Φαντασθῆτε…

Φαντασθῆτε...(π.χ.)
Νὰ μὴν εἶχε ξεκοιλιασθεῖ ὁ Κερκυραῖος κόμης στ᾿ Ἀνάπλι.
Νὰ μὴν εἶχον ἐξωσθεῖ οἱ Βαυαροὶ καὶ ἄλλοι «ξενόφερτοι» κλασσικισταί.
Νὰ μὴν εἶχον κυβερνήσει τὴν χώραν οἱ ἐλεεινοὶ ETHNARCHIS I & ETHNARCHIS II.
Νὰ εἶχε πετύχει τὸ ἀντιπραξικόπημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967.
Ὁ ETHNARCHIS IΙ, νὰ μὴν εἶχε ποτὲ καλέσει ἀπ᾿ τὰς ΗΠΑ τὸν Ὑπέρτατον Ἐθνικὸν Κανάγιαν.
Ἡ Ἀποβολὴ τοῦ Κολωνακίου νὰ μὴν εἶχε κυβερνήσει τὴν χώραν ἐπὶ 9 ἔτη. Ὁ Ἐθνικὸς (Κατὰ Φαντασίαν) Νταβατζοδιώκτης νὰ ἔκανε καὶ λίγην δίαιταν λόγων καὶ λιπαρῶν οὐσιῶν.
Ὁ Ἐθνικὸς Φορεὺς τῆς κληρονομικῆς συφιλίδος νὰ εἶχε πνιγεῖ μὲ τὸ μονόξυλόν του, κάπου ἐν τῇ Θαλάσσῃ τῶν Σαργασσῶν.
Ὁ Μπολσεβικισμὸς ἐν Ἑλλάδι νὰ κατέρρεε ταὐτοχρόνως μετὰ τῶν λοιπῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν.
Καί, καί, καί…
(…τὸ βασικώτερον! Ἡ χώρα νὰ ἐκατοικεῖτο πλειοψηφικῶς ὑπὸ ἐκπροσώπων τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους).

Η ΜΟΥΣΙΚΗ:
Ῥιχάρδος Βάγνερ. «Ὁ Χρυσὸς τοῦ Ῥήνου».
Ἡ εἴσοδος τῶν θεῶν στὴν Βαλχάλαν.

Φρεάντλης

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply