Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά χαζέψουμε λίγο τήν …βίλλα τῶν ὀργίων;

Σήμερα λοιπόν, Κυριακὴ βράδυ, κι ἐν ᾦ ὅλοι προτετοιμάζονται γιὰ τὶς ἑορτινὲς ἡμέρες ποὺ ἔπονται, μὲ μεγάλη δυσκολία, κάποιοι συνάνθρωποί μας ἐξακολουθοῦν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότατα, ἐπιλέγοντας γιὰ τὶς διακοπές τους τὴν Μαλαισία ἀλλὰ καὶ ἄλλους, ἐπίσης θερμοὺς προορισμούς.
Ἡ χώρα βάλλεται ἀπὸ παντοῦ, τὰ ἐθνικά μας σύνορα ἀμφισβητῶνται, τὰ συνειδησιακά μας ἐπίπεδα τρεμοπαίζουν καὶ ἐμεῖς αἰσθανόμεθα εὐάλωτοι, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.
Εἶναι μία ἐποχὴ ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ ΟΛΟΥΣ μας ψυχραιμία, νηφαλιότητα καὶ σύνεσιν, ἀλλὰ δύσκολα ἐπιτυγχάνεται κάτι τέτοιο…
Ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ μποροῦμε νὰ ἀποστασιοποιοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς θὰ μᾶς …πιάσουμε ἀπὸ τὸ αὐτί, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἐπιβάλουμε κάτι νέο, διαφορετικό, ῥιζοσπαστικό…
Τί; Ἄς ποῦμε, γιὰ ἀρχή, τὸ σβήσιμο τῆς τηλεοράσεως… Γιὰ ἀρχὴ λέμε…
Διότι πάτα ὑπάρχουν πολλὰ γιὰ νὰ κάνουμε…

Πάντως, γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ δὲν ἀντέχουμε δίχως τηλεοράσεις, δὲν πειράζει…
Ἀρκεῖ μία καλὴ ἑλληνικὴ ταινία, κι ὅλα θὰ εἶναι καλλίτερα.
Γιὰ σήμερα λοιπόν, ἀν τὶ τῶν καταθλιπτικῶν δελτίων εἰδήσεων, ἐγὼ προτείνω τὸν ἀθάνατο Κωνσταντάρα…
Ἐσεῖς ἀποφασίζετε φυσικά…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά διαπιστώσουμε τό πῶς γίνεται ἕνας γάμος …ἀλά Ἑλληνικά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς …Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκούσουμε μίαν …κουδούνα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply