προπαγάνδα), δὲν μπορεῖς νὰ ἀπαιτῇς ἀπὸ τὸν ἄλλον νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἀρέσει σὲ ἐσένα.

Δηλαδὴ ἐὰν μερικοὶ παιγμένοι χορτοφάγοι βρίσκουν τὴν μυρωδιὰ τοῦ κρέατος ἐνοχλητικὴ θὰ πρέπει νὰ ἀπαγορευτῇ τὸ μαγείρεμα καὶ σερβίρισμα κρέατος στὰ ἑστιατόρια;
Ἀπὸ «σεβασμό»; …..

Πέρσεια Ἑκάτη

ΥΓ: Μὲ τὴν σημερινὴ τεχνολογία φίλτρων ἀέρος δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ δικαιολογία γιὰ καπνοαπαγόρευση. Καὶ ὑπόψιν ὅτι σὲ ὀρυχεῖα, μὲ πραγματικὰ δηλητηριώδη ἀέρια, τὰ φίλτρα ἀέρος εἶναι ἀποτελεσματικότατα. Λοιπὸν ΠΟΥ τὸ πρόβλημα γιὰ τὸ κάπνισμα; Πουθενά, πολὺ ἀπλά. Μιὰ χαρὰ τεχνολογία εἶναι, οὔτε ἀκριβὴ εἶναι οὔτε δύσκολη, χώρια ποὺ πρόκειται γιὰ ἕναν ἀνερχόμενο ἐπιχειρησιακὸ τομέα, μὲ δυνατότητα ἐπενδύσεων καὶ θέσεων ἐργασίας. Ἐφόσον λοιπὸν ὑπάρχει λύση δίχως ἀπαγορεύσεις καὶ παράνοιες καὶ ὁλοκληρωτισμούς, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν;

 

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply