Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις νά ἀναζητήσουμε τόν …θησαυρό τοῦ μακαρίτου;

Σήμερα σᾶς προτείνω μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπημένες μου ταινίες.
Ὄχι τὴν πιὸ ἀγαπημένη, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς πολὺ ἀγαπημένες…
Καὶ τὶ θυμήθηκα τώρα…
Ὅταν εἶδα γιὰ πρώτην φορὰ αὐτὴν τὴν ταινία πρέπει νὰ ἤμουν γύρω στὰ δέκα μου χρόνια…
Τότε ἦταν, ποὺ ἔπιασε ὁ παπποῦς μου νὰ μᾶς ἐξιστορῇ μίαν περιπέτεια, ἑνὸς συγχωριανοῦ του, γιὰ τὸ κυνήγι ἑνὸς θησαυροῦ, ποὺ τὸν ὁδήγησε στὸ νὰ σκάψῃ ὅλο τὸ νησί τους…
Ἀπίστευτες οἱ περιπέτειες τοῦ ἀνθρώπου…
Τόν βρῆκε; Δέν τον βρῆκε;
Πάντως ἔφυγε γιὰ τὴν Ἀμερικὴ καὶ οὐδέποτε ἐπέστρεψε…
Θέλει πολύ ἕνα παιδί νά ἀρχίσῃ νά φαντάζεται θησαυρούς;
Ὄχι φυσικά…

Τὰ χρόνια κύλησαν κι ἐγὼ πάντα φρόντιζα νὰ ῥίχνω μερικὲς ματιὲς πρὸς τὸν Ἑλληνικό μας κινηματογράφο.
Ἀπὸ τότε μάλιστα ποὺ οἱ ταινίες αὐτὲς ἄρχισαν νὰ κυκλοφοροῦν ἐν τελῶς ἐλεύθερες, μὲ ἔπιασε μία μανία γιὰ νὰ τὶς  ἀποκτήσω ὅλες…
Ἀνώφελον..
Εἶναι τόσες πολλές…
Ἀφῆστε ποὺ καὶ ἡ πιὸ σαχλὴ ἀπὸ αὐτὲς κάτι ἔχει νὰ μᾶς μάθῃ…

Ὅμως ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα μου δὲν εἶναι οἱ ἑλληνικὲς ταινίες, ἀλλὰ ἡ ἀποφυγὴ τῶν εἰδήσεων…
Ἐγὼ ἁπλῶς προτείνω… Ἐσεῖς ἀποφασίζετε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἀπὸ τὸ νὰ χαλάσετε τὸ βράδυ σας μὲ τοὺς «κᾶτσε κάτω ῥέ», εἶναι προτιμότερον νὰ διασκεδάσετε…
Τοὺς λόγους τοὺς ἔχω ἀναλύσῃ πολλὲς φορές…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά διαπιστώσουμε τό πῶς γίνεται ἕνας γάμος …ἀλά Ἑλληνικά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς …Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκούσουμε μίαν …κουδούνα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά χαζέψουμε λίγο τήν …βίλλα τῶν ὀργίων;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά παρατηρήσουμε τό πῶς …ταράζει μίαν λίμνη ἕνα βότσαλο;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν …ἱππότη;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό πῶς κάποτε ἡ γυνή …ἔτρεμε τόν ἄνδρα;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν …ἀπένταρο λεφτᾶ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τό πῶς κάποιοι χαλοῦν τήν …διαγωγή τους;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τήν κυρία τοῦ …κυρίου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά παρακολουθήσουμε τά πρῶτα βήματα ἑνός …«πολιτικοῦ»;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply